Et gåtreningshjelpemiddel har mer omsluttende kroppsstøtte sammenlignet med et enklere ganghjelpemiddel. NF-Walker er et gåtreningshjelpemiddel som hovedsakelig brukes av barn hvor det er behov for flere støttepunkter for å kunne stå og gå. I denne artikkelen kan du lærer mer om hva som er de viktigste fordeler med å bruke NF-Walker.   

 • Hva er hensikten med et gåtreningshjelpemiddel? 
 • Hvem kan ha nytte av et gåtreningshjelpemiddel? 
 • Hvordan bruke NF-Walker i hverdagen 
 • Hva er de 4 viktigste fordeler med å bruke NF-Walker? 

Jente går i NF-Walker sammen med venner

Hva er hensikten med et gåtreningshjelpemiddel? 

Et gåtreningshjelpemiddel har mer omsluttende kroppsstøtte sammenlignet med enklere ganghjelpemiddeler, som for eksempel en rullator. Det er flere støttepunkter rundt barnets overkropp og bekken, og hjelpemidlet kan også ha et sete eller som på NF-Walker et skinnesystem som er hjelper med å støtte og korrigere beinstillingen. Skinnesystem på NF-Walker er unikt og gjør at hjelpemiddelet skiller seg vesentlig fra andre gåtreningshjelpemidler. Det er ikke noe sete å sitte på, hvilket betyr at barnet vektbærer gjennom føttene sine. 

Hvem kan ha nytte av et gåtreningshjelpemiddel? 

Et gåtreningshjelpemiddel brukes vanligvis av barn og unge med begrenset eller ingen selvstendig stå- og gåfunksjon. Det kan være at barnet har vansker for å ta vekt på beina og har behov for mer omfattende støtte for å kunne stå og gå.  

Det kan for eksempel være barn som er diagnostisert med cerebral parese, GMFCS IV og V, Rett syndrom eller andre typer syndromer, eller traumatisk hodeskade. 

Hvordan bruke NF-Walker i hverdagen 

NF-Waker er et gåtreningshjelpemiddel som gir barnet ditt mulighet for selvstendig mobilitet i en oppreist stående stilling. Skinnesystemet gir god støtte og korreksjon av overkroppen og bena, slik at barnet oppnår en hensiktsmessig posisjon for å kunne få fremdrift og bevege fremover. Hjelpemiddelet tilpasses ut ifra barnets behov og mengde av støtte kan gradvis reduseres for å stimulere og fremme motoriske utvikling. Det gir barnet mulighet for gradvis å bygge opp styrke og stabilitet. 

Barn elsker å leke og være sammen med venner og familie. Det anbefales å bruke gåtreningshjelpemiddelet i vanlig lek og hverdagsaktiviteter. Det kan være i lek og aktiviteter utendørs, slik som “rød, gul, grønn” sammen med andre barna eller å gå på oppdagelse på nye stier sammen med en voksen. Barnet kan også stå i NF-Walker og lage mat på lekekjøkkenet. Og hva med å la barnet bli med deg på handletur i matbutikken? Barnet kan trille handlevognen når han/hun står i NF-Walker. Dette er noe barn liker å ta del i, og det beste er at barnet får trener mange ferdigheter under denne aktiviteten. 

Vil du lærer mer om NF-Walker? Her finner du brosjyren.

Ella handler mat mens hun går i sin NF-Walker

Hva er de 4 viktigste fordeler med å bruke NF-Walker? 

Selvstendig bevegelse 

Først og fremst bidrar NF-Walker til selvstendig bevegelse i oppreist stående stilling. Gjennom selvstendig bevegelse med begge hender fri, kan barnet ditt delta aktivt i hverdagslige aktiviteter. 
 
NF-Walker kan brukes allerede fra barnet er 12 måneder, noe som gjør det mulig å utforske omgivelsene på en naturlig måte under oppveksten. 

Mindre stillesitting, mer fysisk aktivitet 

For barn med fysisk funksjonsnedsettelser kan det være vanskelig å oppnå et  moderat aktivitetsnivå. Heldigvis har forskning vist at selv fysisk aktivitet med lav intensitet har positiv innflytelse på helse. 
Derfor vil barn med fysisk funksjonsnedsettelse med stor sannsynlighet oppleve helsemessige fordeler ved å redusere mengden med stillesitting og øke tiden med lett fysisk aktivitet. Det kan blant annet oppnås ved å trene og bevege seg i en stående og vektbærende stilling, der store deler av kroppen aktiveres. 
 
Å tilrettelegge for fysisk aktivitet er nyttig av flere grunner: 

 • Respirasjon og sirkulasjon: Å endre stilling fra sittende til stående og strekke ut overkroppen, bidrar til å brystområdet utvides og det blir mer rom til å puste. Det bidrar i tillegg til bedre blodsirkulasjon  
 • Fordøyelse: Ikke bare bidrar en stående posisjon til endring av pust også fordøyelsessystemet påvirkes positivt. 
 • Bentetthet: Å bevege seg i stående stilling med vektbæring aktiverer musklene og stimulere bentettheten. 
 • Muskler og ledd: Bevegelse stimulerer muskeltonus, tøyer muskler og ledd, og er med på å styrke muskler og ledd. Det bidrar også til å opprettholde leddbevegelighet. 

NF-Walker kan være et viktig bidrag til en mer aktiv livsstil og at tiden i stillesitting reduseres. For mye stillesitting har en negativ effekt på kropp og helse, ettersom det påvirker kroppens reflekser, hud (trykksår), tarm- og blærefunksjon, leddbevegelighet og generell helse.  

Les mer: Intervju med Katarina Lauruschkus: Fysisk aktivitet for alle 

Mer sosialt liv 

Å være i oppreist stående stilling, for ikke å snakke om å kunne bevege seg selvstendig rundt, gir barnet en mulighet til å samhandle med andre. Det gjør det mulig for barnet å leke, delta og kommunisere med jevnaldrende i øyehøyde, noe som kan skape en bedre selvfølelse og tilknytning. Å ha evnen til å delta i sosiale interaksjoner kan også føre til en høyere følelse av velvære for barnet ditt. 

Les også: Dette kan barnet ditt oppnå ved å bruke NF-Walker 

Økt selvtillit 

Studier har vist at det å stå i oppreist posisjon har positiv innvirkning på selvtillit og selvbilde, siden barnet kan kommunisere med venner og familie på en mer naturlig måte. I tillegg får barnet et nytt perspektiv ved å kunne stå oppreist, noe som gir økt mental stimuli. 
 
Studier viser også at barn med cerebral parese gjør det mye bedre på kognitive tester når de står oppreist, enn hva som er tilfelle sittende. Å ha muligheten til å bevege seg ser også ut til å aktivere flere deler av hjernen. 

Jeg tar gjerne en prat

Kilder

 • Glickman LB, Geigle PR, Paleg GS, J Pediatr Rehabil Med. 3(3):197-213, 2010.
 • G.S. Paleg, B.A. Smith, L.B. Glickman, Systematic Review and Evidence-Based clinical Recommendation for Doing of Pediatric. Supported Standing Programs, Pediatric Physical Therapy 25(3):232-247, 2013
 • J.J. Eng, S.M. Levins et al: Use of prolonged standing for individuals with spinal cord injury, Physical Therapy Journal, August 2001 81(8): 1392-1399
 • O.Verschuren, V. Leferink, J. Darrah, Muscle activation and energy-requirements for varying postures in children and adolescents with cerebral palsy, J Pediatr. 2014 November; 165(5): 1011-1016
 • O.Verschuren, M.D. Peterson, A.C.J. Balemans, E.A. Hurvitz, Exercise and physical activity recommendations for people with cerebral palsy, Dev. Med child Neurol., 2016 Feb 7. doi: 10.1111/dmcn.13053
 • T.W. Pin, Effectiveness of static weight-bearing exercises in children with cerebral palsy, Pediatr Phys Ther. 2007 spring; 19(1):62-74
Trine Roald - Markedssjef

Trine Roald - Markedssjef

Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier, men ingen så meningsfulle som denne der hun kan bidra til å gjøre en stor forskjell for de som trenger det mest. Som markedssjef i Made for Movement er hun lidenskapelig opptatt av å formidle historier og kunnskap om muligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser.