02.05.2019 | Terapi, Relatert til diagnoser

Intensiv trening for barn med CP – Hvorfor og hvordan?

Et stort spørsmål som ofte dukker opp når vi diskuterer fysioterapi for barn med cerebral parese (CP) er dosering. Hvor mye terapi...

13.03.2019 | Relatert til diagnoser

Ny behandlingsmetode innen SMA gir nye muligheter – Høydepunkter fra rehab-dag i Lund

Made for Movement var entusiastisk til stede på Rehab-dag i Lund den 5. februar. Temaet var «Forskning innen SMA, fysisk aktivitet og...

21.01.2019 | Relatert til diagnoser

Hvordan håndtere fatigue hos voksne med cerebral parese?

Fatigue er en utmattelsestilstand som personer med cerebral parese (CP) er ekstra utsatte for.

07.01.2019 | Relatert til diagnoser

Hva er Duchenne muskeldystrofi?

Duchenne muskeldystrofi (DMD) er den vanligste formen for muskelsykdom i barnealder. Dessverre er det også en av de meste alvorlige....

27.12.2018 | Relatert til diagnoser

Slik har Wenche jobbet med rehabilitering etter hun fikk Locked-in syndrom

Da Wenche skulle ta fatt på rehabiliteringen fra Locked-in syndrom (LiS), var det viktigste målet for henne å kunne leve et godt liv...

19.12.2018 | Relatert til diagnoser

Hva er Locked-in syndrom (LiS)?

Locked-in syndrom er en sjelden nevrologisk sykdom som ofte blir beskrevet som det nærmeste du kommer å være begravd levende. Hvordan...

05.07.2018 | Relatert til diagnoser

Slik lever Selma (10) med Retts syndrom

Selma er en blid jente på ti år. Hun bor med mamma, pappa og to søsken på sju og tretten år, og har Retts syndrom. Der noen barn må...

28.06.2018 | Relatert til diagnoser

Hva vet vi om fysisk aktivitet og cerebral parese?

Faktisk er fysisk inaktivitet identifisert som den fjerde største risikofaktoren for dødelighet.

14.06.2018 | Relatert til diagnoser

Hva er spinal muskelatrofi (SMA)?

Spinal muskelatrofi er en genetisk sykdom som forårsaker muskelsvakhet og bevegelsesproblemer. Når du har SMA, forsvinner de motoriske...