Alt du trenger å vite om vår nye Innowalk!

Trine Roald
Trine Roald
Tilbake til bloggoversikten
Mann sitter i Innowalk og får strammet hoftebelte

15. mai 2007 ble oppfinneren Ånund Olsen utropt som vinner av TV2 programmet Skaperen for ideen sin om et bevegelseshjelpemiddel. Det var starten på eventyret «Innowalk». 
Hva har skjedd siden? 

Den gangen fikk Ånund Olsen 1 million kroner i pengepremie til å videreutvikle Innowalk, og i 2008 startet Made for Movement, med hovedkontor i Skien, produksjon og salg av hjelpemiddelet. 

 «Vi ante ikke at Innowalk skulle bli så populær! Det har virkelig bidratt til å forandre livet til veldig mange personer med fysiske funksjonsnedsettelser over hele verden» forteller Ånund, som fortsatt er engasjert i Made for Movement innen produktutvikling.  

Tid for en ny Innowalk, versjon 2.0. 

Verdifulle tilbakemeldinger og ideer til forbedringer har kommet fra kunder i mange land. Spesielt i Norge har vi hatt et nært samarbeid med brukere, terapeuter og familier. Dette har gjort oss i stand til å ta det beste fra den originale Innowalk og legge til funksjoner som har vært viktige for en enda bedre brukeropplevelse. De siste årene har utviklingsavdelingen vår jobbet hardt og dedikert med å designe en oppgradert modell, og 1. april 2021 så en ny Innowalk dagens lys. 

Om du ikke er så kjent med Innowalk fra før så er det et motorisert stå- og gåhjelpemiddel for mobilisering og aktivitet i stående posisjon. Nesten som en avansert ellipsemaskin. Brukerne trenger ikke ha noe selvstendig stå- eller gåfunksjon for å benytte Innowalk. Dermed er det et ideelt hjelpemiddel for personer som sitter eller ligger store deler av døgnet. Stillingsendringen, og at den stående posisjonen er dynamisk og ikke statisk, gir mange positive helsegevinster.

Les mer om produktet her.

Hva er nytt? 

Når vi nå introduserer en oppgradert versjon, har vi fokusert på at det skal være enda enklere å være i aktivitet hver dag.  

De største endringene på produktet gjør at: 

1. Nye Innowalk er enklere å komme inn og ut av 

 • Et sving-sete med lav inngangshøyde tillater en trygg og skånsom forflytning over i produktet, enten selvstendig eller med assistanse.

 • Utsvingbare leggbøyler gjør forflytningen ytterligere forenklet.

Disse forbedringene gjør at brukeren kan være mer aktiv deltakende i egen forflytning, for eksempel fra rullestol. Om brukeren har behov for assistanse i forflytningen, er det enklere og mindre belastende for assistenter og omsorgspersoner. 

2. Nye Innowalk er mer komfortabel å bruke


 • Omsluttende og tykke polstringer gjør det mer behagelig å bevege seg i stående posisjon, og brukere rapporterer at de nå tolererer å stå lenger i Innowalk.

 • Et større og mer stabilt bord gir i tillegg god balanse mellom god støtte og mulighet for aktivitet. 
 • Større grad av bakovertilt gir bedre stabilitet og komfort for de med redusert bol- og hodekontroll.  

Til sammen fører dette til at det er mulig å bryte opp stillesittende atferd og bevege seg hyppigere og over lengre tid. 

3. Nye Innowalk gir mulighet for økt selvstendighet

 • Nå tilbys både aktiv og passiv bevegelse av kroppen. Brukeren kan blant annet aktivt overstyre motoren og bruke egen muskelkraft. Aktiv bevegelse stimulerer muskelaktiviteten og tilpasses brukerens evner, kapasitet og til og med dagsform.   
 • En mer tilgjengelig fjernkontroll med flere funksjoner oppfordrer til ytterligere brukermedvirkning.

IW_remote_20

Den oppgraderte versjonen henvender seg dermed til en større brukergruppe og er tilpasset mennesker med ulike behov og mulighet for egenaktivitet, enten du bruker den hjemme, i barnehagen eller på skolen.  

Hvem kan ha nytte av å bruke nye Innowalk? 

Hvorvidt en person kan nyttiggjøre seg av nye Innowalk er ikke så avhengig av diagnose, men snarere funksjonsnivå. Har personen begrenset gange, ingen selvstendig gangfunksjon eller mistet gangfunksjon etter for eksempel en skade, ulykke eller sykdom, kan nye Innowalk være et hensiktsmessig hjelpemiddel.  

Ønsket intensitet kan selvsagt tilpasses den enkeltes behov, men treningsøkter med høy intensitet i 30 min, tilsvare ca. 2000 steg. Hjelpemiddelet gir samtidig mulighet for bevegelse av hele kroppen ved å inkludere armene. Når både armene og bena er i bevegelse, aktiveres overkroppen i større grad og intensiteten økes. Håndtak for armbevegelse er nå mulig å få også på den minste Innowalk-modellen.

Størrelsesspekteret har økt til å inkludere brukere opp til 200 cm og 110 kilo, noe som gir mulighet til aktivitet for enda flere. 

Les mer: 6 vanlige utfordringer for voksne med CP 

Fysisk aktivitet er nøkkelen 

Personer med moderate til betydelige fysiske funksjonsnedsettelser har gjerne en hverdag preget av inaktivitet, noe som kan føre til helseplager og kroniske sykdommer. Nye Innowalk gir mulighet for fysisk aktivitet uansett funksjonsnivå, og både Helsedirektoratet og WHO anbefaler alle å legge inn en daglig økt med fysisk aktivitet i 30-60 minutter. 

Forskning og klinisk erfaring understøtter fordeler med dynamisk stående aktivitet i nye Innowalk.

 • Stimulerer muskler og ledd 
 • Øker respirasjon og blodsirkulasjon 
 • Har en positiv effekt på fordøyelsessystemet 
 • Forbedrer søvn 
 • Øker oppmerksomhet 
 • Gir god mestringsfølelse 

Ikke minst forbedrer fysisk aktivitet evnen til å utføre daglige gjøremål. Det blir enklere å delta i aktiviteter, være sosial og oppleve kontroll over eget liv. 

Les mer: Forskning viser at 94% av pasientene hadde positive kliniske effekter ved bruk av assistert gåtrening.

Nye Innowalk er på rammeavtale med NAV

Ønsker du eller deres terapeut å søke om nye Innowalk som hjelpemiddel er det viktig å være klar over at det er forskjell på om brukeren er under eller over 26 år. 

For personer under 26 år er Innowalk definert som et «Gå- og ståtreningshjelpemiddel» og inngangsvilkårene er på lik linje med andre hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. 

For personer over 26 år er Innowalk definert som et "Aktivitetshjelpemiddel" og mobilisering av bevegelsesapparatet skal legges til grunn; ikke bedring eller opprettholdelse av funksjon. Potten for aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år ble nylig økt med 20 millioner i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2021. Akt26-ordningen er blitt stadig mer populær, og de siste årene har pengene tatt slutt lenge før årsslutt. NAV anslår at det også i år vil ta slutt - kanskje allerede i august - og dermed er det viktig å søke om aktivitetshjelpemidler nå før sommerferien. 

Vi har for øvrig laget en veileder for hvordan søke om Innowalk. Den tar for seg hvilke skjemaer som skal benyttes og hvilken informasjon som er viktig å ha med. Du finner den her.

Eller du kan laste ned guiden vår under.

Guide til hvordan søke om Innowalk

Trine Roald
Trine Roald

Forfatteren jobbet som markedssjef for Made for Movement i 7 år før hun forfulgte andre eventyr i sitt eget firma. Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier. Som markedssjef i Made for Movement var hun lidenskapelig opptatt av å formidle historier og kunnskap om muligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting