EACD 2019 - Tema: “Innovation for participation”

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Feature-Image_EACD_1200x628

Årets EACD (European Academy of Childhood Disability)-konferanse ble holdt i vakre Paris, og 1300 deltakere fra hele verden deltok. Temaet var veldig engasjerende: Innovation for participation, og programmet var fylt til randen av både kjente og respekterte, samt nye foredragsholdere og forskere.

Made for Movement har utviklet nye og innovative hjelpemidler siden 1995, og vi har alltid vært opptatt av å engasjere terapeuter, leger og brukere for å kunne utvikle produkter som dekker deres behov. Parallelt med utvikling av nye innovative produkter har vi støttet forskning på produktenes virkning, for å sikre at hjelpemidlene dekker ønsket behov og at de er trygge å bruke.

Ulike europeiske universiteter har gjennomført klinisk forskning som har involvert Made for Movement’s bevegelseshjelpemidler, og på årets EACD-konferanse ble 3 postere presentert.

Poster 1:

EFFECTS ON THE PASSIVE RANGE OF MOTION AND SPASTICITY AFTER DYNAMIC STANDING AMONG NON-AMBULATORY CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN THE LOWER EXTREMITIES.
Presentert av Lauruschkus, K. RPT, PhD., Lund Universitet

Pasienter og metode
 • 20 barn med CP
 • GMFCS IV og V
 • 5-17 år (gjennomsnittlig 11.6 +/- 3.6 år; 9 jenter)
 • 4 måneder statisk stående
 • 4 måneder dynamisk stående
 • PROM og spastisitet ble målt før og etter hver treningsperiode
Konklusjon
30 min dynamisk stående øker PROM og reduserer spastisitet rundt leddene i underekstremitetene. 30 min. statisk stående endrer ikke PROM eller spastisitet.

Poster 2:

DIFFERENCE IN EXERCISE EFFECTS FROM STATIC VERSUS DYNAMIC STANDING IN NON-AMBULATORY CHILDREN WITH CP
Presentert av Tornberg, Å. Associate Professor, RPT, Lund Universitet


Pasienter og metode
 • 18 ikke gående barn med CP
 • Crossover design
 • 4 måneder statisk stående
 • 4 måneder dynamisk stående
 • Oksygenforbruk, karbondioksid produksjon, ventilasjon og hjertefrekvens er målt under statisk og dynamisk stående.
Konklusjon
Svært høy statistisk signifikant forskjell ble funnet i metabolsk tilpasning, beskrevet som oksygenforbruk, karbondioksid-produksjon og ventilasjon i statisk stående versus dynamisk stående. Statisk stående og dynamisk stående representerer forskjellige treningsegenskaper. Dynamisk stående ved hjelp av robotisert gange gir nye muligheter til å designe ulike treningsregimer til ikke-gående barn med CP.

Poster 3:

POSITIVE EFFECTS OF ASSISTED WALKING-MOVEMENT WITH THE MOTORISED DEVICE INNOWALK IN PATIENTS WITH NEUROMUSCULAR DISORDERS
Presenter av Lauruschkus K, RPT, PhD., Lund Universitet

Pasienter og metode

I denne metaanalysen ble rådata innsamlet fra studier identifisert i Europa. Totalt 31 pasienter fra 9 forskjellige studier ble analysert. 94% av pasientene (alder 10 [2 - 58] år; 58% gutter, 67% ikke gående, 86% CP) brukte Innowalk enten hjemme eller i barnehage/skole/institusjon.

Konklusjon
Forbedringer ble registrert for: gange eller vektbærende forflytning (n=13), kontroll/styrke i bolen eller hode (n=6), leddbevegelighet (n=14), søvn (n=4 av 6), muskelstyrke (n=17), vitale funksjoner (n=10), oppmerksomhet (n=2).
Dette er det første studie på bevegelseshjelpemidlet Innowalk,  som viser hvilke signifikante fordeler pasienter med store funksjonsnedsettelser kan ha av et slikt produktet. Lite utvalg og varierende metoder i de inkluderte studiene indikerer at det er behov for et større studie, for eksempel et RCT-studie, for å kunne bekrefte eventuelle effekter ved bruk av et slikt produkt.

I tillegg til posterne som ble presentert, hadde også Ria Cuppers fra Universitet i Antwerp en muntlig presentasjon. Hun er klinisk fysioterapeut og står bak utviklingen av et nytt og innovative ganghjelpemiddel (Hibbot) til barn med begrenset evne til å gå selvstendig.

Muntlig presentasjon

Et tverrfaglig team har utviklet et nytt ganghjelpemiddel basert på klinisk behov for bedre posisjonering, riktig muskel bruk, vektbæring (uten sete) og gange med hendene fri.

Pasienter og metode
I tillegg til at et nytt ganghjelpemiddel ble utviklet, ble det gjennomført en litteraturgjennomgang på Universitetet i Antwerp som resulterte i 1815 artikler, hvorav 27 ble inkludert utfra Oxfords level of evidence.

Konklusjon
Ganghjelpemidler kan klassifiseres i håndholdte ganghjelpemidler, gangtreningshjelpemidler og robotiserte ganghjelpemidler. Disse varierer med hensyn til graden av kroppsstøtte, mengde vektbæring og selvinitiert eller assistert bevegelse.
Det finnes på nåværende tidspunkt ingen klare evidensbaserte anbefalinger for bruk av ganghjelpemidler til barn med CP. Basert på klinisk erfaring kan det se ut til at det nyutviklede ganghjelpemiddelet gir bedre posisjonering ved hjelp av individuellt tilpasset støtte og ved at hendene er fri ved gange. Valg av ganghjelpemiddel til hvert enkelte barn, vil ikke bare påvirke barnets aktivitet og deltakelse, men også kroppsstruktur og funksjon. Det nyutviklet ganghjelpemiddelet ser ut til å balansere både aktivitet og deltakelse, samtidig som kroppsstruktur og funksjon ivaretaes. Et pilotstudie er pågående og har til hensikt å analysere kinematikk, gangmønster og reaksjonskraft  i gang-lab, når barnet går i sitt vanlig ganghjelpemiddel versus det nye ganghjelpemiddelet (Hibbot).

Publikasjoner
De tre postene representerer studier som er under publikasjon. Poster nr. 3 er blitt akseptert for publikasjon og vil være online snart. De to andre er under “review”.

Vi holde deg oppdatert ang. publisering av artiklene.

Vitenskapelige postere, EACD

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting