Slik søker du Innowalk for voksne

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
May Britt_Innowalk_Large_MfM_4.jpg

Ønsker du og brukeren å søke om Innowalk fra Made for Movement, men er usikker på hvordan dere skal gå frem?

Personer med funksjonsnedsettelser kan være avhengig av gode hjelpemidler for å øke aktivitetsnivået. Alle som har vesentlig eller varig funksjonsnedsettelse (over to år) kan søke hjelpemidler fra NAV. I denne artikkelen ser vi på hvordan søknadsprosessen fungerer.

Hvis du ikke får svarene du leter etter her, kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke eller oss i Made for Movement for å få veiledning og assistanse.

 

Skillet går ved 26 år

For personer under 26 år, defineres Innowalk som et trenings-, stimulerings- og aktiviseringshjelpemiddel og gis i utgangspunktet til bruk i hjemmet.

Etter fylte 26 år søker brukeren på Innowalk som et aktivitetshjelpemiddel. Et aktivitetshjelpemiddel er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheten til å være i fysisk aktivitet. Personer som ikke er i stand til å benytte vanlige aktivitetshjelpemidler, kan søke om hjelpemidler hvor bevegelsen utføres ved hjelp av en motor. Innowalk er et eksempel på et slikt hjelpemiddel.


Hjelpemiddelet er til utlån

Uansett behov, bør brukere over 26 år (og/eller vergen) gjøres oppmerksom på det må betales en egenandel tilsvarende ti prosent av kjøpesummen, med en maksgrense på 4.000 kr. Det er også greit å vite at alle hjelpemidler som innvilges av NAV, lånes ut til brukeren. Altså må hjelpemidlene leveres tilbake når de ikke er i bruk lenger.

Søknadsprosedyren på Innowalk er lik uansett om brukeren er under eller over 26 år, men det er et krav at fysioterapeuten er involvert i søknadsprosessen.  

 

Hva skal søknaden inneholde?

Når du søker på Innowalk, søker du først om en utprøving. Det er viktig at søknaden inneholder en tydelig beskrivelse av brukerens funksjonsnivå og hvilket behov hjelpemiddelet skal dekke. Søknaden bør også vise til motivasjonen for å søke og hvem som skal bistå i bruken av hjelpemiddelet.

Søknad må sendes med posten, og skal inneholde:

  • førsteside til saken
  • hjelp til vurdering og utprøving
  • hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering

NAV har en egen veileder for søknadsprosessen på nett, hvor du får beskjed om hvilke skjemaer du må ha med. Dette kan være litt utfordrende, og derfor har vi laget en egen guide som forteller hvordan du skal gå frem for å søke om utprøving av Innowalk.

Hvis søknaden godkjennes, får brukeren anledning til å teste hjelpemiddelet i en periode på fire uker for å vurdere egnetheten. På bakgrunn av denne utprøvingen søkes det til slutt om varig utlån.

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting