Hvordan søker jeg om hjelpemidler?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten

Har man en sykdom eller en funksjonsnedsettelse som gjør at man har behov for hjelp til å utføre daglige gjøremål og aktiviteter på lik linje som personer uten en funksjonsnedsettelse har man mulighet til å søke om støtte til hjelpemidler. Her får du en guide på hvordan du går frem.

Hvordan søker jeg om hjelpemidler? 

Har man en sykdom eller en funksjonsnedsettelse som gjør at man har behov for hjelp til å utføre daglige gjøremål og aktiviteter på like linje som personer uten en funksjonsnedsettelse har man mulighet til å søke om støtte til hjelpemidler. Her får du en guide på hvordan du går frem. 

I denne artikkelen kan du lese om: 

- Hva er hensikten med et hjelpemiddel?
- Hvem har rett til hjelpemidler?
- Hvilke typer hjelpemidler kan man få

- Hvordan går man frem for å søke på et hjelpemiddel?
- Hvor finner jeg hjelpemidler?
- Hva skjer når jeg har søkt et hjelpemiddel?

Hva er hensikten med et hjelpemiddel? 

Et hjelpemiddel kan være med å løse praktiske utfordringer i hverdagen, opprettholde selvstendig funksjon og forebygge funksjonstap. Det vil si hjelpemidler skal understøtte en persons evne til å håndtere og klare seg selv på ulike arena i livet, slik som hjemme i egen bolig, i barnehagen/skolen, på arbeid, i fritiden og ellers i samfunnet.  

Hvem har rett til hjelpemidler? 

Rettighetene til hjelpemidler i Norge reguleres av Folketrygdloven og defineres som utstyr som er egnet til å direkte avhjelpe, erstatte eller kompensere for en funksjonssvikt. Det er utstyr som er spesiallaget eller spesialtilpasset for personer med nedsatt funksjon. Man får ikke støtte til hjelpemidler som er vanlig for befolkningen ellers å ha.

Det er NAV hjelpemiddelsentralene i de ulike fylkene som har ansvar for å låne ut hjelpemidler. 

De generelle vilkårene for få hjelpemidler er at: 

  • du må ha en varig funksjonsnedsettelse (over to år) 
  • du må ha medlemskap i folketrygden, hvilket du har, dersom du er bosatt eller arbeidstaker i Norge. 

Har du behov for kortvarig utlån av hjelpemidler kan du ta kontakt med kommunen for utlån av hjelpemidler fra kommunens korttidslager.  

Hvilke type hjelpemidler kan man få? 

Type hjelpemiddel man kan få låne fra NAV hjelpemiddelsentral kan variere fra enkle hjelpemidler til svært avansert teknologi. Det kan være hjelpemidler til forflytning og mobilitet, slik som en elektrisk rullestol eller et ganghjelpemiddel, samt hjelpemidler innen kommunikasjon og kognisjon. Stønad til bil, spesialutstyr til bil og tilpasning av bil vil man også kunne søke på.  

Hvordan går man frem for å søke på et hjelpemiddel? 

Når du skal søke på et hjelpemiddel vil en fagperson i kommunen, for eksempel fysioterapeut eller ergoterapeut kartlegge din funksjon og vurdere hvilke hjelpemidler som vil være hensiktsmessig for deg. De vil som regel også være behjelpelig med å skrive søknaden, da det i mange tilfeller er krav til omfattende dokumentasjon, beskrivelse og begrunnelse av behov samt beskrivelse av hvilke type hjelpemiddel/hjelpemidler som de vurdere er hensiktsmessig for deg å låne.  

Fagpersonen vil også ha god innsikt i hvilke typer skjemaer som skal benyttes i forbindelse med en søknad. For en del hjelpemidler er det krav om utfylling av spesifikke tilleggsskjema.

Er man usikker på type hjelpemiddel som er aktuelt, kan det søkes om utprøving av flere typer innenfor samme kategori, for eksempel rullestol. Etter en utprøving hvor man har testet ulike type og funnet ut hvilket som er mest hensiktsmessig, søkes det om vedtak på det spesifikke hjelpemiddelet.

Søknadsskjema for hjelpemidler finner du på NAV’s nettside her

Hvordan søke om Innowalk, NF-Walker og andre hjelpemidler fra Made for Movement?  

Når det gjelder Innowalk som er et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel, er det krav til søknad om utprøving, før det gjøres endelig vedtak om utlån. Det er også viktig å merke seg at når det søkes om utlån av Innowalk, vil det være forskjell på om personen er over eller under 26 år. 

For personer under 26 år er Innowalk definert som et «Gå- og ståtreningshjelpemiddel». Inngangsvilkårene er på lik linje med andre hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering.  

For personer over 26 år er Innowalk definert som et "Aktivitetshjelpemiddel". Mobilisering av bevegelsesapparatet skal legges til grunn og ikke bedring eller opprettholdelse av funksjon. Ordningen for personer over 26 år er rammestyrt, hvilket betyr at det settes av en bestemt sum med penge til ordningen hvert år i statsbudsjettet. Når rammen er brukt opp for året, vil det ikke være anledning til å søke om støtte til aktivitetshjelpemidler for resten av året.  

Det vil være personens fysioterapeut i kommunen som vil være behjelpelig med å søke om Innowalk.  

Vi har lagd en utførlig beskrivelse av hvordan man går frem når det skal søkes om Innowalk som hjelpemiddel. Den finner du her: Slik søker du om våre produkter

ulrik-i-innowalk


NF-Walker er et gåtreningshjelpemiddel som passer til personer med moderat til betydelig funksjonsnedsettelse og har behov for omfattende støtte og korreksjon for å kunne forflytte seg omkring i en oppreist stående posisjon.  

NF-Walker er per 01.01.2024 ikke på rammeavtale med NAV, men du kan fortsatt søke om støtte til dette hjelpemiddelet. NAV kan søke om dispensasjon for innkjøp av produktet, dersom ganghjelpemidlene på rammeavtalen ikke dekker søkerens behov (Ref. NAV).
I søknaden må det begrunnes tydelig hvorfor ingen av ståhjelpemidlene på rammeavtale dekker behovet til barnet det søkes for og hva som gjør at NF-Walker er mer hensiktsmessig. 

Andre hjelpemidler fra Made for Movement, slik som Hibbot, EasyStand Evolv, EasyStand Bantam og Happy Rehab søkes på samme måte som andre hjelpemidler fra NAV. 

jente som leker med andre barn i sin NF-Walker

 

Vil du lese mer om hvordan du spesifikt går frem for å søke om Made for Movements produkter har vi laget denne guiden for deg: Slik søker du om våre produkter 

Du kan også ta direkte kontakt med oss i Made for Movement om du har spørsmål knyttet til våre hjelpemidler.  

Kontakt oss

 

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting