Nytt år og nye muligheter for å søke. Fikk du avslag i fjor pga. budsjettrammene, må du søke på nytt.

NAV definerer et Aktivitetshjelpemiddel som et hjelpemiddel spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet.

Det gis stønad til aktivitetshjelpemidler som gir brukeren mulighet til enten å kunne bedrive en aktivitet alene eller sammen med andre, og til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom brukeren ikke er i stand til å benytte ordinære aktivitetshjelpemidler.

Høsten 2018 fikk flere avslag på søknad om aktivitetshjelpemiddel fordi ordningen er rammefinansiert, og budsjettrammen for 2018 ble brukt opp tidligere enn forventet.

Nå er det et nytt år og nye muligheter for å søke. Fikk du avslag i fjor pga. budsjettrammene, må du søke på nytt. Vilkårene som søknaden må oppfylle finner du her.

Maybritt

Voksne personer med nedsatt funksjonsevne har som alle andre behov for å være i fysisk aktivitet og trenger ofte tilpassede hjelpemidler for å gjøre dette mulig. Innowalk har vist seg å være et hensiktsmessig hjelpemiddel for personer med svært begrenset mulighet for aktivitet. Blant annet har voksne personer med MS, slag, ryggmargsskade, CP og Locked in Syndrom hatt stor glede av Innowalk som aktivitetshjelpemiddel.

De opplever at de får mulighet til å drive med aktivitet på daglig basis og redusere stillesitting, noe som påvirker helsen positivt. De kjenner seg trygge i hjelpemidlet og får akkurat den mengde støtte de trenger for å få en god stående posisjon. Slik får de mulighet for bevegelse og aktivitet som ellers er svært begrenset. 

Dersom du ønsker å søke om utprøving av Innowalk og andre aktivitetshjelpemidler, kan du få hjelp av en fysio- eller ergoterapeut i kommunen der du bor. Er terapeuten usikker på hvordan han/hun skal gå frem i forhold til søknad om aktivitetshjelpemidler, anbefaler vi å kontakte rådgiverne på NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Vi har også laget en egen guide om hvilke skjema som skal fylles ut dersom du skal søke om utprøving av Innowalk.

Når søknaden om utprøving er innvilget, får du anledning til å prøve Innowalk i en periode på 4 uker. Det er en egenandel på aktivitetshjelpemidler, som for Innowalk er 4000 kr. Dette beløpet betales først når utprøvingsperioden er gjennomført og dersom det innvilges varig utlån.

Årets budsjettramme for aktiviteteshjelpemidler er ikke økt fra i fjor, og derfor er det sannsynlig at også årets rammebudsjett blir brukt opp før året er omme. Ønsker du å prøve ut Innowalk som aktivitetshjelpemiddel i 2019 bør du derfor skynde deg å søke.

Har du noen spørsmål om våre hjelpemidler?  Vi tar gjerne en prat!

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.