MADE FOR MOVEMENT BLOG

The_blog_is_launching.png

Intervju med Katarina Lauruschus: Fysisk aktivitet för alla

by Rikke Damkjær Moen - Physiotherapist and Medical Manager on February 22

Fysisk aktivitet är viktigt för alla, även barn med funktionsnedsättning. Det är inte enbart viktigt för hälsofördelar, såsom ökad rörlighet och funktionalitet, men det kan också ge en känsla av prestation - och kan vara ett utmärkt sätt att få nya vänner.

Vi har talat med en expert inom fysisk aktivitet, Katarina Lauruschus som har en Ph.D. i handikappvetenskap om vikten av fysisk aktivitet och hur barn med funktionsnedsättning kan bli mer aktiva.


Katarina föreläser i Norge och Sverige om "fysisk aktivitet för alla". Hennes studier i funktionsnedsättning Ph.D. vid Lunds universitet fokuserade på rehabilitering och sjukgymnastik vid barn- och ungdomshabiliteringskliniken i Skåne i södra Sverige.

bilde av Katarina BW.png

Vi frågade henne följande frågor:

Et samtal med Katarina

Hur kan barn med funktionsnedsättning bli mer delaktiga i fysisk aktivitet?

“Många barn med funktionsnedsättning vet inte alltid vad de kan göra, eller vilka aktiviteter som kan passa dem. Det är viktigt att göra dem medvetna om deras alternativ så att de kan fatta beslut. De flesta barn vill vara aktiva, men vissa kan inte komma igång. Ibland beror det på att de saknar energi, eftersom deras dagliga liv kräver en hel del ansträngning. Men även när detta är fallet, är det viktigt att visa dem vad de kan göra och ge vägledning så att de kan hitta aktiviteter som de gillar.”

 

Vilka fördelar kommer från fysisk aktivitet?

Det finns betydande fördelar från fysisk aktivitet. Varje barn ökar deras kondition och deras kardiovaskulära kapacitet. Till exempel har det en positiv effekt på hjärta, lungor och blodsockernivåer. Dessutom ser vi positiva psykologiska effekter, och vi vet att det aktiverar olika delar av hjärnan. Fysisk aktivitet är bra medicin mot depression (men var uppmärksam på att det inte gäller när det är en svår depression). Det är viktigt för barn att uppleva rörelse, även om de inte kan gå eller stå själva.”

Andri_april_2016-6.jpg 

Vilken intensitet av fysisk aktivitet behövs för ett barn med olika behov: lätt, måttlig eller hög?

"Internationella rekommendationer säger att barn skulle tillbringa 60 minuter per dag att utföra måttlig till hög intensitet av aktiviteter, men vi ser också klara fördelar från lätta aktiviteter. Och glöm inte dagliga aktiviteter. Det är viktigt att minska tiden för stillasittande, som även att stå kan vara ett viktigt bidrag till hälsa. Den rekommenderade tiden att stå är mellan 60 och 90 minuter om dagen. "

 

Vilka kognitiva fördelar ger fysisk aktivitet?

"Det kommer ut mer forskning i detta ämne hela tiden, och vi tror nu att fysisk aktivitet har större kognitiva effekter än vad vi tidigare trott. Fysisk aktivitet förbättrar minnet, och det är nyttigt för inlärningssituationer. Det hjälper barn att prestera bättre i skolan. När du är fysiskt aktiv du mår bättre; du har mer energi, och du inte känner så trött. "

 

Och vilka fysiska fördelar får barnen av träning?

"Fysisk aktivitet förbättrar rörelseförmåga, kroppskontroll och kondition. Deras muskler blir starkare, och de är i stånd att ta djupare andetag, vilket är bra, eftersom syreupptagning är mycket viktigt för deras lungor och hjärta. De blir mer hälsosamma, och är, som ett resultat, mindre sannolikt att bli sjuka. Fysisk aktivitet förbättrar även deras livskvalitet. "

 

Vilka typer av fysisk aktivitet kan barn med funktionsnedsättning (GMFCS III, IV och V i synnerhet) göra på sin fritid?

"Till en del beror det på var du bor och de som bor i eller nära de större städerna kan hitta fler saker att göra. Men på de flesta ställen kan du hitta de vanligaste aktiviteter som ridning och simning, och glöm inte att göra rutinarbete i stående position hemma. Icke organiserade fysiska aktiviteter som att spela på lekplatsen, cykling eller aktiva förflyttningar kan göras överallt och är populära bland barnen. "

 

Det finns flera sätt att modifiera välkända aktiviteter, och om du är kreativ finns det få begränsningar för de spel du kan spela. För mer information, ladda ner vår verksamhetsguide för inspiration till roliga aktiviteter för hela familjen.

 

Hur viktigt är det att barnet väljer sina egna aktiviteter att delta i?

"Det är mycket viktigt för deras motivation. Barn vill göra ett val, och att uttrycka vad de gillar och inte gillar. Det är också viktigt för föräldrar och vårdgivare att ställa frågor om varför ett barn föredrar en aktivitet framför en annan. När ett barn känner sig mer i kontroll, är det mer troligt att de kommer att hålla sig till sin föredragna aktivitet och öka deras livskvalitet. "

 

Katarinas rekommendationer om fysisk aktivitet:

  • Så hur mycket fysisk aktivitet rekommenderas för barn med funktionsnedsättning

  • Den rekommenderade fysiska aktiviteten för barn och unga vuxna (från 5-17 år) är minst 60 minuter varje dag, som kan delas upp hela dagen

  • Intensiteten ska vara både hög och måttlig, men detta kommer att variera beroende på graden av CP. För barn med GMFCS nivå III-V rekommenderas också lågintensitet.

  • Ha som målsättning att minska stillasittande tid och öka den fysiska aktiviteten med lågintensiv träning

      Ladda ner gratis affisch om fördelarna med aktivt stående

Free poster why active standing

 

Rikke Damkjær Moen - Physiotherapist and Medical Manager
Rikke Damkjær Moen brings many years of experience as clinical physiotherapist to the Made for Movement team. Her mission is to ensure that everybody, regardless of mobility problems, should be able to experience the joy and health benefits of physical activity. As our Medical Manager, Rikke is passionate about sharing knowledge so that individuals with special needs, families, and clinicians can discover the possibilities and solutions provided by Made for Movement.

Related posts

How can people with disabilities benefit from occupational therapy?

We have previously talked about physical therapy and how it has the opportunity to enrich an individual’s life. But what about...

June 8, 2017
Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test (PEDI-CAT)

There is a continuous need of assessing patients. Either to understand the severity of a diagnosis, to predict future outcome,...

May 26, 2017
4 Benefits of Using the NF-Walker in Everyday Life

Assistive devices can increase your child’s quality of life through enabling upright standing and walking. Here are four...

May 16, 2017