12 ofte stilte spørsmål om Innowalk

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Ada_IW_Feature-Image

Dersom Innowalk, som er et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel, er ny for deg, kan det hende du har mange spørsmål. Her finne du svar på de spørsmålene vi oftest blir stilt når det gjelder Innowalk. Vi håper svarene vil være nyttige for deg i søket etter det rette hjelpemiddelet til barnet ditt, deg selv eller en som står deg nær.

12 ofte stilte spørsmål om Innowalk
 1. Hvem kan ha nytte av å bruke Innowalk?
 2. Hva kan man forvente av fordeler ved å bruke et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel?
 3. Må man være i stand til å stå og/eller gå på egenhånd for å bruke Innowalk?
 4. Er det noen kontraindikasjoner eller forholdsregler for bruk jeg må være oppmerksom på?
 5. Hva er anbefalt tid brukt i Innowalk?
 6. Hvor mye vektbæring har personen i Innowalk?
 7. Hvor "aktiv" er bevegelsen i Innowalk?
 8. Er det mulig å tilpasse Innowalk til en person som har skoliose eller begrensninger knyttet til leddbevegelighet?
 9. Er det behov for å bruke et statisk ståstativ i tillegg til Innowalk?
 10. Hvilke forskjellige størrelser finnes Innowalk i?
 11. Hvilket servicenivå kan jeg forvente for vedlikehold av produktet?
 12. Hvordan søker jeg om Innowalk?

1. Hvem kan ha nytte av å bruke Innowalk?

Innowalk et et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel som er spesielt utviklet for personer med begrenset eller ingen evne til å bevege seg selvstendig. Den finnes i forskjellige størrelser og kan derfor både brukes av barn, unge og voksne. Den støtter personen i en oppreist stående stilling og gir mulighet for assistert bevegelse på en sikker og hensiktsmessig måte. Den passer for personer med moderate til betydelige fysiske funksjonsnedsettelser og med diagnoser som:

 • Cerebral parese
 • Syndromer som Rett Syndrom og Trisomi 21
 • Ryggmargsskade
 • Ryggmargsbrokk
 • Hodetraumeskade
 • Slag
 • MS

2. Hva kan man forvente av fordeler ved å bruke et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel?

Personer med nedsatt funksjonsevne, som har begrenset eller ingen mulighet for å gå, bruker ofte en stor del av sine våkne timer på å være stillesittende. Innowalk gir personer med moderate til alvorlige funksjonsnedsettelser mulighet til å være i fysisk aktivitet. Forskning har vist at bevegelse i Innowalk er lett fysisk aktivitet. Det oppfordres til en generelt øking i den totale mengden med fysisk aktivitet og reduksjon av stillesitting for å øke den generelle helsetilstanden. Økt fysisk aktivitet har positiv innvirkning på blant annet respirasjon og sirkulasjon, mage- og tarmfunksjon, muskler og ledd, bentetthet og mental helse.

3. Må man være i stand til å stå og/eller gå på egenhånd for å bruke Innowalk?

Nei. Hjelpemiddelet er utformet slik at personen får støtte til å kunne stå og bevege seg på en trygg og komfortabel måte uansett funksjonsnivå.

4. Er det noen kontraindikasjoner eller forholdsregler for bruk jeg må være oppmerksom på?

Alle typer brudd i underekstremitetene og/eller overkroppen eller åpne sår i huden på de deler av kroppen som kommer i direkte kontakt med Innowalk er kontraindikasjoner.  

Generelt anbefaler vi at personer som ønsker å bruke Innowalk, sammen med ansvarlig terapeut/lege, vurderer mulige fordeler og eventuelle risikoer ved å bruke hjelpemiddelet. Tilstedeværelsen av følgende tilstander eller symptomer bør imidlertid alltid vurderes før og under bruk: 

 • Store feilstillinger (i ryggen og underekstremitetene)
 • Alvorlige eller fikserte kontrakturer i underekstremitetene (hofter, knær og ankler)
 • Osteoporose med tidligere eller mistenkt spontane frakturer i underekstremiteter
 • Leddinstabilitet i underekstremitetene (hofter, knær og ankler)
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Hjertesykdommer
 • Epilepsi med ukontrollerbare anfall
 • Alvorlig spastisitet som forhindrer hensiktsmessig posisjonering og bevegelse i Innowalk
 • Smerter i stående vektbærende stilling eller ved bevegelse av beina

5. Hva er anbefalt tid brukt i Innowalk?

Totalt anbefaler vi at personen tar sikte på minimum 1 time/dag, basert på WHO's anbefalinger om fysisk aktivitet. 
Den totale mengden kan gjerne inndeles i 2-3 kortere økter gjennom dagen. For eksempel kan brukeren ha 3 økter på en dag av en varighet på 20 min per gang. Imidlertid må tiden i Innowalk alltid tilpasses og kontinuerlig evalueres i henhold til brukerens helsetilstand. Det anbefales også at man har korte økter når man starter med å bruke Innowalk og gradvis øker tiden i Innowalk for å oppnå målet med inntil en time per dag.

6. Hvor mye vektbæring har personen i Innowalk?

Innowalk er designet til å stimulere til så mye vektbæring som mulig på en sikker og hensiktsmessig måte. Den totale mengden vektbæring avhenger av hvor oppreist stilling brukeren kan innta i stående. Jo rettere stående stilling, desto mer vektbæring.

7. Hvor "aktiv" er bevegelsen i Innowalk?

Aktiviteten foregår i stående stilling med vektbæring. Den motoriserte bevegelsen stimulerer til gang-lignende bevegelser av bein og armer. Det tilbys både aktiv og passiv bevegelse av kroppen. Brukeren kan blant annet aktivt overstyre motoren og bruke egen muskelkraft. Aktiv bevegelse stimulerer muskelaktiviteten og tilpasses brukerens evner, kapasitet og til og med dagsform.

8. Er det mulig å tilpasse Innowalk til en person som har skoliose eller begrensninger knyttet til leddbevegelighet?

Ja, det er til en viss grad mulig å tilpasse produktet til personer med en skoliose eller som har begrenset leddbevegelighet. Det vil være behov for en individuell vurdering for å bestemme om produktet er den beste løsningen. Om personen har kontrakturer i hofter og knær, kan dette kompenseres av sitte-til-stå funksjonen i Innowalk, slik at personen kan ha noen grader av fleksjon i leddene. I tilfeller med skoliose kan det være behov for å bruke korsett, og produktet tilpasses deretter. I andre tilfeller kan det være behov for spesialtilpassede støtteordninger eller polstringer.

9. Er det behov for å bruke statisk ståstativ i tillegg til Innowalk?

Personens ståprogram og generell posisjonering bør vurderes og diskuteres løpende med ansvarlig terapeut og i henhold til barnets helsetilstand. Generelle retningslinjer for stående posisjon er minimum 1 time per dag. I noen tilfeller kan det være nødvendig å ha flere typer ståhjelpemidler (statisk og/eller dynamisk) tilgjengelig for eksempel på ulike arenaer hvor barnet er i løpet av dagen for å kunne imøtekomme nok stående aktivitet i løpet av en dag og ivareta individuelle behov. 

10. Hvilke forskjellige størrelser finnes Innowalk i? Hva er maksimal størrelse på personen som kan bruke Innowalk? 

Innowalk er tilgjengelig i 3 forskjellige størrelser for å passe brukere i størrelsesområdet 80 - 200 cm.

Innowalk Small
Anbefalt høyde på bruker 80 – 125 cm
Max vekt på bruker 35 kg

Innowalk Medium
Anbefalt høyde på bruker 120 - 165 cm
Max vekt på bruker 65 kg
 
Innowalk Large
Anbefalt høyde på bruker 150 - 200 cm
Max vekt på bruker 110 kg

 

11. Hvilket servicenivå kan jeg forvente for vedlikehold av produktet?

Det er krav til at det skal gjøres en teknisk inspeksjon av produktet ved år 3 og 5, og deretter hvert år. Denne inspeksjonen utføres av en opplært representant. I tillegg vil det være behov for jevnlig justering av produktet for å sikre  optimal innstilling og posisjonering i forhold til vekst og endring i funksjon eller behov.

12. Hvordan søker jeg om Innowalk?

 Innowalk er definert som et trenings- og aktiviseringshjelpemiddel, og det kan søkes om utlån fra NAV hjelpemiddelsentral. Innowalk er på rammeavtale. Du finner den her på Hjelpemiddeldatabasen. Når det søkes på Innowalk vil det være forskjell på om personen er under eller over 26 år. Vi har laget en guide på hvordan du søker som du finner her.

24 timers posisjonering

Denne artikkelen ble første gang publisert 02.12.2019.

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting