Om Innowalk är ett nytt hjälpmedel för dig, kan du ha många frågor. Här hittar du svaren på de frågor som vi får oftast om Innowalk. Vi hoppas att detta kommer att vara till hjälp i ditt sökande efter det bästa hjälpmedlet för ditt barn, dig själv eller en närstående.

1. "Kan jag, eller min närstående, dra nytta av att använda Innowalk?”

Innowalk är utformad speciellt för personer med begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt (icke-rörliga). Den lämpar sig för både barn, ungdomar och vuxna. Den fungerar genom att stödja användaren i upprättstående position, för att möjliggöra assisterade, styrda och repetitiva rörelser på ett säkert och bekvämt sätt. Innowalk lämpar sig personer med ett brett spektrum av medicinska tillstånd såsom:

 • Cerebral pares
 • Syndrom som Retts och Trisomi 21
 • Ryggmärgsskada
 • Ryggmärgsbråck
 • Hjärnskada
 • MS
 • Stroke

2. ”Vilka fördelar kan jag förvänta mig av att använda enheten?”

Personer med funktionshinder som kan vara icke-ambulatoriska tillbringar ofta en stor del av sin vakna tid i stillasittande. Innowalk gör det möjligt för personer med svåra funktionsnedsättningar att vara fysiskt aktiva. Forskning har visat att rörelse i Innowalk är lätt fysisk aktivitet och understryker vikten av att öka den fysiska aktiviteten och minska tiden i stillasittande för personer med funktionsnedsättning för att öka det allmänna hälsotillståndet, som andning, cirkulation, mag-tarmfunktion, rörlighet i muskler och leder, bentäthet och psykisk hälsa.

3. ”Behöver jag eller min närstående kunna stå eller förflytta mig/sig för att kunna använda Innowalk?”

Nej, enheten är utformad för att garantera säker och bekväm träning, oavsett fysisk funktionsnivå, så man behöver inte kunna stå eller förflytta sig självständigt.

4. ”Finns det några kontraindikationer jag bör känna till?”

Enskilda personer ska bedömas av en läkare eller fysioterapeut från fall till fall. Fysioterapeuten som ansvarar för att förskriva Innowalk kan bedöma de möjliga fördelarna respektive riskerna med att använda enheten. Förekomsten av följande tillstånd eller symtom bör dock alltid övervakas noggrant:

 • Stora felinställningar
 • Kraftigt fixerade kontrakturer
 • Osteoporos
 • Beninstabilitet
 • Instabilitet i leder
 • Hudskador som påverkar de delar av kroppen som kommer i direktkontakt med enheten
 • Cirkulationsrubbningar
 • Andningsbesvär
 • Hjärtsjukdomar
 • Epilepsi

5. ”Hur länge rekommenderar du att jag, eller min närstående, använder Innowalk per gång?”

Sammantaget rekommenderar vi att användaren strävar efter att använda enheten i minst 1 timme/dag baserat på WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Den sammanlagda tiden per dag kan delas upp på 2-3 kortare pass. Exempelvis kan användaren träna tre pass på 20 minuter vardera. Tiden som tillbringas i Innowalk bör dock alltid anpassas efter användaren och utvärderas kontinuerligt utifrån dennes hälsotillstånd. Det rekommenderas också att man börjar med korta sessioner till en början och sedan gradvis ökar träningstiden i enheten.

6. ”Behöver jag eller min närstående använda ett annat hjälpmedel för statiskt stående utöver Innowalk?”

Ett komplett ståträningsprogram bör alltid diskuteras med en läkare. Allmänna riktlinjer föreskriver dagligt stående i 1–2 timmar totalt. Detta innebär att man kan behöva ha tillgång till flera olika hjälpmedel för att tillgodose alla praktiska behov och på så sätt uppfylla rekommendationerna. Många läkare anser dock att Innowalk täcker kraven för såväl statiskt som dynamiskt stående.

7. ”Vilka storlekar finns det att välja mellan?”

Enheten finns i 4 storlekar för att passa användare i storleksintervallet 80 - 190 cm.

Innowalk Extra Small
Användarens längd 80 – 120 cm
Maxvikt, användare 35 kg
 
Innowalk Small
Användarens längd 110 – 145 cm
Maxvikt, användare 55 kg

Innowalk Medium
Användarens längd 130 - 165 cm
Maxvikt, användare 75 kg
 
Innowalk Large
Användarens längd 150 - 190 cm
Maxvikt, användare 95 kg
 
 

Om du har några andra frågor om Innowalk eller någon av våra andra enheter, vänligen kontakta oss för mer information.

Kom i kontakt med oss

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.