Om du funderar på en gånghjälpmedel och inte har hört om NF-Walker tidigare, kommer du säkert att ha många frågor. Vi har samlat de vanligaste frågorna och hoppas att svaren kommer att hjälpa dig i ditt sökande efter det mest lämpliga gånghjälpmedlet för ditt barn.

10 vanliga frågor om NF-Walker
 1. Vem gynnas av att använda NF-Walker som gåtränare?
 2. Hur gynnas mitt barn av att använda gåtränaren?
 3. Behöver mitt barn kunna stå och gå själv för att kunna använda NF-Walker?
 4. Vad är skillnaden mellan NF-Walker och andra gånghjälpmedel?
 5. Gör NF-Walker att mitt barn kan belasta?
 6. Hur vet jag om mitt barn har förutsättning att lära sig gå i NF-Walker?
 7. Behöver mitt barn använda något annat hjälpmedel för statiskt stående utöver att använda NF-Walker?
 8. Mitt barn har skolios och även vissa begränsningar när det gäller rörligheten i lederna. Går det att anpassa NF-Walker för detta?
 9. Hur överför jag mitt barn till och från NF-Walker?
 10. Hur får jag tag i en NF-Walker åt mitt barn?

Pojke som använder NF-Walker och leker
1. Vem gynnas av att använda NF-Walker som gåtränare?

NF-Walker är utformad speciellt för barn och unga med begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt (icke-rörliga). Det fungerar genom att stödja användaren i upprättstående position. Dessutom stimulerar det självständig gång och deltagande i dagliga aktiviteter. Enheten kan hjälpa personer med ett brett spektrum av medicinska tillstånd, som:

 • cerebral pares
 • syndrom som Retts syndrom och trisomi 21
 • ryggmärgsskada
 • ryggmärgsbråck
 • traumatisk hjärnskada

2. Hur gynnas mitt barn av att använda gåtränaren?

NF-Walker gör det möjligt för barn, även med mycket låg motorisk funktion, att stå och gå självständigt. Detta initierar bättre social interaktion och deltagande i vardagsaktiviteter. Den ökade rörligheten ökar dessutom nivån av fysisk aktivitet och minskar tiden i stillasittande, vilket har visat sig ha positiva hälsoeffekter.

3. Behöver mitt barn kunna stå och gå själv för att kunna använda NF-Walker?

Nej. Enheten är utformad för att uppmuntra säker och bekväm motorisk utveckling med bra stöd för underkroppen och postural upprätning. Det betyder med andra ord att ditt barn inte behöver kunna stå och röra sig självständigt.


Läs också: Försenad gångutveckling? En framgångssaga

4. Vad är skillnaden mellan NF-Walker och andra gånghjälpmedel?

Det unika med NF-Walker är stödsystemet, som ger barnet ett exceptionellt stöd och korrigerar både underkroppen och överkroppen. Det gör att barnet kan stå i ett bra, individuellt anpassat utgångsläge för en självständig gångfunktion. Det anpassade stödet ser till att lederna justeras korrekt när barnet belastar dem under gång.

5. Gör NF-Walker att mitt barn kan belasta?

Det finns ingen sits att sitta på, så ja, barnet kommer att belasta via fötterna. Hur stor vikt som barnet bär beror emellertid på hur upprätt barnet kan stå. Ju mer upprätt position barnet uppnår, desto större vikt kan det bära upp. Belastande aktivitet är särskilt viktigt för att bygga och underhålla skelettet.

6. Hur vet jag om mitt barn har förutsättning att lära sig gå i NF-Walker?

Att gå är en komplicerad rörelse. Våra produktspecialister kommer att anpassa gåtränaren för att hitta en gynnsam gångrörelse. Ditt barns styrka och fysiska begränsningar kommer dock naturligtvis att påverka den potentiella mobiliteten. Det kan ta tid för ditt barn att hitta sitt eget sätt att gå och bygga upp tillräckligt med styrka för att bemästra denna färdighet. En del kan gå redan första gången de använder NF-Walker, medan andra gör gradvisa framsteg. För att gå krävs det en minsta förmåga att hantera ”aktivt stående.” Ofta krävs det att barnet först lär sig att behärska aktivt stående.

Läs också: Vilken produkt passar mitt barn?

7. Behöver mitt barn använda något annat hjälpmedel för statiskt stående utöver att använda NF-Walker?

Det kompletta ståprogrammet för ditt barn bör alltid diskuteras med en kliniker med kunskap om ditt barns specifika behov. Allmänna riktlinjer rekommenderas att vara inriktade på daglig ståträning. Detta innebär att det kan behövas olika hjälpmedel för att tillgodose ditt barns samtliga praktiska behov. Många läkare tror dock att NF-Walker fungerar både som hjälpmedel för stående och rörelse, och därför uppfyller kraven både på statiskt och dynamiskt stående.

8. Mitt barn har skolios och även vissa begränsningar när det gäller rörligheten i lederna. Går det att anpassa NF-Walker för detta?

Ja, det går till viss del att stötta upp och korrigera en snedställning som beror på skolios eller nedsatt ledrörlighet. En individuell bedömning kan dock vara nödvändig för att kunna avgöra vad som är den bästa lösningen. I vissa fall hjälper det att använda ett stöd eller andra dynamiska överkroppsstöd för att förbättra positionering och öka komforten för användaren. Vid begränsningar i ledrörligheten adresserar NF-Walkers exceptionellt flexibla systemet behovet av individuell anpassning och gör det möjligt för ditt barn att stå och gå.

9. Hur överför jag mitt barn till och från NF-Walker?

Det finns flera metoder för att överföra ditt barn till och från gåtränaren. Vi erbjuder både en sits och lyftremmar (lyft/personlyft) som tillbehör för anpassning av ditt lyftsystem. En produktspecialist, som levererar NF-Walker till ditt barn, kommer att utbilda dig och andra vårdgivare i hur man använder produkten säkert och undviker att barnet eller du själv skadas. Produktspecialisten kommer också, tillsammans med dig, att hitta det lämpligaste sättet att överföra ditt barn till enheten.

10. Hur får jag tag i en NF-Walker åt mitt barn?

Systemet för ersättning vid köp av hjälpmedel varierar från land till land. Vi rekommenderar att du börjar med att kontakta närmaste Made for Movement-kontor eller -distributör för mer information om hur du går vidare. Om vi inte finns representerade i ditt kan land, kan du kontakta huvudkontoret i Norge direkt.

Kontakta oss

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.