Når er det behov for hjelpemidler for å understøtte hodekontroll?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Ung jente står i sin Innowalken samtidig som hennes hodet støttes

For barn, ungdom og voksne med komplekse motoriske utfordringer, er det behov for et bredt utvalg av hjelpemidler til posisjonering. I noen tilfeller er det også nødvendig med støtte til nakken og/eller hodet for å muliggjøre og opprettholde en hensiktsmessig stilling av hodet. 

I denne artikkelen kan du lese om: 

  • Utvikling av hodekontroll
  • Hvorfor er hodekontroll så viktig? 
  • Redusert hodekontroll hos personer med motorisk funksjonsnedsettelse 
  • Hjelpemidler som understøtte posisjonering av hodet 
  • Hva tilbyr Made for Movement's Nakkekrage? 
    • Hvem passer den for? 
    • Hva er fordelene med Nakkekragen?

Utvikling av hodekontroll

Hodekontroll er en av de tidligste motoriske ferdighetene som barnet utvikler. Hodekontroll er en grunnleggende ferdighet og en forutsetning for den videre motorisk utvikling. En nyfødt baby er ikke i stand til å kontrollere hodet sitt og trenger mye støtte når hen løftes og bæres rundt. I liggende vil den nyfødte babyen hovedsakelig snu hodet til sidene når han eller hun ligger på ryggen, på grunn av størrelsen på hodet i forhold til kroppen og fordi nakke musklene ennå ikke har utviklet styrke til å kunne kontrollere hodet. 

Ved 2 måneders alder vil barnet forsøke å løfte og snu hodet til sidene når hen ligger på magen. Rundt 3 måneders alderen har barnet fått bedre kontroll og kan løfte hodet og øvre del av brystet med støtte fra armene liggende på magen. Barnets evne til å holde hodet opp i sittende med støtte utvikles rundt 4 måneders alderen. Mellom 4 og 6 måneders alderen er det en dramatisk utvikling av motorisk kontroll, og barnet vil begynne å rulle og sette seg opp. Hodekontroll er vanligvis utviklet på dette tidspunktet, og nye motoriske ferdigheter utvikles raskt. 

Les mer: Komfort og utvikling: finn den rette balansen med riktige hjelpemidler

Hvorfor er hodekontroll så viktig? 

Hodekontroll spiller en viktig rolle i utviklingen av den generelle motorisk utviklingen. Hodekontroll muliggjør visuell orientering, og de forsterker hverandre. Babyen snur hodet for å følge moren eller faren som beveger seg i rommet eller ser på en leke som ligger i nærheten. På den måten utvikles og styrkes muskulaturen gradvis. Syn og hodekontroll forbedres.

Kommunikasjon påvirkes også av hodekontroll. Dette skyldes kontroll over pusten, som styrker taleevnen og det igjen bedre barnets mulighet for å ta inn mer informasjon fra miljøet rundt. Hodekontroll har også en effekt på mating med fast føde. Nakken og kroppen er sterkere, og posisjonen til kjevene endres.

Redusert hodekontroll hos personer med motorisk funksjonsnedsettelse 

Redusert hodekontroll er ofte knyttet til generelt forstyrret motorisk funksjon. Personer med funksjonsnedsettelser som cerebral parese, spesielt de med mer alvorlige varianter som GMFCS IV og V (Gross Motor Function Classification System), kan ha vanskeligheter med å opprettholde en posisjon, spesielt når de sitter og står oppreist mot tyngdekraften. Dette inkluderer også begrenset kontroll over hodet.

Individer med alvorlig redusert motorisk funksjon trenger ofte omfattende støtte fra hjelpemidler og utstyr for å kompensere for en funksjonssvikt og opprettholde en posisjon for å kunne delta i hverdagslivet. Behovet og type hjelpemidler, avhenger av det tiltenkte formålet og aktiviteten, men inkluderer vanligvis sitte-systemer, manuelle og elektriske rullestoler, statisk eller dynamisk ståhjelpemidler, ganghjelpemidler osv.

Formålet med hjelpemidler er understøtte og oppnå hensiktsmessige posisjoner som fremmer motorisk funksjon, aktivitet og deltakelse. Det skal gjøre personen mer selvstendig, fremme mobilitet, lette kommunikasjon og muliggjøre stillinger for grunnleggende behov som blant annet pusting og spising. Hjelpemidler har også til hensikt å sikre hensiktsmessig posisjonering for å forebygge sekundære utfall som deformiteter og kontrakturer, som kan oppstå over tid for personer med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Posisjonering av hodet er komplekst og tett knyttet til posisjoneringen av hele kroppen. Hjelpemidler har ofte en standard løsning for støtte av hodet, og i mange tilfeller kan en tilbakelent stilling være tilstrekkelig for å stabilisere hodet i en hensiktsmessig posisjon. I noen tilfeller er spesial designede hode-støtter nødvendige for å oppnå en god stilling for hodet.

Hjelpemidler som understøtte posisjonering av hodet 

Vanligvis er det mest behov for å understøtte hodet i sittende og stående posisjon, hvor tyngdekraften i størst grad påvirker hodekontrollen. 

Din ansvarlige ergoterapeut eller fysioterapeut vil sammen med deg vurdere individuelle behov og hjelpe deg med å bestemme hvilken type utstyr som er nødvendig og hvor og når det skal brukes.

Nakkekragen fra Made for Movement er en type hodestøtte som finnes på markedet og som har til hensikt å understøtte hodet. Det som skiller Nakkekragen fra andre hodestøtter er at den enkelt kan brukes sammen med hvilke som helst sitte-, stå og gåhjelpemiddel, da den festes på personen og ikke på hjelpemiddelet. 

Hva tilbyr Made for Movement's Nakkekrage? 

Nakkekragen gir nødvendig støtte av hodet i en naturlig stilling. Kragen festet rundt halsen til personen. Fremsiden av nakkekragen har en brystplate som gir et lett trykk mot brystbeinet når brukeren hviler haken mot kragen og forhindre at hodet faller fremover og til sidene. 

Det er viktig at man velge riktig størrelse på nakkekragen for å oppnår best mulig støtte av hodet. Mål omkretsen på hals til brukeren med et mykt målebånd og velg størrelse ut fra dette målet. Den lille nakkekragen passe en omkrets på 25-35 cm, størrelse medium 35-45 cm og størrelse stor 45-55 cm.

Hvem passer den for? 

Nakkekragen passer for barn, ungdom og voksne med moderat til betydelig funksjonsnedsettelse der musklene er for svake til å bære vekten av hodet og personen har redusert kontroll over hodet.  

Ung gutt bruker halskrage for å stabilisere nakken.

Hva er fordelene med Nakkekragen? 

Nakkekragen gir nødvendig støtte til hodet i en naturlig stilling, og forhindrer at hodet vipper fremover eller til siden på grunn av begrenset muskelkontroll og styrke. Hodekontroll i sittende og stående er viktig for å muliggjøre aktivitet og deltakelse i hverdagslige situasjoner.

En stor fordel med Nakkekragen er muligheten til å bruke den med hvilket som helst hjelpemiddel når du sitter eller står, da den ikke er festet til utstyret. I tillegg kan den brukes ved forflytning, for eksempel ved forflytning med bruk av heis fra sittende posisjon i rullestolen til Innowalk eller andre typer ståhjelpemidler. Forflytning kan være utfordrende for personer med begrenset kontroll over hodet og krever ofte flere hender til å støtte brukeren, men ved bruk av Nakkekragen blir forflytnings situasjonen mer komfortabel og trygg for alle involverte. 

Komfort er avgjørende når du har en krage rundt halsen din. Derfor er trekket på Nakkekragen laget av et mykt materiale, og alle sømmer er plassert slik at de ikke kommer i kontakt med hodet og halsen. Skummaterialet på innsiden av trekket er fast for å sikre stabilitet, men det øverste laget av Nakkekragen som kommer i kontakt med haken og kjeven, er laget av et mykere materiale. Kombinasjonen av det myke trekket og det myke øverste laget sikrer god komfort under bruk. Av hygieniske årsaker kan trekket enkelt tas av og tåler maskinvask.

Nakkekragen har en borrelåsstropp på baksiden og er dermed enkel å ta på og av, og justere. 

Kontakt oss

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting