Det er med stor glede vi kan dele nyheten om at det er foreslått en økt bevilgning på 48 millioner i revidert nasjonalbudsjett til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år i 2020. Årets opprinnelige budsjett ble brukt opp allerede 17. mars, så for å få innvilget et aktivitetshjelpemiddel i denne ekstrarunden er det viktig at søknad sendes så tidlig som mulig!

Muligheten for tilpasset aktivitet er viktig for deg som har en funksjonsnedsettelse, og tilgangen til hjelpemidler for å understøtte funksjon, er helt essensielt. Den økte bevilgningen gir enda flere mennesker med funksjonsnedsettelse mulighet til å leve et aktivt liv. Du kan allerede nå sende inn søknad til NAV hjelpemiddelsentral dersom du har behov for et aktivitetshjelpemiddel. 

NAV definerer et Aktivitetshjelpemiddel som et hjelpemiddel spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det gis stønad til aktivitetshjelpemidler som gir brukeren mulighet til enten å kunne bedrive en aktivitet alene eller sammen med andre, og til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom brukeren ikke er i stand til å benytte ordinære aktivitetshjelpemidler.

Innowalk er et aktivitetshjelpemiddel som gir deg mulighet å være fysisk aktiv på daglig basis og hjemme hvor du bor. Innowalk kan sammenlignes med en elispsemaskin, men med betydelig bedre støtte for å kunne stå trygt og samtidig få tilført bevegelse til både ben og armer ved hjelp av en motor. Du trenger ikke ha selvstendig evne til å gå eller stå for å benytte Innowalk.

Du kan lese mer om Innowalk her.

Dersom du ønsker å søke om utprøving av Innowalk og andre aktivitetshjelpemidler, kan du få hjelp av en fysio- eller ergoterapeut i kommunen der du bor. Er terapeuten usikker på hvordan han/hun skal gå frem i forhold til søknad om aktivitetshjelpemidler, anbefaler vi å kontakte rådgiverne på NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Vi har også laget en egen veileder med tips og råd og som tar deg gjennom hvilke skjema som skal fylles ut dersom du skal søke om utprøving av Innowalk.

Innen du søker om et aktivitetshjelpemiddel kan det være lurt å gjøre seg kjent med forskriften om aktivitetshjelpemidler og rundskrivet til aktivitetshjelpemidler.

Når søknaden om utprøving er innvilget, får du anledning til å prøve ut Innowalk i inntil 4 uker. Det er en egenandel på aktivitetshjelpemidler, som for Innowalk er 4000 kr. Dette beløpet betales først når utprøvingsperioden er gjennomført og dersom det innvilges varig utlån.

NAV skriver på sin hjemmeside at de samarbeider med Arbeids- og sosialdepartementet for å finne en løsning for de søkerne som etter 17. mars i år fikk avslag fordi rammen var brukt opp. Målet er at disse ikke må søke på nytt. Mer informasjon om dette skal komme på NAV  sine sider.

Aktivitetshjelpemidler: Nav jobber for å unngå at du må søke på nytt.

Guiden – Hvordan søke om Innowalk er en veileder for fysio- og ergoterapeuter.

Guide til hvordan søke om Innowalk

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.