Cerebral parese (CP) er en livslang, nevrologisk tilstand som påvirker en persons evne til å bevege seg og opprettholde balanse og stabilitet. Det er den vanligste diagnosen som forårsaker motorisk funksjonsnedsettelse i barndommen. Men hva er årsaken til CP? 

 1. Hva er cerebral parese? 
 2. Typiske symptomer på cerebral parese? 
 3. Hva er årsaken til cerebral parese? 
 4. Er cerebral parese genetisk? 
 5. Kan cerebral parese forebygges? 

Hva er cerebral parese? 

Cerebral parese er den vanligste diagnosen som forårsaker motorisk funksjonsnedsettelse i barndommen. Det er en livslang nevrologisk tilstand som påvirker evnen til å bevege seg og opprettholde balanse og stabilitet. Det er en diagnose hvor hjerneskaden ikke blir forverret, men virkningen av diagnosen kan endre seg med alderen.  

Bevegelsesforstyrrelsen karakteriseres som spastisk, dyskinetisk, ataktisk eller blandet type, hvor spastisk cerebral parese forekommer i 80 % av tilfellene. 

CP kan være spastisk, dyskinetisk, ataktisk eller blandet

Les mer: Hva er cerebral parese?

Typiske symptomer ved cerebral parese  

CP er en tilstand som påvirker en persons evne til å bevege seg, opprettholde balanse og postural kontroll, kommunisere, spise, sove og lære. Alvorlighetsgraden og kombinasjonen av symptomer varierer fra person til person, avhengig av hjerneskadens plassering og omfang. Noen vil kanskje bare ha lette symptomer som en svak hånd som påvirker evnen til å skrive og håndtere gjenstander. Mens andre kan ha en alvorlig skade som påvirker det meste av kroppen, uttrykt som nedsatt evne til å bevege seg selvstendig, samt behov for 24-timers assistanse.     

Les også: Hvorfor det er viktig med et 24 timers posisjonerings fokus

Hva er årsaken til cerebral parese?   

CP er forårsaket av en skade i hjernen før fylte 2 år og forekommer hos omtrent 2 av 1000 levendefødte barn. Det innebærer at ca. 120 barn vil få diagnosen CP i Norge hvert år. CP er en tilstand som påvirker barnets evne til å bevege seg, opprettholde balanse og postural kontroll, kommunisere, spise, sove og lære. CP oppstår vanligvis ut ifra en rekke hendelser som kan forårsake skade på den umodne hjernen.   

For tidlig fødsel er den største enkeltstående risikofaktoren for CP. Samtidig vet man at det ikke nødvendigvis er tidlig fødsel som forårsaker sykdommen, men snarere konsekvensen av ulike hendelser under graviditeten som kan fører til en for tidlig fødsel. Det kan være problemer knyttet til infeksjoner, blodtilførsel til morkaken eller blødning i hjernen av ukjent årsak (2).   

Den spesifikke årsaken til CP er hos de fleste barn ukjent, men kjente risikofaktorer som kan øke sannsynligheten for at et barn blir født med CP er:  

 • For tidlig fødsel – barn født før uke 37 
 • Lav fødselsvekt – dette kan være barn født til termin, men med lav fødselsvekt eller en kombinasjon av for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. 
 • Tvilling eller annen flerfødsel  
 • Blodpropp
 • Lite oksygen og næringsstoffer til fosteret fra morkaken   
 • Infeksjoner eller eksponering for giftstoffer av mor under graviditet – dette kan være ulike typer virus, røde hunder, toksoplasmose, giftstoffer etc. 
 • Langvarig oksygenmangel under fødselen   
 • Alvorlig gulsott kort tid etter fødselen  

Er cerebral parese genetisk?  

Fra tid til annen stiller foreldre spørsmål om cerebral parese kan være genetisk. Dette er et godt spørsmål. Nyeste forskning viser at dette kan være tilfellet. Forskere har identifisert mutasjoner i gener som kan forårsake noen tilfeller av cerebral parese. Dette er ikke gener som er arvet fra foreldre, men mutasjoner som oppstår tilfeldig. Ytterligere forskning er nødvendig og pågår og vil gi oss mer innsikt om dette temaet i fremtiden. 

Kan cerebral parese forebygges? 

I de fleste tilfeller er det ikke kjent nøyaktig hva som har forårsaket cerebral parese, annet enn at det har oppstått en skade på den umodne hjernen. En eventuell skader som oppstår på hjernen i løpet av fosterlivet er vanligvis ikke noe den gravide er klar over eller kan forebygge. Men du kan generelt redusere noen risikofaktorer før du blir gravid og under graviditet ved å:

 • Sørge for at du er vaksinert mot kjente sykdommer, som røde hunder. 
 • Ta godt vare på deg selv under svangerskapet og unngå alkohol, tobakk og illegale rusmidler. 
 •  Følg svangerskapskonsultasjoner gjennom hele svangerskapet og ta kontakt med lege eller jordmor om du opplever unormale endringer under svangerskapet 

Les også: Helse under svangerskap, fødsel og i nyfødtperioden

Hva er CP

Ressurser
 • Hollung SJ, Vik T, Lydersen S, Bakken IJ, Andersen GL. Decreasing prevalence and severity of cerebral palsy in Norway among children born 1999 to 2010 concomitant with improvements in perinatal health. European Journal of Paediatric Neurology. 2018. 
 • McIntyre S, Morgan C, Walker K, Novak I. Cerebral Palsy—Don't Delay. Developmental Disabilities Research Reviews. 2011;17(2):114-29. 
 • Tollånes MC, Wilcox AJ, Lie RT, Moster D. Familial risk of cerebral palsy: population based cohort study. BMJ : British Medical Journal. 2014;349:g4294. 
 • Novak I, Morgan C, Fahey M, Finch-Edmondson M, Galea C, Hines A, Langdon K, Namara MM, Paton MC, Popat H, Shore B, Khamis A, Stanton E, Finemore OP, Tricks A, Te Velde A, Dark L, Morton N, Badawi N. State of the Evidence Traffic Lights 2019: Systematic Review of Interventions for Preventing and Treating Children with Cerebral Palsy. Curr Neurol Neurosci Rep. 2020 Feb 21;20(2):3.  
 • Centers fordiseasecontrolandprevention.
 • Jin, S.C., Lewis, S.A., Bakhtiari, S. et al. Mutations disrupting neuritogenesis genes confer risk for cerebral palsy. Nat Genet 52, 1046–1056 (2020). https://doi.org/10.1038/s41588-020-0695-1 
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.