Läs om hur rehabilitering efter stroke kan förbättra funktionen. Julian Breuer, chefsfysioterapeut på NiB Köln, delar med sig av sin kunskap och erfarenhet med oss i denna artikel.

NiB Köln är ett av Tysklands främsta rehabiliteringscenter i öppenvården och hjälper patienter som har drabbats av stroke, ryggmärgsskada, multipel skleros och andra sjukdomar. De behandlar omkring 700 patienter om året, och cirka 65 % av dessa har drabbats av en stroke.

I Tyskland är den neurologiska rehabiliteringen efter stroke indelad i faserna A, B, C och D. Fas A utförs på intensivvårdsavdelningen på sjukhus. Därefter går patienterna in i fas B – tidig rehabilitering på slutenvårdsbasis. Båda fas C och D utförs på öppenvårdsbasis. Detta innebär att patienterna bor hemma och deltar i ett rehabiliteringsprogram vid ett rehabiliteringscenter dagtid, 3 till 5 dagar i veckan.

NiB tillhandahåller intensiv rehabiliteringsbehandling för fas D strokepatienter, från svårt drabbade patienter till dem med måttliga funktionsnedsättningar.

Vi har bett Julian Breuer att ge insikt i:

 • Hur han planerar ett typiskt rehab-program för strokepatienter
 • Hur programmet är utformat
 • Exempel på teknisk utrustning som han använder
 • Vilka resultatåtgärderna är
 • Vad man som strokepatient kan förutse från rehabilitering

Intensiv träning är avgörande för strokeåterhämtning

Återhämtningen beror mycket på ett övervakat och korrekt doserat rehabiliteringsprogram. Strokeåterhämtningsprocessen ser dock olika ut för alla eftersom varje stroke är annorlunda. – En del patienter som kommer till vårt rehabiliteringscenter kan gå självständigt, men kan ha problem med finmotoriken och talet. Andra kanske precis har lärt sig att gå igen och behöver stöd, medan vissa inte kan stå eller gå alls och är beroende av rullstol, berättar Julian.

Med följderna av en stroke kan vara förödande för vissa, kan rehabilitering hjälpa den som drabbas att återfå sin självständighet. För att hålla uppe det momentum som skapats under de första faserna av slutenvårdsrehabiliteringen bör patienten fortsätta den intensiva träningen tillsammans med olika specialister. Den neurologiska rehabiliteringen vid NiB i Köln omfattar en mängd olika yrken, som läkare, fysioterapeut, logoped och arbetsterapeut - allt på ett ställe.

Julian Breuer, chefsfysioterapeut på NiB, är en fysioterapeut utbildad i att förbättra motorisk funktion, minska obehag, återställa färdigheter och förhindra dysfunktion. Han är också mycket kreativ när det gäller att hitta nya och motiverande sätt att utföra övningar. Målet är att uppmuntra patienterna att leva ett aktivt liv.

Jag försöker att hitta det som varje unik patient gillade att göra innan stroken, och om möjligt genomföra denna aktivitet i kombination med terapi. Till exempel att spela tennis under gångterapi med en före detta tennisspelare, förklarar Julian.

Men innan han och hans strokepatienter når dit, bedömer han varje person individuellt och tar fram en behandlingsplan.

Allt börjar med en patientspecifik utvärdering

Ett tvärvetenskapligt team på NiB bedömer och behandlar olika tillstånd såsom:

 • Muskelsvaghet
 • Minskad mobilitet
 • Försämrad uthållighet
 • Svårigheter att gå
 • Fallrisk och rädsla för att falla
 • Smärta
 • Förlust eller begränsning av funktion

Som en del av bedömningen utför de förtester som funktionell gångbedömning, ”upp-och-gå-test med tidtagning” och ”gångtest 6 minuter”. Teamet utvecklar sedan den lämpligaste behandlingsplanen för att uppnå optimala resultat. Efter en tid gör de en ny bedömning av patienten för att mäta om patienten gör framsteg och anpassar programmet i enlighet med detta.

Grundläggande överföring och gångsäkerhet som resultatåtgärder

Strokeöverlevare utvecklar ofta en ”kronisk stillasittande livsstil”. Motion och aktivitetsprogram minskar inte bara risken för en ny stroke, utan stärker även förmågan till ett självständigt liv, upprätthåller eller förbättrar kognitionen och minskar depression.

Målen med behandlingsplanen är mycket ofta att arbeta med förmågan att utföra grundläggande överföring och att gå säkert. Detta kommer i sin tur att underlätta ett ökat oberoende under aktiviteter i det dagliga livet.

–Vi arbetar för att förbättra rörligheten och balansen för att därigenom möjliggöra gång och minska risken för fallolyckor. Behandlingsplanen är också inriktad på förbättrad muskelstyrka, ledstabilitet, flexibilitet och cirkulation. Detta kan i sin tur minska smärta och förbättra livskvaliteten, förklarar Julian.

Hur ser behandlingsprogrammet ut?

Hur lång rehabiliteringstid patienten har rätt till beror på dennes sjukförsäkring. Den avgör hur många dagar i veckan patienten kan träffa specialister på ett rehabiliteringscenter. 

– Oftast kommer man hit för rehabilitering 3-5 dagar i veckan. Efter 15 dagar gör vi en utvärdering för att avgöra om programmet ska förlängas. En typisk strokepatient stannar kvar i behandlingsprogrammet i cirka 2 månader, säger Julian. 

– Svårt drabbade patienter som sitter i rullstol får normalt tre timmars rörelseträning per dag. Detta bryts ner till en timmes sjukgymnastik, en till två timmars gångterapi där olika typer av teknisk utrustning och robotik används för att underlätta gåträning. Resten av dagen inkluderar gruppträning, arbetsterapi, talträning och neuropsykologi, fortsätter han. 

NiB Köln är en ledande klinik inom innovativ rehabiliteringsterapi som erbjuder tekniska, robotbaserade behandlingsapparater såsom Lokomat och Innowalk Pro. Genom att använda dessa tekniker utökas behandlingsmöjligheterna och de ökar även säkerheten för både patienterna och de anställda.

Träning i Innowalk Pro efter en stroke

Innowalk Pro ger patienterna högintensiv mobilisering av hela kroppen. – Vi använder vanligtvis den här enheten för de mest drabbade patienterna, som inte kan stå eller gå själva. Men patienter med spasticitet i armarna, som har svårt att gå, börjar också sin rehabilitering i Innowalk Pro, säger Julian. 

Spasticitet och minskat rörelseomfång skapar stress och oro hos strokepatienter. De är rädda att de ska falla eller att för att de ska känna smärta när de rör sig. – Patienter som sitter i rullstol har till exempel ett begränsat rörelseomfång och blir mycket glada när de inser att de gradvis kan komma upp i upprätt position med belastning på ett säkert sätt och utan smärta, berättar Julian.

Man går i Innowalk under överseende av sin terapeut.

”A session in the Innowalk Pro takes between 30-60 minutes, and the patients experience that their muscle tone is regulated, they relax – and all this makes this movement training a great preparation for other therapies.” Julian continues. 

“We experience that the patients stand and walk better after a session in the Innowalk Pro. 

The patients really enjoy the Innowalk Pro training saying it feels so normal, almost like being in an ordinary cross trainer – they start feeling their body again, respiration rate increases and the ability to use their voice improves. 

Last week a stroke patient found our rehabilitation centre online, and he wants to enter a stroke treatment program at NiB Köln, 200 km away from his home. Driving here 5 times a week was not considered a problem” Julian tells, which must prove that the benefits outweigh the inconvenience.  

Träning efter rehabilitering

Efter en rehabiliteringsperiod kommer cirka 50 % av NiB-patienterna tillbaka på remiss för att få sjukgymnastik, arbetsterapi och konditionsträning, ofta i grupp. Detta utökade program hålls vanligtvis 3 gånger i veckan. 

– Min personliga åsikt är att den individuella, intensiva träning de får under rehabiliteringen borde fortsätta eftersom hög frekvens är det som krävs för att bibehålla de förbättringar patienterna har gjort på lång sikt, säger Julian.

Patientens rätt till rehabilitering efter en stroke skiljer sig från land till land. I Tyskland har du rätt till rehabilitering om det finns potential att förbättra funktionen. Du har också rätt att välja var du ska rehabiliteringsträna. Patienter med kroniska problem efter en stroke har rätt att fortsätta med rehabiliteringen vart fjärde år. 

Här är länkar till webbplatser med massor av resurser om du eller någon nära dig har drabbats av en stroke. Neuro.se Hjärnkraft.se

Om NiB Köln

NiB Kön grundades 1998 och drivs av Jens Rodenberg och hans fru, medicine doktor och medicinsk chef Anuschka Rodenberg. Deras breda expertis gör att man kan behandla cirka 700 rehabiliteringspatienter varje år. 

 • Anställda: På centret arbetar både arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare.
 • Plats: Köln, Tyskland
 • Specialistkompetens: Centrets expertis omfattar allt från patienter som diagnostiserats med multipel skleros och Parkinson, till ryggmärgsskador, cerebral pares och stroke.

NiB Köln är ett partnercentrum till Made for Movement, vilket innebär att de underlättar utprovning av Innowalk Pro och skriver ut recept för Innowalk för hemmabruk.

Kan hjärnan reparera sig själv efter en stroke?
Detta är en lättbegriplig video om neuroplasticitet som förklarar hur hjärnan kan reparera sig själv.

MFM - Neuroplasticity_mCTA


New Call-to-action

Trine Roald

Trine Roald

Trine Roald har över 20 år av internationell erfarenhet av att arbeta inom varierande branscher, men ingen så meningsfull som att arbeta med barn och unga med speciella behov. Som marknadsansvarig på Made for Movement brinner hon för kommunikationsmöjligheterna för att förbättra livskvaliteten bland svårt funktionshindrade individer. Trine älskar att möta människor från olika kulturer, professioner, roller och bakgrunder.