Aktiv stående og fordelene med å bruke Innowalk

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Ung jente leker med vannleke samtidig som hun står i Innowalk

Bevegelse og fysisk aktivitet er med på å forbedre ditt barns fysiske helse. Men det gjør noe mer enn det bringer glede. Mennesker generelt og barn spesielt er skapt for å være aktive som en viktig del av deres utvikling. Vi er alle skapt for bevegelse.  

I Made for Movement er vi lidenskapelige opptatt av å bedre livskvaliteten til personer med en motorisk funksjonsnedsettelse og hjelpe dem til å kunne bevege seg og delta i regelmessig fysisk aktivitet. 

Vår dynamisk stå-og gåtreningshjelpemiddel Innowalk, gir barn, unge og voksne med moderat til betydelig fysisk funksjonsnedsettelse, muligheten til å stå og bevege seg. Personen har mulighet til å aktivt samhandle med venner og familie i stående, noe som kan ha positiv innvirkning på både sinn og kropp. Følelsen av begrensning eller isolasjon kan erstattes av en følelse av inkludering og mestring. 

Innowalk – bevegelse for alle     

De fleste tar evnen til å stå og bevege seg for gitt. Vi tenker ikke over hvor viktig en del av hverdagen det er. Når vi er i øyehøyde med vennene våre og aktivitetene vi deltar i, får vi følelsen av å være en del av verden som skjer rundt oss. 

Bare det å stå er et viktig element for vår fysiske helse. Innowalk er et motorisert stå – og gåtreningshjelpemiddel som gir mulighet til ikke bare å stå, men til å stå og bevege seg samtidig, så kalt "dynamisk stående". Den gir motorassistert og repeterende bevegelse av hele kroppen i en oppreist vektbærende stilling og gir dermed en unik mulighet til å være i fysisk aktivitet, selv om barnet ikke kan stå eller gå selvstendig.  

I løpet av bare noen få minutter med fysisk aktivitet skjer det endringer i kroppen vår som har positiv effekt på den generelle helsen. Flere studier har vist positive effektene av "dynamisk stående" i Innowalk blant annet

  • Økt hjertefrekvens og bedre blodsirkulasjon; forbedret lungekapasitet
  • Forbedret leddbevegelighet
  • Forbedrede søvnmønstre som fører til bedre humør
  • Forbedrer livskvaliteten

Fordi Innowalk trygt støtter barnet i stående stilling, er det ikke nødvendig for dem å kunne sitte, stå eller gå selvstendig for å nyte alle fordelene den gir.  

Ung jente med Rett syndrom står i Innowalk mens hun danser

Frihet til å bevege seg 

Når barn får muligheten for å oppleve bevegelse og aktivitet i Innowalk, er det ikke uvanlig for dem å ønske å bruke den så mye som mulig! 

I en nylig undersøkelse blant brukerne våre i Storbritannia og Irland (2022) fant vi at flertallet av barna bruker Innowalk for dynamisk stående fire ganger i uken. 

I undersøkelsen avslørte også at foreldre at de opplever at aktiviteten i Innowalk: 

  • Har positiv innflytelse på barnets motoriske funksjon
  • Har positiv innflytelse på opprettholdelse av barnets motoriske funksjon
  • Påvirker barnets livskvalitet positivt 
  • Er meningsfull og barnet liker bevegelsen i Innowalk


Hvis du ønsker en oversikt over alle resultatene fra undersøkelsen, kan du lese mer
her. 

Ung gutt står i Innowalken sin

 

Når han står i Innowalk, er han stolt over å ha mestret en ny ferdighet.
– Ulrik sin pappa

 

Fire år gamle Ulrik er en liten gutt som er fast bestemt på å nyte så mye frihet som han kan. Livet hans forandret seg etter at Innowalk ble introdusert i hans daglige rutine. Foreldrene beskriver sin glede over muligheten han får til å være i aktivitet: 

"Ulrik er en glad liten gutt. Han er veldig nysgjerrig og elsker å være aktiv. Når han står i Innowalk, er han stolt over å ha mestret en ny ferdighet. Innowalk gir ham positiv energi og bidrar til å øke livskvaliteten hans. Han elsker å være i samme høyde som de andre barna rundt ham. Ulrik smiler og ler mer. Innowalk gir ham en ekte livsgnist." 


Du kan også lese om
Charlie, en liten gutt med cerebral parese som liker fysisk aktivitet. 

Innowalk er enkel å bruke hver dag   

Innowalk er designet for å brukes i hjemmet og er enkel å anvende. Ved levering, tilpasset hjelpemidlet spesifikt til ditt barn. Det for at barnet skal få mest mulig ut av hjelpemidlet, at det er komfortabelt og sikkert i bruk. Ved levering av produktet vil de som skal assistere barnet i daglig bruk, få opplæring. 

Barn vokser, og det kan oppstå funksjonsendringer som vil kreve jevnlig justering av hjelpemidlet. Det vil være din fysioterapeut i kommunen som sammen med dere som foreldre som er ansvarlig for å vurdere behovet for justering. Når behovet oppstår kontakter dere NAV hjelpemiddelsentral i fylket. 

Hvordan få tak i Innowalk  

Innowalk er på rammeavtale med NAV hjelpemiddelsentral og det er ditt barns fysioterapeut i kommunen som kan være behjelpelig med å søke sammen med deg. Fysioterapeuten vil utrede og vurdere behovet til barnet ditt sammen med deg og basert på dette søkes det om Innowalk.  

Det søkes i første omgang om en utprøving av hjelpemidlet. Dersom en utprøvning innvilges av NAV hjelpemiddelsentral, vil denne vare i en periode på 4 uker. Utprøvingsperioden skal sikre at man kommer i gang med bruken av hjelpemiddelet og det vurderes om hjelpemiddelet er hensiktsmessig for barnet, før det gjøres endelig vedtak om utlån. 

Vi har lagd en utførlig veiledning på hvordan du går frem når du skal søke på Innowalk her. 

 

Kontakt oss

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting