Botox som behandling vid cerebral pares – hjälper det?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten

Botox är varumärket för det injicerbara läkemedlet tillverkat av ett giftigt ämne som heter botulinumtoxin A. För enkelhetens skull kommer vi att använda varumärket i den här artikeln. 

Botox

Hur används det? 

Som du kanske vet förknippas Botox vanligtvis med kosmetika, men det finns även andra viktiga användningsområden. Vi nämnde att Botox är giftigt, men bara i små doser. När läkemedlet injiceras kan det förlama specifika muskler eller hindra nerver från att sända signaler, vilket reducerar muskelspasticitet. När spastiska muskler är mer avslappnade går det att träna andra muskler för att förbättra den grovmotoriska funktionen och gången. 

Enligt den norska cerebral paresorganisationen är vanliga behandlingsmål: 

  • Förbättra funktion 
  • Smärtlindring 
  • Minska problem med ortoser 
  • Underlätta personlig vård 

Härnäst ska vi titta närmare på fördelarna. 

Läs mer:: Vilka typer av utfallsmått finns det för cerebral pares?

Fungerar det? 

Även om Botox-injektioner är vanligt, är effekterna omtvistade. Enligt Cerebral Palsy Guidance drar vissa barn nytta av injektionerna medan andra inte gör det. Några av de potentiella fördelarna är ett ökat rörelseomfång, bättre positionering av extremiteter och färre spasmer.

Eftersom Botox-doserna och frekvensen för injektionerna kan variera kraftigt, har det varit svårt att precisera effekterna. En norsk studie kallad WE-studien undersöker för närvarande just denna fråga. Studien undersöker om Botox har någon effekt på gångförmågan genom att testa 96 barn som har cerebral pares i åldrarna 4 till 18 år under en sexmånadersperiod. Målet är att studien ska avslutas senast 2019. 


Läs mer: Vad vet vi om styrketräning för personer med cerebral pares?

Behandling och biverkningar 

Eftersom Botox inte anses ha en permanent effekt, rekommenderas att behandlingarna upprepas med jämna mellanrum eller var sjätte månad om möjligt. 

Vissa studier har visat att behandling med Botox nästan inte har några biverkningar alls. Det rekommenderas dock fortfarande att man är uppmärksam på möjliga biverkningar såsom smärta och infektioner på injektionsstället. 

Oavsett dosering och frekvens rekommenderas att personer som injiceras med Botox följs upp noga av sjukvårdspersonal. Om du överväger Botox-injektioner för egen del eller för någon du känner, rekommenderar vi att du pratar med vårdpersonal för vägledning. 

Vad är CP

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker