Dersom Innowalk er et nytt hjelpemiddel for deg, kan det hende du har mange spørsmål. Her finne du svar på spørsmålene vi blir spurt mest om når det gjelder Innowalk. Vi håper svarene vil være nyttige for deg i søket etter det rette hjelpemidlet til barnet ditt, deg selv eller en som står deg nær.

1. "Kan jeg, eller en jeg bryr meg om, dra nytte av å bruke Innowalk?”

Innowalk er spesielt utviklet for personer med begrenset eller ingen evne til å bevege seg selvstendig. Den finnes i forskjellige størrelser og kan derfor både brukes av barn, unge og voksne. Den støtter brukeren i en oppreist stående stilling og gir mulighet for assistert bevegelse på en sikker og hensiktsmessig måte. Den passer for brukere med ulik grad av fysiske funksjonsnedsettelser og diagnoser som:

 • Cerebral parese
 • Syndromer som Rett Syndrom og Trisomi 21
 • Ryggmargsskade
 • Ryggmargsbrokk
 • Hodetraumeskade
 • Slag
 • MS

2. “Hva kan jeg forvente av fordeler ved å bruke Innowalk?”

Personer med nedsatt funksjonsevne som har begrenset eller ingen mulighet for å gå, bruker ofte en stor del av sine våkne timer på å være stillesittende. Innowalk gir personer med alvorlige funksjonsnedsettelser mulighet til å være fysisk aktivitet. Forskning har vist at bevegelse i Innowalk er lett fysisk aktivitet og det oppfordres til en generelt øking i den totale mengden med fysisk aktivitet og reduksjon av stillesitting for øke den generelle helsetilstanden. Økt fysisk aktivitet har positiv innvirkning på blant annet respirasjon og sirkulasjon, mage- og tarmfunksjon, muskler og ledd, bentetthet og mental helse.

3. “Trenger jeg, eller den jeg bryr meg om, å være i stand til å stå eller bevege seg for å bruke Innowalk?”

Nei. Hjelpemidlet er utformet slik at brukeren får støtte til å kunne stå og bevege seg på en trygg og komfortabel måte uansett funksjonsnivå.

4. “Er det noen kontraindikasjoner jeg bør være oppmerksom på?”

Ansvarlig lege/terapeut som anbefaler/foreskriver hjelpemiddelet bør vurdere mulige fordeler og eventuell risiko for den enkelte pasient som skal bruke produktet. For å avdekke mulige kontraindikasjoner, bør følgende observeres:

 • Store feilstillinger
 • Fikserte kontrakturer
 • Osteoporose
 • Instabil beinstruktur
 • Instabile ledd
 • Åpne sår i huden i områder på kroppen som kommer i kontakt med Innowalk
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Hjertelidelser
 • Epilepsi

5. “Hvor lenge anbefaler du at jeg, eller den jeg bryr meg om, bruker Innowalk om gangen?”

Forskning har vist at det er gunstig for helse og velvære å bryte opp stillesittende atferd med fysisk aktivitet.
Vi anbefaler derfor at brukeren står i Innowalk inntil 1 time per dag. Den totale mengden kan gjerne inndeles i 2-3 kortere økter gjennom dagen. For eksempel kan brukeren ha 3 økter på en dag av en varighet på 20 min per gang. Imidlertid må tiden i Innowalk alltid tilpasses og kontinuerlig evalueres i henhold til brukerens helsetilstand. Det anbefales også at man starter ut må korte økter til å starte med og gradvis øker tiden i Innowalk for å oppnå målet med inntil en time per dag.

6. “Må jeg, eller den jeg bryr meg om, bruke statisk ståstativ i tillegg til å bruke Innowalk?”

Barnets ståprogram og generell posisjonering bør diskuteres løpende med ansvarlig terapeut og i henhold til barnets helsetilstand. Generelle retningslinjer for stående posisjon er minimum 1 time per dag. I noen tilfeller kan det være nødvendig å ha ulike hjelpemidler tilgjengelig for eksempel på ulike arenaer hvor barnet er i løpet av dagen for å kunne imøtekomme nok stående aktivitet i løpet av en dag.

Imidlertid er det mange terapeuter som mener at Innowalk fungerer fint som både stå- og bevegelseshjelpemiddel.

7. “I hvilke forskjellige størrelser finnes Innowalk? Hva er maksimal størrelsee på person som kan bruke Innowalk?”

Innowalk er tilgjengelig i 4 forskjellige størrelser, for å passe brukere i størrelsesområdet 80 - 190 cm.

Innowalk Extra Small
Høyde på bruker 80 – 120 cm
Max vekt på bruker 35 kg
 
Innowalk Small
Høyde på bruker 110 – 145 cm
Max vekt på bruker 55 kg

Innowalk Medium
Høyde på bruker 130 - 165 cm
Max vekt på bruker 75 kg
 
Innowalk Large
Høyde på bruker 150 - 190 cm
Max vekt på bruker 95 kg
 
 

Hvis du har andre spørsmål relatert til Innowalk eller noen av våre andre produkter, er du velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Last ned case om Ulrik som lever et aktivit og rikt liv med Innowalk og NF-Walker

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.