Ny studie: Viser forbedringer på kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Ung jente står i sin Innowalk mens hun leser

Positive resultater fra studien støtter hypotesen om at dynamisk stående, ved bruk av Innowalk, er effektivt som tilleggstrening til standard behandling av barn og unge med omfattende motorisk funksjonsnedsettelse. 

Studien inkluderte 46 personer hvorav 50% var diagnostisert med cerebral parese og 50% med ulike syndromer. Evalueringen viste positive endringer på: 

 • Passiv-assistert bevegelse (79 %)
 • Stimulering av mage- og tarmfunksjoner (71 %)
 • Kroppsstabilitet (64 %)
 • Leddmobilitet (56 %)
 • Lettere endring av stilling/posisjon (52 %)
 • Mindre patologisk bevegelsesmønster (48 %)
 • Leddbevegelighet post-operativt (33%) 

Ung jente står i sin Innowalk mens hun leser

Dynamisk stående som et tillegg til standard behandling 

Personer med nevromuskulære lidelser, som cerebral parese, opplever ofte spastisitet, redusert muskelstyrke og leddbevegelighet. De overordnede målene for behandlingen er å: 

 • Forbedre funksjon 
 • Kompensere for tapt funksjon 
 • Forebygge sekundære komplikasjoner  
 • Tilrettelegge for 24-timers posisjonering 
 • Opprettholde god livskvalitet 

Behandlingen er kompleks og krever ofte en tverrfaglig tilnærming. 

Ulike hjelpemidler brukes ofte for å kompensere for nedsatt eller tapt funksjon og er en integrert del av posisjonering i et 24-timers perspektiv. I Tyskland har personer med nevromuskulære lidelser brukt Innowalk siden 2009 til dette formålet.  

En nylig publisert studie publisert i «Journal of Rehabilitation Medicine» har sammenfattet data fra Innowalk-bruk i Tyskland. Studien indikerer at dynamisk stående med vektbæring i Innowalk er effektiv som tilleggstrening til standard behandling for personer med omfattende motorisk funksjonsnedsettelse.  

Hva er dynamisk stående i Innowalk?
Innowalk er et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel som gir mulighet for assistert bevegelse av bein og armer i stående stilling. Bevegelsen av personens bein er tilnærmelsesvis lik et normalt gangmønster med fleksjon og ekstensjon av hofte, kne og ankelledd.    

Et forskerteam i Tyskland har systematisk samlet inn informasjon om personer i Tyskland som har fått foreskrevet Innowalk. Dette for å få mer kunnskap om indikasjon, funksjonsnivå, type funksjonsnedsettelse, intervensjon, resultater og opplevde fordeler for å kunne planlegge for nye forskningsstudier.  

Du finner fullstendig artikkel “Dynamic standing exercise using the Innowalk device in patients with genetic and acquired motor impairments” i tidsskriftet Journal of Rehabilitation Medicine her

For å gi deg et raskt overblikk gir vi deg her et sammendrag av artikkelen:   

Hensikten med studien 

Hensikten med studien var å analysere retrospektive rapporter som ga informasjon om deltakernes karakteristika, indikasjon for bruk, treningsintensitet, mål og resultat av dynamisk stående i Innowalk. Kunnskap som skulle danne grunnlag for fremtidig studiedesign.  

Metode og deltakere 

Studien inkluderte 46 personer med ulike nevromuskulære lidelser bosatt i Tyskland. De brukte alle Innowalk som en del av behandlingen i perioden mellom september 2014 og januar 2019. 

Rapportene inkluderte personkarakteristikk, målsetning, bruksmønster, varighet og bruksfrekvens. I tillegg var standardiserte spørsmål besvart ved baseline, før hjelpemiddelet ble levert til personen det var forskrevet til, og etter en periode med bruk.  

Resultat

Av de 46 inkluderte personene i studien, var 50 % diagnostisert med cerebral parese (n=23) og den andre halvparten hadde annen diagnose (genetisk syndrom, ervervet hjerneskade, utviklingsforstyrrelse, nevromuskulær lidelse, nevrologisk lidelse). Fordelingen mellom de ulike funksjonsnivåer klassifisert med Gross Motor Function Classification System var: GMFCS III (n=2), GMFCS IV (n=12), GMFCS V (n=10), ikke aktuelt (n=22). 91 % av personene var yngre enn 18 år (n=43).  

Flertallet av deltakerne brukte Innowalk hjemme (70 %), og noen i barnehage/skole (17 %). Andre steder hjelpemiddelet ble brukt var sykehus/rehabiliteringssentre og hos hjelpemiddelformidlere.  

8 personer utførte kun en enkelt test av Innowalk på grunn av manglende godkjenning fra forsikringsselskapet for videre bruk. 36 personer brukte Innowalk over lenger tid (2-52 uker).  

Rapporterte resultater etter langvarig bruk for 36 pasienter viste disse forbedringene: 

 • Passiv-assistert bevegelse (79 %)
 • Stimulering av mage- og tarmfunksjoner (71 %)
 • Kroppsstabilitet (64 %)
 • Leddmobilitet (56 %)
 • Endring av stilling/posisjon (52 %)
 • Patologisk bevegelsesmønster (48 %)
 • Leddbevegelighet post-operativt (33%) 

Ingen uønskede hendelser ble rapportert i noen av de 46 saker.    

Konklusjon

Dynamisk stående med vektbæring ved bruk av Innowalk er effektiv som tilleggstrening til standard behandling for personer med omfattende motorisk funksjonsnedsettelse.  

Hvis du vil lese flere vitenskapelige artikler som inkludere forskning på dynamisk stående anbefaler jeg deg å utforske ressurssiden vår her. 

24 timers posisjonering

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting