Robotisert gangrehabilitering gir raskere resultater for barn med CP

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Hillerød_feature-image

En ny prospektiv, kontrollert studie fant at robotisert gangrehabilitering (Innowalk Pro) gir raskere og bedre effekter på utviklingen av funksjonell muskelstyrke, balanse, ganghastighet og utholdenhet sammenlignet med et standard fysioterapiprogram.

Studien inkluderte 24 barn med spastisk hemiparatisk cerebral parese (CP), GMFCS I og II og avslørte at robotisert gangtrening (RGT) ga raskere og bedre effekt enn standard fysioterapi (PTR) -program alene.

RGT forbedret:


- Funksjonell muskelstyrke
- Balanse
- Ganghastighet
- Utholdenhet
- Funksjonell gange

Det er beviselig at RGT kan brukes til aerob trening for barn med hemiparatisk CP med hensikt å forbedre ganghastigheten, noe som har avgjørende betydning for forbedringen av funksjonalitet og deltakelse i dagliglivet. Studien viste også at RGT bør være en kontinuerlig treningsform for å opprettholde oppnådde funksjonsforbedringer.

Funnene er publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Gait & Posture (vol 70 (2019) 397-402). Du finner hele artikkelen "“Effects of robotic rehabilitation on walking and balance in paediatric patients with hemiparetic cerebral palsy” her.

Her er imidlertid et kort sammendrag av artikkelen:

Introduksjon

Cerebral parese er en samlebetegnelse på en rekke tilstander som skyldes en skade i den umodne hjernen. CP er en ikke-progressiv hjerneskade. Tilstanden påvirker utviklingen av motorisk funksjon, samt forårsaker begrensninger i aktivitet. Den mest utbredte typen spastisk CP er hemiparatisk CP, som er karakterisert av motorisk og/eller sensorisk skade på unilaterale lemmer. Gangmønsteret avviker fra normalen og ganghastighet, balanse, samt kompetanse innen avanserte funksjonelle ferdigheter, er redusert.

Studien tok sikte på å undersøke effektene av robotisert gangrehabilitering (RGT) på funksjonell gange, balanse, muskelstyrke og perifer oksygenering i muskulaturen hos barn med hemiparatisk cerebral parese.

Metode

24 barn med hemiparatisk CP, GMFCS I-II (20 GMFCS I og 4 GMFCS II), i alderen 5-12 år, ble inkludert i det prospektive, kontrollerte studie. 12 pasienter deltok i robotisert gangartrening (RGT) i tillegg til standard fysioterapi-rehabilitering (PTR-program). Kontrollgruppen (12 pasienter) deltok i standard PTR-program. RGT ble utført 3 x per uke i økter på 30 minutter hver.

Standard fysioterapi-rehabilitering (PTR-program) inkluderer funksjonell styrketrening av antigravitasjons-muskler i underekstremiteter, tøying av fleksjon muskulatur i kne og hofte, plantarfleksorer og adduksjonsmuskler, knebøy, trappegang opp/ned, funksjonelle rekkeøvelser, balansetrening ved hjelp av et balansebrett, og balanse på ett ben.

For robotisert gangtrening (RGT) ble Innowalk Pro brukt. Treningen i Innowalk Pro ble utført som en aerob trening, og målrettede HR-intervall var mellom 55-75% av maksimal HR.

Målinger ble utført før behandlingen, rett etter behandlingen (ved slutten av 12-ukers intervensjon) og 3 måneder etter behandlingen.

Resultat

Evalueringene etter behandlingen viste flere interessante utfall:

  • 6-minutters gangtest demonstrerte at gangavstanden var tre ganger så lang for studiegruppen sammenlignet med kontrollgruppen.
  • Grovmotorisk funksjon, målt med GMFM, viste betydelig forbedring av stå og gå funksjon i studiegruppen, mens det bare ble funnet endringer av ståfunksjon for kontrollgruppen.
  • Det ble målt signifikante forbedring for studiegruppen i funksjonelle muskelstyrke i nedre ekstremiteter (lateral step-up-test, sit-to-stand test, halvt knelende til stående test) for alle parametere bortsett fra halvt knelende til stående.
  • Oksygenering av muskler økte hos 9 av pasientene i studiegruppen og hos 5 av pasientene i kontrollgruppen.

Evalueringen tre måneder etter behandlingen viste at den signifikante endringen i hastighet og utholdenhet (6MWT) for studiegruppen ikke ble opprettholdt. Økningen i oksygenering av muskler var fortsatt til stede for flertallet av gruppen (totalt 8 av 9 pasienter). Varigheten i å stå på den paretiske ekstremiteten økte stadig, og forbedringer i balansen ble bevart. Motorisk funksjon ble opprettholdt, det samme for funksjonell muskelstyrke som enten ble stadig videreutviklet eller uendret.

Konklusjon

Studien avdekket at robotisert gangtrening (RGT) ga raskere og bedre effekt enn et standard fysioterapi (PTR)-program alene. RGT forbedret:

  • Funksjonell muskelstyrke
  • Balanse
  • Ganghastighet
  • Utholdenhet
  • Funksjonell gange

Det er evident at RGT kan brukes til aerob trening for barn med hemiparatisk CP for å forbedre ganghastigheten, noe som er avgjørende for å forbedre funksjon og deltakelse i dagliglivet. Studien viste også at for RGT bør være en del av den kontinuerlig treningen for å opprettholde oppnådde forbedringer.

Vitenskapelige postere, EACD

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting