12 vanliga frågor om det dynamiska ståhjälpmedlet Innowalk

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Ada Innowalk

Om det dynamiska ståhjälpmedlet Innowalk är ett nytt hjälpmedel för dig, kan du ha många frågor. Här hittar du svaren på de frågor som vi får oftast om Innowalk. Vi hoppas att detta kommer att vara till hjälp i ditt sökande efter det bästa lösningen för ditt barn, dig själv, en närstående eller en patient.

12 vanliga frågor om det dynamiska ståhjälpmedlet Innowalk
 1. Vem kan ha nytta av att använda Innowalk?
 2. Vilka fördelar kan jag förvänta mig av att använda hjälpmedlet?
 3. Finns det ett behov av självständig gå-  eller ståförmåga för att använda Innowalk?
 4. Finns det några kontraindikationer eller försiktighetsåtgärder jag måste vara medveten om?
 5. Hur länge rekommenderas man att använda Innowalk åt gången?
 6. Hur mycket viktbärande belastning tillåter Innowalk?
 7. Hur mycket aktiv träning kan någon förvänta sig att få i Innowalk?
 8. Är det möjligt att anpassa Innowalk till någon som har kontrakturer och/eller skolios?
 9. Finns det ett behov av att använda ett annat ståhjälpmedel utöver Innowalk?
 10. Vilka storlekar finns tillgängliga?
 11. Vilken servicenivå ska jag förvänta mig?
 12. Hur går jag tillväga för att få en Innowalk? 

1. Vem kan ha nytta av att använda Innowalk?

Innowalk är et dynamiskt ståhjälpmedel utformad speciellt för personer med begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt (icke-rörliga). Den lämpar sig för både barn, ungdomar och vuxna. Den fungerar genom att stödja användaren i upprättstående position, för att möjliggöra assisterade, styrda och repetitiva rörelser på ett säkert och bekvämt sätt. Innowalk lämpar sig för personer med måttlig till svår funktionsnedsättning såsom vid:

 • Cerebral pares
 • Olika syndrom, ex. Retts 
 • Ryggmärgsskada
 • Ryggmärgsbråck
 • Neuromuskulär sjukdom, ex. Duschennes
 • Hjärnskada
 • MS
 • Stroke

Vill du veta mer om CP? Läs vår resurssida med svar på de flesta av dina frågor.

2. Vilka fördelar kan jag förvänta mig av att använda enheten?

Personer med funktionshinder som kan vara icke-ambulatoriska tillbringar ofta en stor del av sin vakna tid i stillasittande. Innowalk gör det möjligt för personer med svåra funktionsnedsättningar att vara fysiskt aktiva. Forskning har visat att rörelse i Innowalk är lätt fysisk aktivitet och understryker vikten av att öka den fysiska aktiviteten och minska tiden i stillasittande för personer med funktionsnedsättning för att öka det allmänna hälsotillståndet, som andning, cirkulation, mag-tarmfunktion, rörlighet i muskler och leder, bentäthet och psykisk hälsa.

3. Finns det ett behov av självständig stå-  eller rörelseförmåga för att använda Innowalk?

Nej det dynamiska ståhjälpmedlet är utformat för att garantera säker och bekväm användning, oavsett fysisk funktionsnivå, så man behöver inte kunna stå eller gå självständigt.

4. Finns det några kontraindikationer jag bör känna till?

Eventuella benfrakturer i nedre extremiteter och/eller bålen samt öppna hudskador på delar av kroppen som är i kontakt med hjälpmedlet är kontraindikationer. 

Enskilda personer ska bedömas av en läkare eller fysioterapeut från fall till fall. Fysioterapeuten som ansvarar för att förskriva Innowalk kan bedöma de möjliga fördelarna respektive riskerna med att använda enheten. Förekomsten av följande tillstånd eller symtom bör dock alltid övervakas noggrant:

 • Stora felställningar (i ryggrad och nedre extremiteter)
 • Stora kontrakturer i de nedre extremiteterna (höfter, knän och vrister)
 • Osteoporos med tidigare eller misstänkta spontana frakturer i de nedre extremiteterna
 • Ledinstabilitet i de nedre extremiteterna (höfter, knän och vrister)
 • Hudskador som påverkar delar av kroppen som kommer i direkt kontakt med hjälpmedlet 
 • Cirkulationsstörningar
 • Andningsbesvär
 • Hjärtbesvär
 • Epilepsi med okontrollerade anfall
 • Svår spasticitet som förhindrar korrekt positionering och rörelse i Innowalk
 • Smärta vid stående med viktbärande eller vid rörelse av benen  

5. Hur länge rekommenderar du att jag, eller min närstående, använder Innowalk per gång?

Sammantaget rekommenderar vi att användaren strävar efter att använda enheten i minst 1 timme/dag baserat på WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Den sammanlagda tiden per dag kan delas upp på 2-3 kortare pass. Exempelvis kan användaren träna tre pass på 20 minuter vardera. Tiden som tillbringas i Innowalk bör dock alltid anpassas efter användaren och utvärderas kontinuerligt utifrån dennes hälsotillstånd. Det rekommenderas också att man börjar med korta sessioner till en början och sedan gradvis ökar träningstiden i enheten.

6. Hur mycket viktbärande belastning tillåter Innowalk? 

Innowalk är designad för att främja säker viktbärande belastning för användaren för att bygga upp styrka och självförtroende. Men hur mycket kroppsvikt användaren kommer att belasta beror på vilken upprättstående position de kan uppnå. Ju rakare position, desto mer viktbärande belastning. 

7. Hur mycket aktiv träning kan någon förvänta sig att få i Innowalk?

Rörelsen i Innowalk är designad för att utföras i stående position, vilket ger maximal muskelsträckning och viktbärande. Den motoriserade rörelsen framkallar en aktivitetsrespons i hela kroppen. Det är därför träningen kallas dynamiskt stående. Användaren kan vara aktivt involverad i hela rörelsecykeln med benen och dessutom med armarna med hjälp av armpendlare.   

8. Är det möjligt att anpassa Innowalk till någon som har kontrakturer och/eller skolios?

Ja, i viss mån är det möjligt att stödja felställning så som kontrakturer eller skolios. Det kommer alltid att behövas en individuell bedömning för att besluta om den bästa lösningen. Om användaren har kontrakturer i höfter och knän kan detta kompenseras av sitt-till-stå-funktionen i Innowalk, vilket gör att personen kan få vissa grader av flexion i lederna. I fall med skolios hjälper det att använda en korsett eller annat överkroppsstöd för bättre positionering och för att öka komforten för användaren. 

9. Finns det ett behov av att använda ett annat ståhjälpmedel utöver Innowalk?

Personens ståträningsprogram och generell positionering bör bedömas och diskuteras löpande med en ansvarig terapeut och efter personens hälsotillstånd. Allmänna riktlinjer för stående position är minst 1-2 timmar per dag. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ha flera typer av ståhjälpmedel (statiska och/eller dynamiska) tillgängliga på olika platser där personen befinner sig under dagen, ex. hemma/förskola/skola/daglig verksamhet, för att kunna tillgodose tillräckligt med stående aktivitet samt möta individuella behov. 

10. Vilka storlekar finns det att välja mellan?

Enheten finns i 3 storlekar för att passa användare i storleksintervallet 80 - 200 cm. 

Innowalk Small
Användarens längd 80 – 125 cm
Maxvikt, användare 35 kg

Innowalk Medium
Användarens längd 120 - 165 cm
Maxvikt, användare 65 kg
 
Innowalk Large
Användarens längd 150 - 200 cm
Maxvikt, användare 110 kg
 

11. Vilken servicenivå ska jag förvänta mig?

Innowalk klassas som medicinskteknisk utrustning och därmed är en årlig service ett minimikrav. Dessutom behövs regelbunden uppföljning. Detta säkerställer att produkten är korrekt anpassad för användaren när de förändras, på grund av faktorer som tillväxt eller förändrad funktion. 

12. Hur går jag tillväga för att få en Innowalk?

Innowalk kan förskrivas av fysioterapeut utifrån särskilda kriterier. I vissa regioner finns Innowalk i sortiment. I andra regioner kan man ansöka om att få prova utanför sortiment. Men första steget är att prata med ansvarig fysioterapeut för en bedömning om Innowalk kan vara ett lämpligt alternativ. Det är viktigt att fundera över användarens behov och förutsättningar samt vad syftet och målet är för användningen. Fysioterapeuten skickar sedan in en ansökan till hjälpmedelscentralen som fattar beslut om att få prova hjälpmedlet. Om ansökan godkänns sker en utprovning tillsammans med oss från Made for Movement ihop med användaren, fysioterapeuten och hjälpmedelscentralen. Därefter får användaren en provperiod på ca 1 månad innan en eventuell förskrivning sker. Under denna period utvärderas olika parametrar baserat på användarens behov. Detta är för att säkerställa att användaren trivs med hjälpmedlet och att det ger den förväntade hälsoeffekten som förskrivningen var avsedd till. 

Har du ytterligare frågor rekommenderar vi dig att prata med din fysioterapeut/hjälpmedelscentral eller kontakta oss på Made for Movement.

 

 

24-timmars positionering

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker