Kan man bruke kunstig intelligens for å diagnostisere CP?

Trine Roald
Trine Roald
Tilbake til bloggoversikten
Smilende baby. Kan man bruke kunstlig intelligens for å diagnoistisere CP?

Tidlig diagnostisering av CP er viktig for at tiltak og behandling kan igangsettes så tidlig som mulig. I dag er gjennomsnittsalderen i Norge 1,5 år når diagnosen stilles, men dette kan forbedres betraktelig med ny teknologi.

I dag studeres som regel babyens bevegelsesmønstre gjennom det som kalles General Movements Assessment. Ved å se på spedbarnets rytmiske og varierte bevegelsesmønster, kan man med stor nøyaktighet predikere om det er mistanker om CP.

Små, varierte og sirkulære bevegelser i hele kroppen har vist seg å være en sterk markør for frisk hjerneutvikling. Utfordringen er at observasjonene av babyens bevegelser må utføres av trente observatører med lang erfaring siden disse har evnen til å skille avvikende bevegelsesmønster. Slike observatører er det dessverre få av i Norge. Ifølge NTNU vil bare en liten andel av nyfødte få tilbud om General Movement Assessment i dag.

MR-maskiner, som også er viktige verktøy for diagnostisering, er mangelvare i mange land. Behovet for kostnadseffektive metoder er med andre ord stort.

De siste ti årene har det blitt gjort forsøk på å utvikle databaserte metoder som kan analysere bevegelser. En forskningsgruppe ved NTNU Trondheim har også jobbet med slike metoder, men de har ikke vært gode nok til å kunne anvendes i klinisk bruk.

Det blir det sannsynligvis en endring på nå.

LES OGSÅ: Hvorfor er tidlig intervensjon viktig for et barns helse og trivsel?

Unik i verden

Fremskritt i kamera- og bildeteknologi i kombinasjon med kunstig intelligens, gjør det nå mulig å måle store mengder data fra videomateriale.

Samme forskningsgruppe fra NTNU har bygd en unik database med over 1000 standardiserte videoer av spedbarns spontane bevegelser. Dette har skjedd i samarbeid med åtte nasjonale og internasjonale sykehus fra tre kontinenter. Databasen er unik i verdenssammenheng; det finnes ingen tilsvarende database med så mange videoer av spedbarn med risiko for CP. Nettopp denne databasen ønsker NTNU å bruke for å utvikle en modell som kan predikere CP med stor nøyaktighet, kun ved å analysere barnets bevegelser på video.

LES OGSÅ: Hvilke kartleggingsverktøy finnes det for å undersøke og vurdere personer med cerebral parese?

Klar for videreutvikling

Ifølge NTNU har metoden gitt lovende resultater så langt, og universitetet jobber for øyeblikket med en klinisk implementering av metoden.

Lars Adde, som er spesialist i barnefysiologi og forsker ved NTNU, sier det kan ta alt fra ett til tre år å utvikle verktøyet. Vi må med andre ord smøre oss med tålmodighet, men lykkes forskningsgruppen kan vi få en skånsom og billig metode for å diagnostisere CP på et tidlig stadium.

Vil du vite mer om CP?

Les vår ressursside med svar på de fleste av dine spørsmål. 

Hva er CP

Trine Roald
Trine Roald

Forfatteren jobbet som markedssjef for Made for Movement i 7 år før hun forfulgte andre eventyr i sitt eget firma. Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier. Som markedssjef i Made for Movement var hun lidenskapelig opptatt av å formidle historier og kunnskap om muligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting