Fysisk aktivitet er viktig for alle, også barn med nedsatt funksjonsevne. Ikke bare oppnår barna positive helsegevinster, men også fordeler i forhold mobilitet og funksjonalitet, i tillegg til følelsen av mestring - og det kan være en flott måte å få nye venner.

Vi har snakket med en ekspert på fysisk aktivitet, Katarina Lauruschkus (doktorgrad i handikapvitenskap) om viktigheten av fysisk aktivitet og hvordan barn med funksjonsnedsettelser kan bli mer aktive.

Katarina foreleser i Norge og Sverige om "fysisk aktivitet for alle". Hennes Ph.D. studie ved Lund universitet fokuserte på rehabilitering og fysioterapi ved barne- og ungdoms habiliteringen i Skåne i Sør-Sverige.

bilde av Katarina BW.png

Vi har stilt følgende spørsmål - En samtale med Katarina

Hvordan kan barn med nedsatt funksjonsevne bli mer involvert i fysisk aktivitet?
Mange barn med nedsatt funksjonsevne vet ikke alltid hvilke aktivitet de kan gjøre eller hvilke som kan passe dem. Det er viktig å gjøre dem oppmerksom på alternativene sine, slik at de får noe å velge mellom. De fleste barn ønsker å være aktive, men de klare ikke alltid å komme i gang. Noen ganger er det fordi de mangler energi, siden deres daglige liv allerede krever mye krefter. Men selv når dette er tilfellet, er det viktig å vise dem hva de kan gjøre og gi veiledning, slik at de kan finne aktiviteter de liker."

Hva er fordelene med fysisk aktivitet?
“Det er betydelige fordeler med fysisk aktivitet, blant annet ser vi at barna øker sin kondisjon og utholdenhet. Det har positiv effekt på hjerte, lunger og blodsukkernivået. I tillegg ser vi positive psykologiske effekter, og vi vet at det aktiverer forskjellige deler av hjernen. Fysisk aktivitet er blant annet god medisin mot depresjon (men vær klar over at den ikke gjelder når det er en alvorlig depresjon). Det er viktig for barn å oppleve bevegelse, selv om de ikke kan gå eller stå på egen hånd.”

NF-Walker

Hvilken intensitet av fysisk aktivitet er nødvendig for et barn med forskjellige behov: lett, moderat eller høy?
"Internasjonale anbefalinger sier at barn bør bruke 60 minutter om dagen på å utføre aktiviteter med moderat til høy intensitet, men vi ser også klare fordeler av aktiviteter med lett intensitet. Og ikke glem daglige aktiviteter. Det er viktig å redusere stillesittende. Vi vet for eksempel at det er bedre for helsen å være i stående stilling, frem for å være stillesittende. Den anbefalte tiden å stå for barn med funksjonsnedsettelse, som ikke har selvstendig gange, er mellom 60 og 90 minutter om dagen."

Hvilke kognitive fordeler gir fysisk aktivitet?
"Det publiseres mye forskning innen dette temaet hele tiden, og vi vet nå at fysisk aktivitet har stor effekt på kognitiv funksjon, mye større enn tidligere antatt. Fysisk aktivitet har positiv innflytelse på hukommelse og det er viktig for innlæring av nye ferdigheter. Det hjelper blant annet barn til bedre prestasjoner på skolen. Når du er fysisk aktiv  følger du deg bedre, du har mer energi og følger deg mindre trøtt"

Og hvilke fysiske fordeler får barn av trening?
"Fysisk aktivitet forbedrer deres motorisk funksjon, kropps kontroll og kondisjon. Musklene deres blir sterkere, og de er i stand til å ta dypere åndedrag, noe som er bra, fordi oksygenopptaket er veldig viktig for lungene og hjertet. De blir sunnere og et resultater av dette, er at sannsynligheten for å bli syk minskes. Fysisk aktivitet forbedrer deres generelle livskvalitet."

Hvilke typer fysisk aktivitet kan barn med nedsatt funksjonsevne (spesielt GMFCS III, IV og V) gjøre på fritiden?
"Det avhenger delvis av hvor du bor. De som bor i eller i nærheten av de større byene har oftere flere aktivitets tilbud. Men de fleste steder kan du finne de vanligste aktivitetene som ridning og svømming, og ikke glem at daglige rutiner som stående posisjonering hjemme også er fysisk aktivitet. Ikke-organiserte aktiviteter som lek på lekeplassen, sykling eller aktive forflytninger også er fysisk aktiviteter som kan gjøres hvor som helst og er populære blant barn."

Det er flere måter å modifisere kjente aktiviteter på, og om du er kreativ, er det få begrensninger når det gjelder aktiviteter du kan være med på. For mer informasjon, last ned vår aktivitets guide for inspirasjon til morsomme aktiviteter for hele familien.

Hvor viktig er det for barnet å velge sine egne aktiviteter å delta i?
"Det er veldig viktig for deres motivasjon. Barn ønsker å ta et valg og uttrykke hva de liker og ikke liker. Det er også viktig for foreldre og omsorgs personer å stille spørsmål om hvorfor ett barn foretrekker en aktivitet fremfor et annet. Når et barn føler seg mer i kontroll, er det mer sannsynlig at de holder seg til sin foretrukne aktivitet og øker livskvaliteten."

Katarinas anbefalinger om fysisk aktivitet:

  • Anbefalt fysisk aktivitet for barn og unge (5-17 år) er minst 60 minutter hver dag. Total tiden kan deles inn i mindre intervaller i løpet av dagen. 
  • Intensiteten skal være både høy og moderat, men dette vil variere avhengig av graden av CP. For barn med GMFCS nivå III-V anbefales også lav intensitet.
  • Målet er å redusere stillesittende tid og øke fysisk aktivitet med lav intensitet

Vitenskapelige postere, EACD

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.