Fatigue er en utmattelsestilstand som personer med cerebral parese (CP) er ekstra utsatte for.

Fatigue oversettes ofte med begreper som trøtthet, utmattelse, muskeltrøtthet eller mangel på energi. Det finnes ikke et godt norsk begrep for tilstanden, og derfor brukes ofte det engelske ordet «fatigue».

Når en person opplever fatigue, beskrives det ofte som en opplevelse av utmattelse som ikke går over med hvile eller søvn, og som kjennes forskjellig fra vanlig trøtthet.

Forskning har gitt oss kunnskap om at andelen med kronisk fatigue blant voksne med CP er signifikant høyere enn i den generelle befolkningen.

Les mer: Hvilke kartleggingsverktøy finnes det for å undersøke og vurdere personer med cerebral parese?


Forskjell mellom fysisk fatigue og mental fatigue

Det skilles ofte mellom to versjoner av fatigue: Fysisk fatigue er relatert til redusert eller manglende evne til å bruke muskelkraft, og kommer ofte til uttrykk som utmattelse i forbindelse med fysiske aktiviteter. Mental fatigue kommer imidlertid ofte til uttrykk i form av nedsatt hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet. Hos voksne med CP er det oftest fysisk fatigue som er fremtredende.


Årsaken til fatigue

Vi kjenner ikke den fulle årsaken til kronisk fatigue hos voksne personer med CP, men vi har noen antagelser. For eksempel vet vi at forekomsten av fatigue er størst hos de med middels grad av CP. Forklaringen på det kan være at denne gruppen strever mest i dagliglivet; de kan være ganske selvstendige og ønsker å gjøre mest mulig selv.

Fatique

Gruppen med middels grad, har gjennom livet brukt mye energi på å være så selvstendige som overhodet mulig. Undersøkelse av for eksempel barn med CP i denne gruppen, viser at de bruker tre til fem ganger så mye energi på å gå sammenlignet med personer uten en funksjonsnedsettelse. Summen av høyt energiforbruk og belastning for kroppen og nervesystemet over tid, kan være noe av forklaringen på fatigue hos voksne med CP og spesielt for dem med middels grad av CP.


Kan fatigue behandles?

Det finnes i dag ingen behandling av fatigue, men det betyr ikke at det ikke er håp for de som opplever det.

Når en person har blitt diagnostisert med fatigue, vil det være behov for en helhetlig vurdering av omstendighetene. Det betyr kartlegging av den totale belastningen som personen opplever i dagliglivet, både hjemme, på skole/arbeid og i aktiviteter. I tillegg må personenes fysiske funksjonsnivå og kapasitet vurderes.

Les mer: Cerebral parese: Disse bloggerne og nettstedene bør du sjekke ut

Kartleggingen bør munne ut i en tilrettelegging på ulike arenaer for at personen fortsatt skal være så selvstendig som mulig. Det betyr ikke at man nødvendigvis må gjøre alt selv, men ha mulighet til å bestemme selv. Kanskje kan hjelp fra andre i vanlige gjøremål som å handle, vaske og lage mat, bety at personen som har fatigue har overskudd og energi til å delta på ting han eller hun liker.

Fatigue og fysisk aktivitet

Mange tenker nok at fatigue gjør fysisk aktivitet kontraindisert, men tvert imot! Fysisk aktivitet er viktig for å bedre kondisjon og utholdenhet til å mestre daglige aktiviteter.

Fatigue er ofte sammenhengende med redusert kondisjon. Det betyr at fokus på kondisjon og utholdenhet bør starte allerede i barnealder og vare livet ut. Vi kan ikke kun ha fokus på funksjonelle ferdigheter, men må også være bevisste på å utvikle personens utholdenhet slik han eller hun har kapasitet til å utføre ulike oppgaver og aktiviteter. Gode vaner som etableres tidlig i livet vil komme til nytte senere som ungdom og voksen.

Les mer: Hva vet vi om styrketrening for personer med CP?

Det kan være krevende å finne aktiviteter som er gjennomførbare og som samtidig gir høy puls når man har nedsatt motorisk funksjon. Heldigvis komme man langt med litt kreativitet og tilrettelegging. Fellesaktiviteter kan oppleves som mer meningsfylte og motiverende enn å bare trene alene.

Så selv om en person har fatigue, er det ikke ensbetydende med å kun ligge på sofaen eller ikke å gjøre noen ting – det handler om å finne en balanse mellom aktivitet og hvile i dagliglivet.

Hvis du ønsker å lese mer om fatigue, kan du lese om hvordan Sigrun Fosse, som har CP, opplever at det er å leve med fatigue.

CP_1920x1080_EN

New call-to-action

Kilder:

Jahnsen, R., Villien, L., Stanghelle, J. K., & Holm, I. (2003). Fatigue in adults with cerebral palsy in Norway compared with the general population. Dev Med Child Neurol, 45(5), 296-303.

Opheim, A., Jahnsen, R., Olsson, E., & Stanghelle, J. K. (2009). Walking function, pain, and fatigue in adults with cerebral palsy: a 7-year follow-up study. Dev Med Child Neurol, 51(5), 381-388. doi:10.1111/j.1469-8749.2008.03250.x

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.