Hvordan er det å ha søsken med funksjonsnedsettelser?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
sibling-with-disability.png

Når ett av barna dine krever ekstra mye oppfølging og støtte, kan det være lett å glemme at også de funksjonsfriske barna har sine egne utfordringer. La oss se på hva du som forelder kan gjøre for å forstå og støtte dem.

sibling-with-disability.png


Å ha et søsken med funksjonsnedsettelser er på mange måter annerledes enn å ha en funksjonsfrisk bror eller søster. Familien er gjerne annerledes sammenlignet med andre, og oppmerksomheten kan være skjevt fordelt mellom søsknene.


De ser dem for den de er

Likevel knyttes det sterke bånd. Som søsken flest deler barna erfaringer og opplevelser sammen. Det er med på å styrke forholdet og bidrar til at barna aksepterer og blir glade i hverandre.

Barn som har søsken med funksjonsnedsettelser viser ofte stor omtanke for broren eller søsteren og tilpasser seg familiesituasjonen på en god måte. Faktisk viser studier at det å vokse opp med funksjonsnedsatte søsken kan utvikle samarbeidsevnene og gjøre deg mer empatisk. Disse barna bryr seg, og er ikke opptatte av å betegne søskenet som «spesiell» eller «annerledes». Dette kan være svært bra for forholdet ettersom barna får være seg selv.


Last ned: Aktivitetsguide for barn med nedsatt funksjonsevne

Det koster å bry seg   

Funksjonsfriske søsken har en tendens til å ta rollen som en ekstra beskytter, og bruker mye av tiden sin på å støtte broren eller søsteren. Mange bruker også tid og krefter på å forsvare søskenet overfor andre mennesker og jobber hardt for å få andre til å forstå at det å ha en funksjonsnedsettelse ikke betyr at du er mindre verdt. Dette kan være tungt til tider, og kan for mange søsken være en tung byrde å bære.

James Davis Smith har tatt opp dette temaet i Washington Post, hvor han skriver at mange av disse søsknene føler seg alene. De føler også at de ikke kan si det de har på hjertet, og at de blir bedt om å gjøre for mye. Ettersom de har søsken som krever mer tid og oppmerksomhet, kan de føle at deres egne problemer blir oversett. Det er ting som kan være vanskelig å håndtere, spesielt for et barn.

LES OGSÅ: Hvordan planlegge ferie med barn som har funksjonsnedsettelser


Barna forstår mer enn du tror

Det kan være vanskelig å oppdage at barna dine sliter. Faktisk kan det være at de ikke vet det selv. Derfor bør du sette av tid til å prate med sønnen eller datteren din og sørge for at de forstår at de kan lufte problemer og utfordringer med deg – uansett hvor ille det føles.

Hvis et av barna dine er fortrolig med deg og søker hjelp og støtte, er det viktig at du lytter og tar dem seriøst. Dette vil også kreve at du er tøff og ærlig selv. Noen foreldre er engstelige for at deres funksjonsfriske barn ikke skal forstå situasjonen familien er i, men husk at de fleste barn er gode på å forstå omgivelsene sine. Det er viktig at du ikke gjør problemer eller utfordringer mer kompliserte enn de faktisk er. Sønnen eller datteren din spør ikke nødvendigvis etter en ny familie eller søsken, men at utfordringer og tunge tanker blir tatt seriøst, og at de blir diskutert. Det er ikke sikkert at det løser alle problemer, men det kan være betryggende å vite at de har noen å dele sine tanker med og støtte seg på.

LES OGSÅ: Å ha et barn med funksjonsnedsettelser: Hverdagsliv, utfordringer og å finne tid til seg selv

Du kan også søke hjelp

Husk at du ikke trenger å gjøre alt dette selv. Faktisk finnes det flere organisasjoner, terapeuter, grupper og arrangementer som hjelper familier i din situasjon.

Noen familier velger å søke hjelp tidlig. Det kan gjøre deg forberedt på utfordringer som kan oppstå, og i tillegg gjøre deg mer selvsikker og trygg til å hanskes med ulike situasjoner.

Å søke hjelp fra andre kan også være med på å belyse utfordringer og ting som du ikke har lagt merke til eller tenkt på før. Sist, men ikke minst, kan det være godt for barna (og deg selv) å prate med andre i samme situasjon.

Aktivitetsguide for barn med nedsatt funksjonsevne

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting