MADE FOR MOVEMENT BLOG

The_blog_is_launching.png

Hvordan kan musikkterapi hjelpe barn med funksjonsnedsettelser?

Av Trine Roald - Markedssjef, 29.11.17 14:17

Musikk er en viktig del av mange menneskers liv. Det kan være avslappende, vekke ulike følelser og øke livskvaliteten. For barn med funksjonsnedsettelser kan musikk ha flere fordeler. Blant annet kan det bidra til å utvikle mentale, fysiske og sosiale evner.

Gutt med headset som hører på musikk. Hvordan kan musikkterapi hjelpe barn med funksjonsnedsettelser?


Hva er egentlig musikkterapi?

Musikkterapi er et fagområde som forsøker å skape utvikling og endring gjennom et musikalsk samarbeid mellom en terapeut og en person.

Gjennom musikkterapien forsøker barnet og terapeuten å oppnå en rekke mål som er tilpasset barnet. Målene vil variere fra person til person, men er vanligvis knyttet til å skape positive endringer i oppførsel og velvære.

Når terapeuten skal sette mål og velge verktøy og teknikker, vil barnets helse, følelsesmessige tilstand og kognitive og sosiale ferdigheter tas i betraktning.

Men for noen barn kan det å kommunisere med andre være utfordrende, og barnet kan få en følelse av isolasjon og ensomhet. Her kan musikkterapi hjelpe ettersom det gir en mulighet til å skape en ektefølt relasjon med et annet menneske. Sagt på en annen måte gir terapien barnet en mulighet til å bli sett og anerkjent.

I motsetning til mer tradisjonelle musikktimer og kurs er ikke målet nødvendigvis å bli et større musikalsk talent, men heller selvutvikling. Det kan være alt fra å øke selvtilliten til å utvikle sosiale ferdigheter.

LES OGSÅ: Fordelene ved hydroterapi

Hva gjør en musikkterapeut?

Det er ikke alle som er klar over det, men musikkterapi er en mastergrad som gir både en akademisk grad og profesjonsutdanning som musikkterapeut. Med graden kan terapeuten jobbe med faget på ulike institusjoner som sykehus, rehabiliteringssentre, klinikker, skoler og barnehager.

For at terapien skal bli så vellykket som mulig er det viktig at terapeuten klarer å skape en relasjon med barnet. Det kan gjøres ved å eksperimentere med ulike typer musikk for å finne ut hva barnet liker, og ved å bruke forskjellige former for musikk og aktiviteter som å synge, skrive sanger, lytte og spille på instrumenter. Dette kan gjøres i grupper, og det åpner mulighetene for samspill, kommunikasjon og moro med andre barn.

LES OGSÅ: 5 vinteraktiviteter for barn med funksjonsnedsettelse

Hvordan kan musikkterapi hjelpe?


Ifølge
American Music Therapy Association kan musikkterapi styrke taleevnen, de kognitive evnene og motoriske funksjoner.

Taleevnen kan forbedres gjennom synging, og faktisk kan synging gjøre barnet bedre til å prate høyere. Det kan også øke tonehøyden og forbedre evnen til å puste. Ved å lære seg sangtekster kan barnet bli bedre til å lære og huske, og dermed fungerer terapien også som kognitiv trening.

I tillegg kan musikkterapi være en fin måte å utøve bevegelsestrening ettersom barnet kan forbedre motorisk koordinasjon og løse opp stramme muskler gjennom bevegelse og dans.

Sist, men ikke minst, kan musikkterapi gi barnet mye glede. Å synge, danse og bevege seg til musikk – altså det å uttrykke seg selv – kan være svært givende. Tar du i betraktning alle fordelene vi har nevnt ovenfor er det liten tvil om at musikkterapi kan være positivt for mange barn.

Aktivitetsguide for barn med nedsatt funksjonsevne

Trine Roald - Markedssjef
Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier, men ingen så meningsfulle som å jobbe med barn og unge med spesielle behov. Som markedssjef for Made for Movement er hun lidenskapelig opptatt av å formidle forbedringsmuligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser. Trine elsker å møte mennesker fra ulike kulturer, yrker, roller og bakgrunner.

Relaterte innlegg

Fysioterapi alene er ikke nok

Vi satte oss ned med fysioterapeut Ria Cuppers, og diskuterte stå- og gangterapi for barn med funksjonsnedsettelser.

Ria er...

august 29, 2018
Fordelene ved hydroterapi

Hydroterapi er en behandlingsform med bruk av vann. Behandlingsformen kan hjelpe barn og voksne som sliter med å opprettholde...

juli 12, 2018
Liz Cowan: Symmetri eller bevegelse? Vi trenger begge!

En av de største bekymringene mine som barnefysioterapeut, er hvor mye tid barn med funksjonsnedsettelser bruker på å sitte...

juni 5, 2018