Kan man använda artificiell intelligens för att diagnostisera CP?

Trine Roald
Trine Roald
Tillbaka till Bloggöversikten
Diagnostisera cerebral pares

En tidig diagnos av cerebral pares är viktigt så att man kan vidta åtgärder och så att behandlingen kan påbörjas så snart som möjligt. Idag är snittåldern för barn som diagnostiseras med cerebral pares 2 år, och detta kan förbättras avsevärt med ny teknik. 

Diagnostisera cerebral pares

Saknar erfarenhet 

Rörelsemönstret hos spädbarn studeras vanligtvis genom en bedömning av det allmänna rörelsemönstret. Genom att titta på spädbarnets rytmik och varierade rörelsemönster går det att med ganska hög precision förutsäga att man bör misstänka cerebral pares.

Små, varierade och cirkulära rörelser i hela kroppen har visat sig vara en stark markör för hälsosam hjärnutveckling. Den utmanande delen är att observationerna av barnets rörelser måste göras av utbildade, erfarna observatörer, eftersom det bara är de som kan urskilja avvikande rörelsemönster. Tyvärr har de flesta länder få sådana observatörer. Enligt NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) är det endast en bråkdel av nyfödda i Norge som erbjuds en allmän rörelsebedömning idag. Så ser det förmodligen ut även i andra delar av världen. 

Tillgången till MRI-maskiner, ett annat viktigt verktyg för att diagnostisera cerebral pares, är fortfarande alltför liten i många länder. Det finns definitivt ett behov av mer kostnadseffektiva metoder. 

De senaste tio åren har det gjorts flera försök att utveckla databaserade metoder för att analysera rörelser. En grupp forskare på NTNU i Norge har också arbetat med dessa metoder, men metoderna har inte varit tillräckligt tillförlitliga för att kunna användas kliniskt. 

Det kan nu vara på väg att förändras. 


Läs mer: Varför tidig intervention?

Unik i världen  

Förbättringar av kamera- och bildgenereringsteknik i kombination med artificiell intelligens gör det nu möjligt att mäta stora datamängder som har samlats in från videomaterial. 

Samma grupp forskare från NTNU har byggt en unik databas med över tusen standardiserade videor av spontana rörelser hos spädbarn. Detta har man gjort i samarbete med åtta nationella och internationella sjukhus på tre kontinenter. Databasen är världsunik, eftersom det inte finns någon motsvarande databas med lika många videor på spädbarn med risk för cerebral pares. Denna databas är det som NTNU vill använda för att utveckla en modell som gör det möjligt att förutsäga cerebral pares med hög precision, genom att enbart analysera barnets rörelser på video. 


Läs mer: Vilka typer av utfallsåtgärder finns det för cerebral pares?

Redo för vidareutveckling 

Enligt NTNU är resultaten hittills från metoden lovande, och universitetet arbetar för närvarande med att implementera den kliniskt.

Lars Adde, specialist på barnfysiologi och forskare på NTNU, säger att det kan ta allt mellan 1–3 år att utveckla det nya verktyget fullt ut. Med andra ord måste vi ha tålamod, men om forskarna lyckas kan vi ha en diskret och billig metod för att diagnostisera cerebral pares i ett tidigt skede. 

Vill du veta mer om CP?

Läs vår resurssida med svar på de flesta av dina frågor. 

Vad är CP

Referenser: Föreläsning av Lars Adde (NTNU) på CP-konferensen 2018

Trine Roald
Trine Roald

Författaren arbetade som marknadschef för Made for Movement i 7 år innan hon fortsatte med andra äventyr i sitt eget företag. Trine Roald har över 20 års internationell erfarenhet inom en mängd olika branscher. Som marknadschef för Made for Movement brann hon för att förmedla berättelser och kunskap med möjligheter att förbättra livskvaliteten bland personer med svåra funktionsnedsättningar.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker