12 vanliga frågor om NF-Walker

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Pojke som använder NF-Walker och leker

Om du funderar på en gånghjälpmedel och inte har hört om NF-Walker tidigare, kommer du säkert att ha många frågor. Vi har samlat de vanligaste frågorna och hoppas att svaren kommer att hjälpa dig i ditt sökande efter det mest lämpliga gånghjälpmedlet för ditt barn.

12 vanliga frågor om NF-Walker
 1. Vem kan dra nytta av att använda NF-Walker som gånghjälpmedel?
 2. Vad kan jag förvänta mig av fördelarna med att använda gånghjälpmedlet?
 3. Hur gynnas mitt barn av att använda gånghjälpmedel?
 4. Behöver mitt barn kunna stå och gå själv för att kunna använda NF-Walker?
 5. Vad är skillnaden mellan NF-Walker och andra gånghjälpmedel?
 6. Gör NF-Walker att mitt barn kan belasta?
 7. Hur vet jag om mitt barn har förutsättning att lära sig gå i NF-Walker?
 8. Behöver mitt barn använda något annat hjälpmedel för statiskt stående utöver att använda NF-Walker?
 9. Mitt barn har skolios och även vissa begränsningar när det gäller rörligheten i lederna. Går det att anpassa NF-Walker för detta?
 10. Hur överför jag mitt barn till och från NF-Walker?
 11. Vilken servicenivå bör jag förvänta mig för att underhålla hjälpmedlet?
 12. Hur får jag tag i en NF-Walker åt mitt barn?

Pojke som använder NF-Walker och leker
1. Vem gynnas av att använda NF-Walker som gånghjälpmedel?

NF-Walker är utformad speciellt för barn och unga med begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt. Hjälpmedlet erbjuder mer stöd jämfört med ett typiskt gånghjälpmedel. Det fungerar genom att stödja användaren i upprättstående position. Dessutom stimulerar det självständig gång och deltagande i dagliga aktiviteter. Enheten kan hjälpa personer med ett brett spektrum av medicinska tillstånd, som:

 • cerebral pares
 • syndrom som Retts syndrom och trisomi 21
 • ryggmärgsskada
 • ryggmärgsbråck
 • traumatisk hjärnskada

Vill du veta mer om CP? Läs vår resurssida med svar på de flesta av dina frågor. 

2.Vad kan jag förvänta mig av fördelarna med att använda gånghjälpmedlet? 

NF-Walker gör det möjligt för barn, även med mycket låg motorisk funktion, att stå och gå självständigt. Detta initierar bättre social interaktion och deltagande i vardagsaktiviteter. Den ökade rörligheten ökar dessutom nivån av fysisk aktivitet och minskar tiden i stillasittande, vilket har visat sig ha positiva hälsoeffekter.

Läs också: Allt för Ella – och ett självständigt liv trots hennes CP-skada

3. Behöver mitt barn kunna stå och gå själv för att kunna använda NF-Walker?

Nej. Enheten är utformad för att uppmuntra säker och bekväm motorisk utveckling med bra stöd för underkroppen och postural upprätning. Det betyder med andra ord att ditt barn inte behöver kunna stå och röra sig självständigt.


Läs också: Försenad gångutveckling? En framgångssaga

4. Vad är skillnaden mellan NF-Walker och andra gånghjälpmedel?

Gånghjälpmedel har till syfte att kompensera för en fysisk funktionsvariation genom att ge stöd för att gå och möjliggöra till större frihet och självständighet genom att ta sig runt. Typiska gånghjälpmedel används när personen delvis kan stödja sig själv och har potential att lära sig att gå självständigt eller med lätt stöd. Ett gånghjälpmedel, som NF-Walker, erbjuder mer stöd och är lämplig när det finns behov av stöd inom flera områden.  

Bland gånghjälpmedel är det unika med NF-Walker stödsystemet, som ger barnet ett exceptionellt stöd och korrigerar både underkroppen och överkroppen. Det gör att barnet kan stå i ett bra, individuellt anpassat utgångsläge för en självständig gångfunktion. Det anpassade stödet ser till att lederna justeras korrekt när barnet belastar dem under gång.

5. Gör NF-Walker att mitt barn kan belasta?

Det finns ingen sits att sitta på, så ja, barnet kommer att belasta via fötterna. Hur stor vikt som barnet bär beror emellertid på hur upprätt barnet kan stå. Ju mer upprätt position barnet uppnår, desto större vikt kan det bära upp. Belastande aktivitet är särskilt viktigt för att bygga och underhålla skelettet.

6.Hur vet jag om mitt barn har potential att lära sig att gå i NF-Walker? 

Att gå är en komplicerad rörelse. Våra produktspecialister kommer att anpassa gånghjälpmedlet för att hitta en gynnsam gångrörelse. Ditt barns styrka och fysiska begränsningar kommer dock naturligtvis att påverka den potentiella mobiliteten. Det kan ta tid för ditt barn att hitta sitt eget sätt att gå och bygga upp tillräckligt med styrka för att bemästra denna färdighet. En del kan gå redan första gången de använder NF-Walker, medan andra gör gradvisa framsteg. För att gå krävs det en minsta förmåga att hantera ”aktivt stående.” Ofta krävs det att barnet först lär sig att behärska aktivt stående.

Läs också: Vilken produkt passar mitt barn?

7. Hur länge rekommenderar du att mitt barn använder NF-Walker åt gången?  

NF-Walker är ett gånghjälpmedel och målet är att ge barnet en möjlighet att utveckla självständig rörelse i upprätt position. Det bör användas i daglig verksamhet tillsammans med kamrater för att stimulera aktivitet och deltagande. När det gäller rekommendationer för att vara i stående position visar forskning minst 1 timme/dag. Denna summa kan delas in i 2-3 kortare sessioner under hela dagen. 

Så, till exempel, barnet kan genomföra 3 sessioner som varar i 20 minuter varje gång. Den tid som tillbringas i NF-Walker bör dock alltid anpassas och kontinuerligt utvärderas i enlighet med barnets nuvarande hälsotillstånd. 

8. Behöver mitt barn använda ett annat statiskt stående förutom att använda NF-Walker?

Ett barns kompletta stående program ska alltid diskuteras med en kliniker som har kunskap om ditt barns specifika behov. Allmänna riktlinjer rekommenderar att man siktar på daglig status. Detta innebär att det kan vara nödvändigt att ha olika enheter tillgängliga för att tillgodose barnets praktiska behov. Många kliniker anser dock att NF-Walker fungerar som en stående- och gåendehjälpmedel, vilket täcker både statiska och dynamiska ståendekrav.

9. Mitt barn har skolios och även vissa begränsningar när det gäller rörligheten i lederna. Går det att anpassa NF-Walker för detta?

Ja, det går till viss del att stötta upp och korrigera en snedställning som beror på skolios eller nedsatt ledrörlighet. En individuell bedömning kan dock vara nödvändig för att kunna avgöra vad som är den bästa lösningen. I vissa fall hjälper det att använda ett stöd eller andra dynamiska överkroppsstöd för att förbättra positionering och öka komforten för användaren. Vid begränsningar i ledrörligheten adresserar NF-Walkers exceptionellt flexibla system behovet av individuell anpassning och gör det möjligt för ditt barn att stå och gå.

10. Hur överför jag mitt barn till och från NF-Walker?

Det finns flera metoder för att överföra ditt barn till och från NFWalker. Vi erbjuder både en sits och lyftremmar (lyft/personlyft) som tillbehör för anpassning av ditt lyftsystem. En produktspecialist, som levererar NF-Walker till ditt barn, kommer att utbilda dig och andra vårdgivare i hur man använder produkten säkert och undviker att barnet eller du själv skadas. Produktspecialisten kommer också, tillsammans med dig, att hitta det lämpligaste sättet att överföra ditt barn till enheten.

11. Vilken servicenivå bör jag förvänta mig för att underhålla hjälpmedlet?


Eftersom NF-Walker är ett personligt hjälpmedel och anpassad för individuell användning kräver den regelbundet underhåll. Detta för att säkerställa att gånghjälpmedlet är korrekt justerad för användaren när de ändras på grund av faktorer som tillväxt eller förändrad funktion.

12. Hur får jag tag i en NF-Walker åt mitt barn?

Vi rekommenderar att du börjar med att kontakta oss på Made for Movement för mer information om hur du går vidare. 

Kontakta oss

Publicerades först 4.3.2020.

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker