Er NF-Walker rett gåtreningshjelpemiddel til barnet du følger opp akkurat nå eller hadde det vært mer riktig med en Innowalk, som er et dynamisk ståtreningshjelpemiddel? Hva oppnår barnet ved å bruke Innowalk sammenlignet med NF-Walker? Her kommer den ultimative guide som hjelper deg som terapeut i beslutningsprosessen.  

Barn er forskjellige, har ulike mål for bruk av hjelpemidler, og behovet for støtte og korreksjon varierer. I denne artikkelen vil jeg forklare deg hva som er forskjellen mellom gåtreningshjelpemiddelet NF-Walker og det dynamiske ståtreningshjelpemiddelet Innowalk.  

NF-Walker  

NF-Walker er på rammeavtale med NAV og definert som om et avansert gåtreningshjelpemiddel. Det betyr at hjelpemiddelet har mer omsluttende kroppsstøtte og er hensiktsmessig å bruke når det er behov for flere støttepunkter for å kunne gå, sammenlignet med andre ganghjelpemidler.  

Hjelpemiddelet brukes hovedsakelig av barn og ungdommer med nedsatt funksjonsevne der selvstendig gange eller gange med lett støtte ikke er oppnåelig, for eksempel for personer med CP, GMFCS nivå IV og V. 

GMFCS_NF-Walker

NF-Walker muliggjør mobilitet og deltagelse

Først og fremst gjør NF-Walker det mulig å forflytte seg rundt i en oppreist stående posisjon. Siden barnet kan bevege seg rundt omkring selvstendig, og med begge hendene fri, vil barnet lettere kunne delta i og utføre forskjellige aktiviteter sammen med andre. NF-Walker kan brukes allerede fra 12 måneders alderen, noe som gir barnet en unik mulighet til å utforske omgivelsene tidlig – på lik linje med typisk utviklede barn. NF-Walker finnes i 3 størrelser og kan brukes av personer som måler fra 70 cm til 180 cm i høyden.

Den unike forskjellen 

Det som skiller NF-Walker vesentlig fra andre ganghjelpemidler er skinnesystemet. Skinnesystemet sikrer korreksjon av bena uansett om barnet er svakt, har lav muskeltonus eller har høy grad av spastisitet. Hjelpemiddelet tilpasses til det enkelte barnet og dets behov. Det betyr at NF-Walker gir mulighet for mye støtte hele veien fra føttene til hodet for å stimulere til og sikre en hensiktsmessig stående stilling. Dette gir i tillegg tilstrekkelig støtte slik at barnet skal kunne mestre å gå. Det er mulig å gradvis fjerne støtte for å initiere og stimulere motorisk utvikling.  

Les også: Alt for Ella – og et selvstendig liv til tross for CP 

Innowalk  

Innowalk er et trenings- og aktiviseringshjelpemiddel for bevegelsestrening i stående stilling. Hjelpemiddelet er på rammeavtale med NAV.  

Innowalk er hensiktsmessig å bruke for personer med betydelig nedsatt selvstendig stå- og gåfunksjon. Det kan være personer med cerebral parese, Rett syndrom, muskelsykdommer, andre nevrologiske lidelser eller ervervet skade med funksjonsnivå tilsvarende CP, GMFCS IV og V.  

GMFCS_Innowalk

Mulig å aktivere hele kroppen 

Innowalk kan på mange måter sammenlignes med en ellipsemaskin, men tilpasset behovene til personer med moderat til sterk fysisk funksjonsnedsettelse. Personen støttes trygt i oppreist, stående stilling med naturlig vektbæring. Samtidig gir hjelpemiddelet tilgang til assisterte, repeterende bevegelser av bena ved hjelp av en motor. I tillegg kan håndtak for armene settes på for bevegelse av hele kroppen. Innowalk kommer i tre størrelser og passer til både barn, unge og voksne personer fra 80 cm til 200 cm høye. 

Fleksibel og komfortabel i bruk 

Med motorisert oppreisning kan Innowalk benyttes fra sittende til stående stilling. Denne fleksibiliteten gjør at personer kan tilpasse økten etter dagsform og kapasitet, uten å måtte avbryte treningen. God polstring og komfort gjør det også enklere å bryte opp stillesittende adferd oftere og i lengre tid av gangen.  

Les også: Niels fikk betydelig forbedret leddbevegelighet ved hjelp av Innowalk

NF-Walker vs. Innowalk 

NF-Walker er et gåtreningshjelpemiddel som velges når det er ønskelig å gir barnet mulighet for mobilitet og forflytning fra A til B. Å gå er en kompleks oppgave og barnets styrke og fysiske begrensninger vil påvirke mobilitetspotensialet. Det kan ta tid for barnet å finne sin egen måte å gå på og bygge nok styrke til å klare det. NF-Walker er vårt flaggskip når det gjelder gåtreningshjelpemiddel for personer med store funksjonsnedsettelser.

Innowalk derimot er et stasjonert motorisert stå- og gåtreningshjelpemiddel som velges når det er ønskelig å assistere personen med bevegelse ved hjelp av en motor. Dette gjør at personen kan oppleve repeterende gangbevegelser som kanskje ikke er mulig å få til på egen hånd. For noen kan dette være den eneste måten å oppnå nok bevegelse og aktivitet i løpet av dagen, hvor mesteparten av tiden ellers tilbringes stillesittende i rullestol.

Begge hjelpemidlene tilgjengeliggjør aktivitet med alle de fysiske og mentale fordelene dette gir. I tillegg bidrar fysisk aktivitet med å forebygge og redusere sekundære komplikasjoner ved diagnoser. Den store forskjellen mellom hjelpemidlene er dermed målet for bruken. 

NF-Walker og Innowalk i kombinasjon

I noen tilfeller kan det være behov for og hensiktsmessig at et barn eller en ungdom både har NF-Walker og Innowalk. Det er fordi barnet oppnår to forskjellige mål. Med NF-Walker kan barnet være mobilt og forflytte seg rundt, for eksempel sammen med sine venner i barnehagen eller på skolen. Ada, som har CP, er et godt eksempel på dette. Hun bruker NF-Walker aktivt i skolegården sammen med vennene sine og deltar i aktiviteter og lek. På skolen har hun god plass til å bevege seg rundt og hun beveger seg så mye som hun har forutsetninger for. Hjemme bruker hun i tillegg Innowalk for å forebygge kontrakturer, ta ut bevegelsen i bena og ikke minst avbryte stillesittende adferd og være fysisk aktiv.  

Du kan se hele filmen om Ada her: Love to move 

Nå kjenner du til forskjellene mellom NF-Walker og Innowalk og kan gå videre i beslutningsprosessen med å finne rett hjelpemiddel til det barnet du følger opp. 

Har du lyst å bli enda mer kjent med våre produkter, har vi lagd en guide som du kan laste ned her

Bli kjent med våre produkter
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.