10 ofte stilte spørsmål om Hibbot

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Hibbot

Når du er på utkikk etter det riktige gåtreningshjelpemiddel til barnet ditt, har du ofte mange spørsmål for å avdekke hvilket hjelpemiddel som best oppfyller barnets og dine behov. Vi har samlet 10 ofte stilte spørsmål relatert til Hibbot for å veilede deg gjennom vurderingsprosessen.

1. Hvem kan ha nytte av å bruke Hibbot som et gåtreningshjelpemiddel?
2. Hva kan barnet oppnå ved å bruke gåtreningshjelpemiddel?
3. Hva er anbefalt alder for å begynne med Hibbot?
4. Hva er anbefalt høyde og vekt på et barn som kan bruk Hibbot?
5. Hva er de viktigste forskjellene mellom Hibbot og en vanlig rullator?
6. Hvilken type aktiviteter kan jeg gjøre samme med barnet, for å få maksimalt utbytte av Hibbot?
7. Er det fare for at barnet kan falle i Hibbot?
8. Hva gjør Hibbot unik?
9. Hvilket servicenivå kan jeg forvente for å vedlikeholde produktet?
10. Hvordan søker jeg om Hibbot?

1. Hvem kan ha nytte av å bruke Hibbot?

Barn som har potensiale til å lære å gå, enten selvstendig eller ved hjelp av enklere ganghjelpemidler, kan ha nytte av å bruke Hibbot som gåtreningshjelpemiddel. Det kan være barn med cerebral parese GMFCS nivå II-III eller andre nevrologiske lidelser med tilsvarende motorisk funksjonsnivå. En god indikasjon på om Hibbot er relevant for barnet eller ikke, er å teste om barnet tolererer stående og/eller gående om barnet støttes rundt bekkenet. Andre indikasjoner er at barnet ikke har noen strukturelle feilstillinger og er motivert for å stå og gå.

2. Hva kan barnet oppnå ved å bruke gåtreningshjelpemidlet?

Hibbot er et gåtreningshjelpemiddel, som gir mulighet for høy, intensiv gangtrening for barn som har potensial til å lære å gå, enten selvstendig eller ved hjelpe av et håndholdt ganghjelpemiddel. Hibbot skiller seg fra et konvensjonelt ganghjelpemiddel ved at barnet ikke støtter seg med hendene, men et korsett stabilisere bekkenet for å  stimulere til aktivisering og styrking av muskulatur. Slik fremmes barnets forutsetning for selvstendig gange. Støtten i Hibbot tilpasses barnets behov og motorisk progresjon for utvikling av gangfunksjon.

3. Hva er anbefalt alder for å begynne med Hibbot?

Det anbefales å begynne og stimulere stå- og gåfunksjon fra 11-13 måneders alder. I denne alderen vil barnet typisk begynne å utvikle disse motoriske ferdighetene. Hibbot er et gangtreningshjelpemiddel som har til hensikt å støtte og stabilisere bekkenet og overkroppen og gir akkurat nok støtte til at barnet kan stå i en mer funksjonell og oppreist stilling, tilsvarende støtten som fysioterapeutens hender gir. Hjelpemidlet stimulerer til aktivitet i ekstensjon muskulatur og fremmer postural kontroll og balanse, som er en forutsetning for å kunne oppnå optimal, funksjonell gange.
Når barnet har utviklet nok styrke til å kunne stå på egenhånd og har oppnådd evnen til å ekstendere over hoftene stående i Hibbot, kan barnet videre trene sin gangfunksjon.

Les mer: En fysioterapeuts erfaring med gangtreningshjelpemiddelet Hibbot.

4. Hva er anbefalt høyde og vekt på et barn som kan bruk Hibbot?

Hibbot kan brukes av barn med høyde helt ned fra 60 cm og opp til 125 cm. Maksimal vekt er 30 kg. Hibbot leveres som et komplett produkt, tilpasset barnets størrelse på leveringstidspunktet. De eneste delene som skal byttes når barnet vokser, er korsettet og hjulene, som leveres i fire størrelser.

5. Hva er de viktigste forskjellene mellom Hibbot og en standard rullator?

Det er 4 hovedforskjeller: 

  1. Hibbot har en bekkenstøtte (et korsett) som imiterer hendene til terapeuten slik at barnet kan stå 
  2. Barnet trenger ikke holde seg fast med hendene for å stå oppreist – hendene er frie.
  3. Hibbot utfordrer barnet til å bruke og styrke ekstensjonsmuskulaturen samt finne balansen og dermed bevege seg bort fra en flektert posisjon.
  4. Små justeringer på Hibbot gjøre det mulig å tilpasse mengde støtte som trengs for enten å gi mer støtte eller for å redusere støtten når barnet utvikler sine motoriske ferdigheter.

6. Hvilken type aktiviteter kan jeg gjøre samme med barnet, for å få maksimalt utbytte av Hibbot?

Intensjonen med Hibbot er å implementere bruken i daglige aktiviteter enten hjemme, i barnehage eller utendørs. Vi oppfordrer deg til å la barnet utføre stå- og gå-trening i funksjonelle og aldersrelevante aktiviteter. Eksempler: Lag "lunsj" på et lekekjøkken, eller hva med å la barnet leke "butikk"? La barnet gå med en vogn, innendørs eller utendørs, eller la barnet sparke en ball i gangen sammen med venner. Barn elsker denne typen leker. Alle disse aktivitetene lar barnet fokusere på aktiviteten og deltakelsen med jevnaldrende og familie samtidig med at barnet trener på å stå og gå. Dette gjør treningen av ferdigheter meningsfullt for barnet.

Vi har forøvrig laget en Hibbot aktivitetsguide til deg.

7. Er det farer for at barnet kan falle i Hibbot?

Hibbot er utstyrt med to “fall-armer”. Fall-armene er justert til å være 5-10 cm over gulvet.
I tilfelle barnet mister balansen enten fremover eller til siden vil fall-armene gå i bakken og beskytte barnet mot å falle.

I tillegg har Hibbot et kompass som er slått PÅ eller AV for å kontrollere bevegelse til sidene. Om barnet lener seg til en av sidene vil kompasset hjelpe Hibbot tilbake til midtlinjen og barnet stimuleres til å gå rett fremover. Fall-armene og kompasset gjør det mulig for barnet å trene trygt på balanseferdigheter i Hibbot.

8. Hva gjør Hibbot unik?

Selv om Hibbot umiddelbart ser enkel ut i sin utforming, er det et gjennomtenkt og smart hjelpemiddel med innebygd avansert teknologi. Det har alltid vært utfordrende å kopiere menneskehender i robotteknologi, men Hibbot imiterer alle håndbevegelsene en fysioterapeut vanligvis bruker når hun/han støtter et barn mens det går. Hibbot-støtten er justerbar og smart nok til å gi barnet akkurat den støtten det trenger for å utvikle seg videre. Dette gjør Hibbot unik mens den forblir brukervennlig.

Les mer: Hvordan ble Hibbot til?

9. Hvilket servicenivå kan jeg forvente for å vedlikeholde produktet?

Våre kompetente hjelpemiddelspesialister; trener enkeltpersoner, gir råd og motivere brukere, omsorgspersoner og terapeuter. Ved først utprøving tilpasser vår konsulent Hibbot til barnets spesifikke behov. Vi gir ansvarlig terapeut opplæring i hvordan hjelpemidlet enkelt justeres dersom barnet vokser og/eller det er behov for justering relater til progresjon i motorisk funksjon.
Hibbot er et personlig hjelpemiddel og skal bare brukes av barnet det er tilpasset til.

10. Hvordan søker jeg om Hibbot?

Hibbot er et trenings- stimulerings- og aktiviseringshjelpemiddel. Det kan søkes om utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, men det gjøres oppmerksom på at Hibbot ikke er på rammeavtale. Ved søknad må det spesifiseres hvilke andre typer gangtreningshjelpemidler som er prøvd ut, og hvorfor disse eventuelt ikke har fungert tilfredstillende. I tillegg må det beskrives hvilke behov Hibbot dekker.

Har du andre spørsmål relatert til Hibbot er du velkommen til å kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne.

New call-to-action

Først publisert 10.01.2020.

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting