Enkät: Användares upplevelser av Innowalk, ett dynamiskt ståhjälpmedel

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Oliver i sin Innowalk medan han lekte med leksaker

Innowalk är ett dynamiskt ståhjälpmedel som möjliggöra aktivitet för personer med svåra funktionsnedsättningar. Vi frågade våra kunder i Storbritannien och Irland hur de använder hjälpmedlet och vilka fördelarna aktiviteten har. 

I den här artikeln får du en översikt över resultaten av en kundenkät som genomfördes bland våra Innowalk-användare i Storbritannien och Irland 2022. Det finns 207 aktiva Innowalk-användare och 43 % av dessa svarade på undersökningen. Vi kommer att dela med oss av resultaten för följande: 

  • Vem använder Innowalk?
  • Hur ofta används hjälpmedlet?
  • Vilka är de upplevda fördelarna med dynamiskt stående?
  • Hur nöjda är kunderna med hjälpmedlet och Made for Movements service? 

Enkäten besvarades av föräldrar till/vårdnadshavare för personer som använder Innowalk. Resultaten är ett uttryck för deras subjektiva upplevelse av hjälpmedlet och är inte baserade på objektiva mätningar.  

Vem använder Innowalk?   

Majoriteten av dem som använder det dynamiska ståhjälpmedlet är barn och unga med cerebral pares (75 %). Andra diagnoser representeras också, såsom förvärvad hjärnskada, neuromuskulära sjukdomar, ryggmärgsskada och andra allvarligare syndrom. Nittio procent av deltagarna är icke-ambulerande och representerar Gross Motor Function Classification (GMFCS) IV och V. Åldersspannet mellan användarna i Storbritannien/Irland är brett och omfattar barn från 2 år och upp till 17 år. 

Denna representation korrelerar väl med andra länder, som Norge, Sverige och Tyskland, där Innowalk också används i stor utsträckning. Det unika med detta hjälpmedel är att den gör det möjligt för personer med svåra funktionsnedsättningar från tidig ålder (1-2 år) att komma upp i en stödd, stående position med viktbelastning och samtidigt addera repetitiva benrörelser. Innowalk jämförs ofta med en cross-trainer, men med det extra posturala stöd som behövs för att ge stabilitet, upprätning och säkerhet för personer som inte kan stå eller gå själva.   

Hur ofta används hjälpmedlet?  

Föräldrarna som har svarat på enkäten för sina barns räkning beskrev hur ofta Innowalk används som 2 till 7 eller fler träningssessioner i veckan. Majoriteten använde hjälpmedlet 4 gånger i veckan. Tiden som varje session varar varierade från 16 min till 60 min, där 38 % av de svarande använde hjälpmedlet 16-30 minuter per session och 32 % som använde det 46-60 minuter per session. 

Användningstid per session i minuter i Innowalk

När man tittar på forskningsartiklar var rekommendationerna för användning i en studie varje dag (7 dagar i veckan), men barnen tränade i genomsnitt i hjälpmedlet 5 dagar i veckan under perioden som studerades. Fler studier behövs i framtiden för att möjliggöra standardrekommendationer för dynamiskt stående. Det finns emellertid några riktlinjer som vi kan använda som en baseline för att diskutera individuella rekommendationer baserat på mål och förväntade resultat. WHO rekommenderar till exempel 60 min fysisk aktivitet per dag för barn. Ståträning i Innowalk har visat sig vara en fysisk aktivitet och kan användas dagligen för att uppfylla aktivitetsrekommendationerna och minska stillasittande beteende.  

Studier har visat att stående kan ha en positiv inverkan på benmineraltätheten (BMD) när man står 5 gånger i veckan i 6090 min per session, och rörelseomfånget (ROM) verkar påverkas när man står 5 gånger i veckan i 45-60 min per session. Så om målet för barnet är att förbättra BMD och ROM kan du använda dessa rekommendationer som en riktlinje.  

Ovannämnda studie visade att spasticitet påverkas positivt efter 30-60 min i dynamiskt stående, men det verkar vara en akut effekt, vilket innebär att den inte håller i sig i flera dagar. Om du strävar efter att minska spasticiteten för att utnyttja denna effekt i andra dagliga aktiviteter, kan det därför vara fördelaktigt att utföra dynamiskt stående dagligen.   

Läs mer: Static or Dynamic standing? New study reveals interesting data.

Vilka är de upplevda fördelarna med dynamiskt stående? 

Föräldrarna ombads betygsätta i vilken utsträckning de upplevde att aktiviteten i Innowalk hade bra/mycket god effekt eller ingen/liten effekt på olika parametrar. 52-75 % svarade att träningen i enheten hade en god/mycket god effekt på tarmfunktionen (65 %), blodcirkulation (54 %), andning (52 %), uthållighet (77 %), ledrörelseomfång (75 %), muskelstyrka (71 %) och vakenhet/engagemang (56 %). De såg ingen eller mycket små effekter på kommunikationsförmågan (65 %), eller förmågan att sitta, stå och gå (57 %, 48 %, 67 %).  

Vi bad också föräldrarna att svara på hur mycket de höll med om/inte höll med om med hjälp av följande påståenden: 

Påstående 

Håller inte alls med/håller delvis inte med 

Håller varken med eller inte med 

Håller med delvis/helt och hållet 

Innowalk hjälper till att förbättra mitt barns motoriska funktion  

7% 

25% 

68% 

Innowalk hjälper till att bibehålla mitt barns motoriska funktion 

6% 

17% 

77% 

Innowalk påverkar mitt barns livskvalitet positivt 

9% 

5% 

86% 

Mitt barn gillar att använda Innowalk 

8% 

9% 

83% 

Hjälpmedlet har visat sig vara prisvärd 

13% 

18% 

69% 

 

Vi är mycket glada över att 86 % har svarat ”Innowalk påverkar mitt barns livskvalitet positivt”. Att bidra till förbättrad livskvalitet för människor som lever med en svår funktionsnedsättning är ett av Made for Movements främsta syften.  

I en studie från Sverige där statiskt och dynamiskt stående jämfördes fann man även att dynamiskt stående i Innowalk avsevärt förbättrade livskvaliteten för barn med svår cerebral pares. Du kan läsa mer om studien här: Ny studie: Aktivitet i Innowalk förbättrar livskvaliteten (QoL).

Åttiotre procent uppgav också att deras barn tycker om att använda Innowalk. Vi förstår vikten av att barn finner glädje i fysisk aktivitet. Detta är motiverande både för barnet och familjen och uppmuntrar kontinuitet i deras dagliga träningsaktiviteter.  

Hur nöjda är kunderna med enheten och Made for Movements servicenivå? 

Sjuttioåtta procent uppger att de är mycket nöjda med Innowalk och 19 % ganska nöjda. Endast 2 % var inte nöjda.  

När vi utvärderar hur nöjda användarna är med Made for Movements support och servicenivå svarade 84 % att de är mycket nöjda och 13 % ganska nöjda.   

Människor med svåra funktionsnedsättningar har stora individuella behov när det gäller hjälpmedel och vi strävar efter att leverera förstklassig service och support av kvalificerade medarbetare, för att säkerställa säker och trygg behandling, hantering och utbildning.   

Vi på Made for Movement vill tacka alla familjer som tagit sig tid att svara på vår enkät. Vi är extremt tacksamma för de insikter och den kunskap som ni har delat med oss. Tack! 

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker