Skoliose er en skjevhet i ryggraden og som ofte forekommer sekundært til en nevromuskulær lidelse, som cerebral parese, ryggmargsbrokk og ervervet ryggmargsskade. Personer med større fysisk funksjonsnedsettelse har høyere risiko for å utvikle skoliose på grunn av forstyrret muskelkontroll, muskelsvakhet eller lammelser og/eller spastisitet.  

I denne artikkelen fokusere vi på: 

  1. Hva er skoliose? 
  2. Hva er årsaken til nevromuskulær skoliose? 
  3. Hva er symptomene på nevromuskulær skoliose? 
  4. Hvordan stilles diagnosen for skoliose? 
  5. Hvordan behandles skoliose? 

1. Hva er skoliose? 

En skoliose er en skjevhet i ryggraden. Ryggraden har naturlige kurver øverst på ryggtavlen og i korsryggen, men hvis barnet ditt har en kurve fra side til side eller i en  «S» eller «C» form, kan det være en skoliose.

En skoliose deles vanligvis inn i tre kategorier:  

 • Idiopatisk 
 • Medfødt 
 • Neuromuskulært 

Idiopatisk skoliose betyr at årsaken er ukjent, eller at det ikke er noen enkelt faktor som bidrar til utviklingen av skoliose.  Idiopatisk skoliose utvikler seg spesielt i ungdomsårene, i alderen fra 10-18 år. Nyere forskning har vist at ca 30% av de som utvikler idiopatisk skoliose har noen i familien som også har skoliose, noe som kan tyde på arvelige forhold.    

Medfødt skoliose oppstår vanligvis tidlig i svangerskapet og er svært sjeldent. Årsaken er ikke kjent. 

Nevromuskulær skoliose utvikles vanligvis sekundært til en nevrologisk og/eller muskulær sykdom, som for eksempel cerebral parese (CP), ryggmargsbrokk og ryggmargsskade. Denne typen skoliose har en tendens til å være mer alvorlig og progressiv. 

I den artikkelen vil nevromuskulær skoliose bli beskrevet mer detaljert.

2. Hva er årsaken til nevromuskulær skoliose 

Nevromuskulær skoliose utvikler seg typisk sekundært til en lidelse og er forårsaket av forstyrret muskelkontroll, muskelsvakhet eller lammelse og / eller spastisitet. Forskning har vist at hos barn med for eksempel CP er utvikling og progresjon av skoliose nært sammenhengende med alvorlighetsgraden av diagnosen. Barn som er klassifisert med Gross Motor Function Classification (GMFCS) IV og V, har størst risiko for å utvikle skoliose. 

Les også: Hva er GMFCS, og hvorfor brukes det? 

Årsaken er at de med omfattende fysisk funksjonsnedsettelser ofte har liten eller svært begrenset mulighet til å endre og korrigere en stilling både i liggende, sittende og stående og har behov for omfattende støtte for å forbli i en stilling. Tyngdekraften er en fiende for disse barna, og de har en tendens til å tape den kampen. Barna har ikke nok styrke til å motvirke tyngdekraften og synker ofte sammen i en asymmetrisk posisjon. Asymmetriske stillinger kan over tid ha negativ effekt på kroppen og kan forårsake skjelettforandringer slik som skoliose. I tillegg vil utvikling av nevromuskulær skoliose øke med alderen. 

3. Hva er symptomene på nevromuskulær skoliose?  

Symptoms of neuromuscular scoliosis often appear early in a child’s life. Usually it is you as a parent who first notices changes in the spine. Typically symptoms you see are: 

 • Lener seg mot den ene siden i sittende og liggende  
 • Ujevne skulderhøyder 
 • Ujevne skulderblader 
 • Ujevne høyde på hoftekammene   
 • Hodet er ikke sentrert  
 • Skjevhet i brystkassen   
 • Armene henger ujevnt 

Hvis barnet ditt er diagnostisert med en nevromuskulær sykdom, er det vanlig med regelmessig oppfølging hos barnelege og barnefysioterapeut. De vil undersøke barnets ryggrad klinisk og med røntgen for å følge utviklingen av ryggraden og sette i gang nødvendige tiltak.   

4. Hvordan stilles diagnosen for skoliose? 

Skoliose diagnostiseres vanligvis gjennom en klinisk undersøkelse i kombinasjon med røntgen, CT- skanning eller MR. Ryggradens kurve måles med det som kalles  en Cobb-vinkel, og alvorlighetsgraden av skoliosen er definert utfra antall grader. En Cobb-vinkel mellom 10 og 20 grader regnes som en mild skoliose. Hvis vinkelen er mellom 20-40 grader, er det en moderat skoliose og over 40 grader er den alvorlig.  

5. Hvordan behandles skoliose? 

Anbefalt behandling av skoliose vil variere avhengig av alvorlighetsgraden, barnets alder og hvordan skoliosen påvirker barnet. Et tverrfaglig team vil sammen med deg som foreldre kartlegge i hvilken grad skoliosen påvirker barnets funksjon og livskvalitet. Legen vil også regelmessig kontroller skoliosen med røntgen for å se hvordan og hvor raskt skoliosen utvikler seg og justere behandlingen i samsvar med dette.    

Under beskrives de mest typiske behandlingstiltak: 

Konservative tiltak 

Konservative tiltak vil ikke hinder barnets skoliose i å utvikle seg, men kan være med på bremse utviklingenBehandlingen har også til hensikt å forbedre barnets funksjon og livskvalitet.  

Tiltak inkludere:  

 • Posisjonering i liggende, sittende og stående i et 24-timers perspektiv. Dette er en viktig tilnærming for å oppnå symmetri og forebygge utvikling av feilstillinger. Det vil være behov for ulike typer hjelpemidler for å oppnå dette. Det kan være standard hjelpemidler, men i noen tilfeller kan spesialtilpasset støp i for eksempel rullestol være nødvendig, spesielt dersom deformiteten er alvorlig. 
   
 • Korsett brukes ofte med hensikt å stabilisere trunks og bedre sittebalansen. Det kan til tillegg være med på å bedre hodekontroll og arm- og håndfunksjon. Korsettet vil ikke nødvendigvis forhindre utviklingen av skoliosen, men kan være viktig for å bedre barnets funksjon, selvstendighet og livskvalitet.  

Les også: Hvorfor det er viktig med et 24 timers posisjonerings fokus.

Operasjon

Operasjon er fortsatt det eneste alternativet for endelig behandling av skoliose i dag, og blir vanligvis vurdert når Cobb-vinkelen er større enn 40 grader. Operasjonene er enten avstivning av deler av ryggsøylen eller bruk av vekststaver. Vekststave kontrollere og korrigere skjevheten gjennom vekstperioden. Eventuell total oppretting og avstiving av ryggsøylen vil først være aktuell når barnet er fullt utvokst.  

Å utfører en operasjon innebærer alltid en risiko. Derfor vil en vurdering av operasjon ikke bare være baserte på alvorlighetsgraden av skjevhet i ryggen, men i hvilken grad skoliosen forårsaker smerte, påvirker respirasjonen, i tillegg til funksjon og status på hofteleddene. Barnets generelle almenntilstand vil også påvirke beslutningen om operasjon bør gjennomføreres eller ikke.  

Ressurser

 • Horng M-H, Kuok C-P, Fu M-J, Lin C-J, Sun Y-N. Cobb Angle Measurement of Spine from X-Ray Images Using Convolutional Neural Network. Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2019;2019:6357171.  
 • Pettersson K, Wagner P, Rodby-Bousquet E. Development of a risk score for scoliosis in children with cerebral palsy. Acta Orthopaedica. 2020;91(2):203-8.  
 • Cloake T, Gardner A. The management of scoliosis in children with cerebral palsy: a review. J Spine Surg. 2016;2(4):299-309 
 • Weigl DM. Scoliosis in Non-Ambulatory Cerebral Palsy: Challenges and Management. Isr Med Assoc J. 2019;21(11):752-5 
 • www.cpup.se 
 • www.nhs.uk  

24 timers posisjonering

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.