Allt du behöver veta om vår nya Innowalk!

Trine Roald
Trine Roald
Mann sitter i Innowalk og får strammet hoftebelte

Den 15 maj 2007 utnämndes uppfinnaren Ånund Olsen som vinnare av det norska TV-programmet Skaparen för sin idé om ett rörelsehjälpmedel. Det blev starten på "Innowalk"-äventyret. 
Vad har hänt sedan dess? 

Då fick Ånund Olsen 1 miljon norska kronor i pris för att vidareutveckla Innowalk och 2008 startade Made for Movement, med huvudkontor i Skien i Norge, produktion och försäljning med hjälp av stödet. 

"Vi hade ingen aning om att Innowalk skulle vara så populär! Det har verkligen bidragit till att förändra livet för många människor med fysiska funktionsnedsättningar över hela världen, säger Ånund, som fortfarande är engagerad i Made for Movement inom produktutveckling. 

Dags för en ny Innowalk, version 2.0


Värdefull feedback och idéer till förbättringar har kommit från kunder i många länder. Vi har arbetat nära användare, terapeuter och familjer. Detta har gjort det möjligt för oss att ta det bästa av den ursprungliga modellen och lägga till funktioner som har varit viktiga för en ännu bättre användarupplevelse. Under de senaste åren har vår utvecklingsavdelning arbetat hårt och dedikerat för att designa en uppgraderad modell och 1:a april 2021 lanserades den i Norge. 1 år senare, den 1:a april 2022 lanserades den även i Sverige.  

Om du inte är bekant med Innowalk sedan tidigare så är det ett motoriserat stå- och gåhjälpmedel för mobilisering och aktivitet i stående position. Användare behöver inte ha en egen stå- eller gåfunktion för att använda Innowalk. Således är det ett idealiskt hjälpmedel för människor som sitter eller ligger ner under stora delar av dagen. Positionsförändringen, och det faktum att ståpositionen är dynamisk och inte statisk, ger många positiva hälsofördelar.

Läs mer om Innowalk här. 

Vad är nytt? 

När vi nu introducerar en uppgraderad version har vi fokuserat på att göra det ännu enklare att vara aktiv varje dag.  

De största förändringarna i hjälpmedlet innebär att: 

1. Nya Innowalk är lättare att ta sig i och ur
 • Ett svängbart säte med låg ingångshöjd möjliggör en säker och skonsam förflyttning, antingen självständigt eller med hjälp.
HubSpot Video

 • Utsvängbara benstöd förenklar förflyttningen ytterligare.
HubSpot Video

 

Dessa förbättringar gör det möjligt för användaren att vara mer aktivt involverad i sin egen förflyttning, till exempel från en rullstol. Om användaren behöver hjälp med förflyttningen är det enklare och mindre belastande för assistenter och vårdgivare.

2. Nya Innowalk är bekvämare för användaren

Omslutande och tjock vaddering gör det bekvämare att röra sig i stående position, och användare rapporterar att de nu klarar att stå längre tid i Innowalk.

HubSpot Video

 • Ett större och stabilare bord ger också en bra balans mellan bra stöd och möjlighet till aktivitet.
 • En högre grad av bakåt-tilt ger bättre stabilitet och komfort för personer med nedsatt bål- och huvudkontroll.

Sammanfattningsvis gör detta det möjligt att bryta upp stillasittande och röra sig oftare och över en längre tid.

3. Nya Innowalk ger möjlighet för ökad självständighet
 • Nu erbjuds både aktiv och passiv rörelse av kroppen. Bland annat kan användaren aktivt åsidosätta motorn och använda sin egen muskelkraft. Aktiv rörelse stimulerar muskelaktivitet och anpassas till användarens förmågor, kapacitet och till och med dagsform.   
 • En mer tillgänglig fjärrkontroll med fler funktioner uppmuntrar till ytterligare självständighet.

IW_remote_20

Den uppgraderade versionen riktar sig alltså till en större användargrupp och är anpassad till personer med olika behov och möjligheter till egen aktivitet, oavsett om du använder den hemma, på förskolan, i skolan eller på daglig verksamhet.

Vem kan ha nytta av att använda nya Innowalk? 

Huruvida en person kan dra nytta av nya Innowalk är inte så beroende av diagnos, utan snarare av deras funktionsnivå. Om personen har begränsad gång, ingen självständig gångfunktion eller förlorad gångfunktion efter till exempel en skada, olycka eller sjukdom kan nya Innowalk vara ett lämpligt hjälpmedel.  

Önskad intensitet kan givetvis anpassas efter individens behov, men högintensiva pass i 30 minuter motsvarar ca 2000 steg. Stödet möjliggör samtidigt rörelse av hela kroppen genom att inkludera armarna. När både armar och ben är i rörelse aktiveras överkroppen i större utsträckning och intensiteten ökas. Armpendlare finns nu tillgängliga även på den minsta Innowalk-modellen.

Storleksintervallet har ökat till att omfatta användare upp till 200 cm och 110 kilo, vilket möjliggör aktivitet för ännu fler människor.

Läs mer: 6 vanliga utmaningar för vuxna med CP 

Fysisk aktivitet är nyckeln 

Personer med måttliga till betydande fysiska funktionsnedsättningar har ofta en vardag som präglas av inaktivitet, vilket kan leda till hälsoproblem och kroniska sjukdomar. WHO och Folkhälsomyndigheten  rekommenderar alla människor till regelbunden fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Nya Innowalk ger möjlighet till just detta, oavsett funktionsnivå,.

Forskning och klinisk erfarenhet ligger till grund för fördelarna med dynamisk stående aktivitet i nya Innowalk.

 • Stimulerar muskler och leder 
 • Djupare andetag
 • Ökad blodcirkulation
 • Har en positiv effekt på matsmältningssystemet
 • Förbättrar sömnen
 • Ökar uppmärksamheten 

Inte minst förbättrar fysisk aktivitet förmågan att utföra dagliga uppgifter. Det blir lättare att delta i aktiviteter, vara social och uppleva kontroll över sitt eget liv. 

Läs mer: Forskning visar att 94% av patienterna hade positiva kliniska effekter när de använde assisterad gångträning

Ansökan om Innowalk

Om du eller din fysioterapeut vill ansöka om Innowalk som hjälpmedel är det viktigt att fundera över vad syftet och målet är med hjälpmedlet samt vad som kan uppnås med Innowalk. Detta ligger sedan till grund för en ansökan om att få prova hjälpmedlet. 
Alla våra hjälpmedel förskrivs av fysioterapeuter runtom i hela Sverige. Förskrivningmöjligheterna ser dock olika ut i olika regioner. 

Mer information om ansökan av våra hjälpmedel hittar du här.

Varför aktivt stående?

Trine Roald
Trine Roald

Författaren arbetade som marknadschef för Made for Movement i 7 år innan hon fortsatte med andra äventyr i sitt eget företag. Trine Roald har över 20 års internationell erfarenhet inom en mängd olika branscher. Som marknadschef för Made for Movement brann hon för att förmedla berättelser och kunskap med möjligheter att förbättra livskvaliteten bland personer med svåra funktionsnedsättningar.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker