Holdninger til fysisk aktivitet og etablering av gode vaner dannes i tidlig alder og påvirker et barns helse senere i livet. Derfor er det viktig å oppmuntre til en aktiv livsstil tidlig. Spesielt for barn med nedsatt funksjonsevne. 

Denne artikkelen vil ta for seg: 

 • Fordeler med fysisk aktivitet 
 • Er fordelene med fysisk aktivitet de samme for personer med cerebral parese? 
 • Fysisk aktivitet versus inaktivitet i CP-populasjonen  
 • Fysiske aktivitetsanbefalinger for personer med fysisk funksjonsnedsettelse 
 • Typer aktiviteter 
 • Når bør du begynne med fysiske aktiviteter 

Deltakelse i alle typer fysiske aktiviteter synker dramatisk når barna blir eldre, og hvis barnet ditt har cerebral parese øker sannsynligheten for å utvikle en stillesittende livsstil. Her er litt informasjon som hjelper deg å holde barnet ditt aktivt og ved god helse. 

Fordeler med fysisk aktivitet 

For alle mennesker er regelmessig fysisk aktivitet en viktig bidragsyter for å opprettholde god helse og fysisk form i tillegg til å forebygge en rekke sykdommer som:

 • Hjertesykdommer 
 • Hjerneslag 
 • Diabetes 
 • Flere krefttyper 
 • Hypertensjon  

I tillegg har forskning vist at fysisk aktivitet bidrar til å opprettholde sunn vekt, styrker muskler og skjelett, forbedrer din evne til å utføre daglige gjøremålsamt forbedrer mental helselivskvalitet og velvære.

Alle kan oppleve de helsemessige fordelene av fysisk aktivitet uansett alder, form, størrelse eller motoriske evner. 

Fysisk aktivitet 
Er en hvilken som helst kroppsbevegelse produsert av skjelettmuskler som krever energiforbruk og kan utføres med en rekke intensiteter. Det kan være som en del av arbeid, husarbeid, transportfritid, eller når du deltar i trenings- eller sportsaktiviteter.*

Fysisk inaktivitet  
Når2010s globale anbefaling om fysisk aktivitet for helse ikke oppfylles.*
*Ref. WHO 2020 

En fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO 2020) anslår at 28% av voksne (over 18 år) og 81% av ungdommer (11-17 år) ikke oppfyller 2010s globale anbefalinger om fysisk aktivitet. Det er også kjent at fysisk aktivitet allerede avtar fra fylte 6 år. 

Er fordelene med fysisk aktivitet den samme for personer med CP?  

Ja, forskning indikerer at helsegevinstene av å være fysisk aktiv er de samme for mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik som CP, som for funksjonsfriske. 

Personer med CP er en sårbar gruppe når det gjelder fare for tidlig aldring og helseplager tidlig i livet sammenlignet med funksjonsfriske. Dette er en følge av ekstra stress og belastning på kroppen som tilstanden forårsaker (eksempelvis spastisitet, redusert muskelstyrke, smerter og feilstillinger).

Denne kunnskapen indikerer at det er ekstremt viktig for å holde seg fysisk aktiv gjennom hele livet for å forhindre sekundære komplikasjoner relatert til CP-diagnosenmen også for å forbedre den generelle helsen. 

Vil du vite mer om CP?  Les vår ressursside med svar på de fleste av dine spørsmål. 

Fysisk aktivitet versus inaktivitet i CP-populasjonen 

De siste 10-15 årene har det vært en eksplosjon i forskning om fysisk aktivitet og inaktivitet hos personer med CP. Litteraturen understreker at barn, ungdommer og voksne med CP er mindre fysisk aktive enn mennesker som ikke har en funksjonsnedsettelse. Det har blitt fremhevet at personer med CP er stillesittende opptil 76-99% av våkne timer.

Det påpekes også at deltakelse i og hyppighet av fysisk aktivitet er nært knyttet til grovmotorisk funksjon. Jo høyere GMFCS (Gross Motor Function Classification System) nivå, jo lavere deltakelse i fysisk aktivitet. For eksempel deltar barn med GMFC nivå I til III i mer varierte former for fysisk aktivitet, mens barn med GMFCS nivå IV til V hovedsakelig deltar i svømming og ridning.

Konsekvensene av inaktivitet er redusert utholdenhet og muskelstyrke. Fordi personer med CP har lavere nivåer av fysisk aktivitet, har de høyere risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom og relaterte metabolske sykdommersammenlignet med funksjonsfriskeNyere studier på voksne personer med CP estimerer økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, astma, høyt blodtrykk og andre kardiovaskulære tilstander. 

Les også: Jeg er ikke laget av poselen!

Anbefalinger for fysisk aktivitet   

Verdens helseorganisasjon har nylig oppdatert fysiske aktivitetsanbefalinger for personer med nedsatt funksjonsevne. Anbefalingene er delt inn i to aldersgrupper. 

Alder 5-17 år

Det anbefales at barn og ungdom skal gjøre minst 60 minutter med fysisk aktivitet hver dag med moderat til høy intensitet. Denne aktiviteten bør hovedsakelig inneholde aerob fysisk aktivitet. 

I tillegg, minst 3 dager i uken, bør det gjøres aerobe aktiviteter med høy intensitet, så vel som aktivitet som styrker muskler og skjelett. 

Anbefalingene understreker også viktigheten av å redusere stillesittende atferd ved å sitte mindre og bevege seg mer! Å gjøre litt fysisk aktivitet er bedre enn å ikke gjøre noe.  

Fysisk aktivitetsanbefalinger for barn

Alderen 18 år og eldre 

Det anbefales at personer i alderen 18 år og eldre bør gjøre minst 150-300 minutter med aerob fysisk aktivitet med moderat intensitet ukentlig ELLER 75-150 minutter med høy intensitet ukentlig.

I tillegg bør man gjøre muskelstyrkende aktiviteter med moderat til høy intensitet minst to ganger i uken. 

NO_Image_Physical activity Fysisk aktivitetsanbefalinger for voksne

Igjen anbefales det å redusere mengden med stillesittende tid ved å erstatte den med fysisk aktivitet av hvilken som helst intensitet, og husk at det å gjøre litt fysisk aktivitet er bedre enn å ikke gjøre noe. 

Definisjoner

Aerob fysisk aktivitet enhver form for aktivitet som du kan opprettholde over tid, samtidig som hjertet, lungene og musklene dine jobber hardt. Aerob aktivitet = utholdenhetsaktivitet som forbedrer kondisjon. 

Lett fysisk aktivitet = fysisk aktivitetsnivå som ligger på mellom 1.5 til 3 MET, hvilket betyr at aktiviteten koster mindre en 3-ganger-energiforbruket i hvile. Aktivitet som ikke resulterer i en betydelig økning i hjertefrekvens eller pustefrekvens.

Fysisk aktivitet med moderat intensitet = fysisk aktivitetsnivå er mellom 3 til 6 MET, som betyr at aktiviteten krever 3 til 6 ganger så mye energi som energibehovet i hvile.

Fysisk aktivitet med høy intensitet = fysisk aktivitetsnivå over 6 MET som krever det høyeste oksygenforbruket for å fullføre aktiviteten.

Type aktiviteter  

Alle mennesker må være fysisk aktive for å opprettholde god helse, men hvis barnet ditt har en funksjonsnedsettelse, kan det hende hun eller han trenger støtte eller hjelpemidler for å kunne utføre fysisk aktivitet. 

Eksempler på aktiviteter for personer med moderat til alvorlig funksjonsnedsettelse: 

 • Rullestolløp 
 • Rullestolbasket 
 • Rullestoldans 
 • Klatring 
 • Svømme-/bassengaktiviteter 
 • Ridning 
 • Racerunning 
 • Gange i ganghjelpemiddel (eksempel NF-Walker) 
 • Arm- og bensykling (stasjonært hjelpemiddel) 
 • Sykling 
 • Vekttrening (hjemme eller på treningsstudio) 
 • Aktivitet i en Innowalk 
 • Ståtrening i et ståhjelpemiddel

Les også: Alt for Ella – og et selvstendig liv til tross for CP 

Det er viktig å huske at små avbrudd i stillesittende atferd i løpet av dagen er viktig, og noe aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Så gjerne involver barnet ditt i aktiviteter som forflytningminimer støtte når barnet sitter på for eksempel en benk, tren på noen selvinitierte bevegelser på gulvet – det er også aktivitet. Er barnet i stand til å aktivt delta i sykling? - Hva med en sykkeltur på ettermiddagen? 

Eksempler på aktiviteter for person med lette til moderate funksjonsnedsettelser: 

 • Klatring 
 • Svømming-/bassengaktiviteter 
 • Ridning 
 • Gå i trapper 
 • Gåtur i skogen  
 • Jogge 
 • Roing 
 • Vekttrening (eller bruk av strikk) 
 • Fotball 
 • Basketball 

Vær oppmerksom på at personer med lett til moderat funksjonsnedsettelse også kan ha behov for noen tilpasninger av spilleregler, omgivelser eller hjelpemidler for å mestre aktiviteten. Spesielt når man blir eldre der den enkelte blant annet kan oppleve fatigue (utmattelse), redusert muskelstyrke og/eller redusert utholdenhet.

Les også: Intervjue med Katarina Lauruschkus: Fysisk aktivitet for alle 

Når bør du begynne med fysiske aktiviteter?  

Hvis foreldre er fysisk aktive i hverdagen, er det mer sannsynlig at barna deres også vil være fysisk aktive. Holdninger og vaner dannes i en tidlig alder og påvirker barnets helse senere i livet. Derfor er det viktig å fremme en aktiv livsstil tidlig. Imidlertid handler det ikke bare om aktivitet, men også om å minimere stillesittende atferd. En liten endring i atferd, for eksempel at en times stillesittende atferd erstattes med en times fysisk aktivitet, kan ha en betydelig langsiktig innvirkning på barnets helse.

Last ned plakaten vår med anbefalinger til barn:

Fysisk aktivitet har mange positive effekter

Last ned plakaten vår med anbefalinger til voksne:

New call-to-action.

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.