Kan tidlig mobilisering hjelpe pasienter med traumatisk hjerneskade (TBI)?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Jonathan i sin Innowalk

En forundersøkelse (feasibility study) utført av Sunnaas rehabiliteringssykehus viser at pasienter med TBI kan ha mye å vinne på å ta i bruk ny teknologi i rehabiliteringsprosessen.

Langtidsinnleggelse og lange perioder med immobilitet kan ha negativ påvirkning på muskler, skjelett, lunger, hjerte og tarmsystem, og fører ofte til ortostatisk dysfunksjon. Det har de siste årene vært en dramatisk økning i forskning på mobilisering av pasienter i den tidlige rehabiliteringsfasen.

Forskningen viser at tidlig mobilisering kan lede til kortere sykehusopphold, lavere hyppighet av kontrakturer i muskler og ledd, samt generelt bedre fysisk funksjon. Studier viser også at tidlig mobilisering påvirker pasientens bevissthetsnivå positivt.

Hva er traumatisk hjerneskade (TBI)? 

TBI er en ervervet hjerneskade som medfører økt risiko for varig nedsatt sensorisk, motorisk og kognitiv funksjon. Skaden påvirker som regel store deler av kroppen, og kan lede til relativt lange sykehusinnleggelser.

Den vanligste årsaken til TBI er fall, etterfulgt av trafikkulykker.

Glasgow Coma Score (GCS) brukes til å gradere en pasients bevissthetsnivå på en skala fra mild til moderat eller alvorlig skade. En mild hjerneskade vil i de fleste tilfeller kreve hvile og medisinering for å lindre hodepine, mens moderat til alvorlig TBI krever intensivbehandling på sykehus.

Statisk ståbord versus dynamisk ståtrening

Inntil nylig har de vanligste tiltakene for mobilisering etter traumatisk hjerneskade vært bruk av ståbenk, sengeliggende sykling og manuell mobilisering med fysisk støtte av en terapeut. Ny innovativ teknologi har kommet på markedet, og en mer dynamisk form for ståtrening er nå tilgjengelig, også for pasienter med TBI.

Sunnaas sykehus er det største spesialistsykehuset i Norge innen fysisk medisin og rehabilitering. Sykehuset tilbyr multidisiplinær rehabilitering for pasienter med kompleks funksjonshemming etter sykdom eller skade.

Sunnaas’ avdeling for traumatisk hjerneskade har siden 2013 vært involvert i et forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med Made for Movement. Målet har vært å teste Innowalk Pro, som er et robotisert rehabiliterings-hjelpemiddel som gjør det mulig å få pasienter med store funksjonsnedsettelser, opp å stå og bevege seg. De har testet hjelpemiddelet på pasienter med hodeskader, med mål om å:

  • Utføre en forundersøkelse om tidlig mobilisering av pasienter med TBI
  • Bidra til å utvikle et produkt beregnet på voksne pasienter

Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge.

Les mer: Slik kjemper Stefanie seg tilbake fra traumatisk hjerneskade med Innowalk

Resultater fra prosjektet på Sunnaas

De overordnede erfaringene fra prosjektet har i et klinisk fysioterapeutisk perspektiv vært svært positive: Hjelpemiddelet har gjort det mulig å mobilisere alvorlig skadde pasienter på en trygg måte.

I det tidlige stadiet trenger pasientene å skjermes, og mesteparten av den tidlige rehabiliteringen finner sted på pasientenes rom. Takket være størrelsen på Innowalk Pro har det vært mulig å flytte den inn på rommet, og mobilisere pasienten der.

Observasjoner av pasientene som bruker hjelpemiddelet har vist følgende:

  • Pasientene viser positive reaksjoner når de beveger beina via hjelpemiddelet. De reagerer ofte med smil.
  • Pasienter med urolig eller utagerende atferd blir roligere under aktiv ståtrening i Innowalk Pro, sammenlignet med statisk ståbord-trening.
  • Pasienter med redusert bevissthetsnivå viser økt bevissthet under aktiv ståtrening i Innowalk Pro. De holder seg våkne og åpner øynene i lengre perioder.

“Det minner meg om trening jeg pleide å gjøre på ellipsemaskin. Jeg kjente kroppen min bedre, og det føles mer levende å stå i Innowalk Pro.”
- Pasient i Innowalk Pro

 

Avdelingen, som har vært involvert i bruken av hjelpemiddelet, fikk mulighet til å inkludere mer variasjon i behandlingstilbudet for rehabilitering. De erfarte også at Innowalk Pro bidro til en mer aktiv tilnærming enn den tradisjonelle ståtreningen. Ingen negative eller uheldige hendelser ble registrert under prosjektperioden.

Flere pasienter som har brukt hjelpemiddelet har gjenvunnet evnen til å gå uten hjelp, før de ble skrevet ut av sykehuset. Noen av pasientene som har forlatt sykehuset uten å kunne gå igjen, men ønsker å fortsette aktiviteten i Innowalk Pro, har fått muligheten til å søke om en egen Innowalk til hjemmebruk.

Les mer: Slik har Wenche jobbet med rehabilitering etter hun fikk Locked-in syndrom

Produktutvikling og fremtidig forskning

Samarbeidet med Sunnaas sykehus har utviklet seg og resultert i et oppgradert produkt som bedre treffer behovene til voksne pasienter. Det nye produktet i størrelse «Large» er nå tilgjengelig på markedet.
En ny studie er akkurat påbegynt på Sunnaas. Studien vil utforske fysiske og fysiologiske responser på mobilisering av pasienter med ervervet hjerneskade i subakutt fase ved hjelp av en klassisk ståbord og Innowalk Pro.

Studien er registrert i ClinicalTrial.gov og mer detaljert informasjon om studien finner du her.

New Call-to-action


Kilder

  • Berg, J., Tagliaferri, F., & Servadei, F. (2005). Cost of trauma in Europe. Eur J Neurol, 12 Suppl 1, 85-90. doi:10.1111/j.1468-1331.2005.01200.x
  • Elliott, L., & Walker, L. (2005). Rehabilitation interventions for vegetative and minimally conscious patients. Neuropsychol Rehabil, 15(3-4), 480-493. doi:10.1080/09602010443000506
  • Teasdale, G., Maas, A., Lecky, F., Manley, G., Stocchetti, N., & Murray, G. (2014). The Glasgow Coma Scale at 40 years: standing the test of time. Lancet Neurol, 13(8), 844-854. doi:10.1016/s1474-4422(14)70120-6
  • Alhed Piene Wesche (2015). Early mobilisation of adult patients with acquired head injury using “Innowalk Pro”. Master thesis. Master in health sciences, physiotherapy science, University of Bergen. http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/11981/135614930.pdf?sequence=1

Publiserte første gang: 9.mai, 2019, kl.14:31

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting